เรื่องของหมา

Sunday, May 29, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

เรื่องของหมา

โคมอนเดอร์ สุนัขช่วยทำงาน

สุนัขหรือหมาเป็นสัตว์ที่เชื่อว่ามีคนเลี้ยงมากที่สุดในโลกแต่ยังไม่มีสถิติยืนยันแน่นอนแต่มีการประเมินว่าทั้งโลกน่าจะมีหมาไม่ต่ำกว่า 400 ล้านตัว และเป็นที่ยอมรับกันว่า หมายังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดด้วย สามารถฝึกให้ทำกิจกรรมต่างๆได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟังคำสั่งต่างๆ การแข่งขัน หรือการเดินพาเรด ก็ยังทำได้ดี ได้ยินคนจำนวนมากพูดว่าคนที่ชอบสัตว์เลี้ยง หมา หรือ แมว ฯลฯ (ไม่รวมพวกยึดเป็นอาชีพ) มักเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน จิตใจงาม ลองสังเกตุดูนะครับว่าจริงหรือไม่ ? สำหรับผมเองได้สังเกตุตลอดเวลาที่ต้องพาคนที่บ้านพาสุนัขไปหาหมอที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ หลายคนรับเลี้ยงสุนัขจรจัดที่พิการ หรือลูกแมวเพิ่งเกิดที่ถูกสุนัขคาบมาไว้ที่บ้าน และต้องพาไปหาหมอเสียทั้งเงินและเวลา นี่แหละครับทำให้ผมเชื่อดังที่มีคนพูดไว้

ชิสุ สุนัขที่นิยมเลี้ยงเป็นเพื่อน

ความจริงแล้ว หมากับคนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ยุคโบราณ ร่วมกับมนุษย์ในการล่าสัตว์ นอกจากความเป็นนักล่าแล้ว หมายังช่วยต้อนฝูงสัตว์ เทียมรถลาก ไล่หนู ไล่แมว ช่วยงานทหาร ตำรวจ ช่วยคนพิการ ช่วยเฝ้าบ้าน เป็นต้น สุนัขเป็นเพื่อนที่สุภาพ ซื่อสัตว์ อดทน และเชื่อฟังเจ้าของ ถ้าพิจารณาในแง่ความสัมพันธ์ระหว่าง สุนัขกับตน แล้ว อาจแยกเป็นประเด็นดังนี้

สุนัขสำหรับเป็นเพื่อน

คนจำนวนมากเลี้ยงสุนัขไว้เหมือนเพื่อน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้หญิงโสด บางคนถึงกับนำสัตว์เลี้ยงซึ่งอาจเป็นหมาหรือแมวนอนเป็นเพื่อน ความสัมพันธ์ในลักษณะเพื่อนเป็นแนวโน้มที่เกิดมากขึ้น จนเกิดแนวโน้มของอุตสาหกรรมการเรียนแบบสำหรับสุนัข เช่น แชมพู อาหารสุนัข การตกแต่งขนสุนัข โรงพยาบาลสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุนัข อีกหน่อยอาจได้เห็นร้านอาหารสำหรับสุนัข โรงแรมสุนัขในบริเวณโรงแรมที่คนพักอาศัย

สุนัขพันธ์โกลเด้น รีทริฟเวอร์

จากการที่มนุษย์มีความรักต่อสุนัขและเลี้ยงในลักษณะเป็นเพื่อน ทำให้เกิดโรงเรียนฝึกสอนสุนัขมากขึ้น มีหนังสือเกี่ยวกับอุปนิสัยและพฤติกรรมของสุนัขพิมพ์ให้ศึกษามากขึ้น ทำให้เปรียบประหนึ่งสุนัขและคนเป็นครอบครัวเดียวกัน เจ้าของสุนัขจะพูดคุยกับสุนัขแบบเพื่อน สุนัขก็อาจแสดงออกด้วยวิธีการประจบ โดยการเลียไม้เลียมือเจ้าของ ซบอกเจ้าของเมื่อเจ้าของอุ้มมัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงออกซึ่งความรักซึ่งกันและกัน

ปัจจุบันจะพบว่ามีการประกวดสุนัขในรูปแบบต่างๆกัน เช่น ความสวยงาม ประกวดสุภาพ ประกวดความสามารถในการปฏิบัติตามคำสั่ง เป็นต้น

จากการศึกษาช่วงเวลาของวิกฤติชีวิตของสุนัขพบว่า ในสัปดาห์ที่ 1-3 เป็นช่วงการเจริญเติบโต สุนัขไม่สามารถเรียนรู้ใดๆได้ ในสัปดาห์ที่ 4 จะเริ่มเล่นและเรียนรู้จักคน ในสัปดาห์ที่ 5-6 จะเริ่มเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ดังนั้นนักจิตวิทยาจึงแนะนำว่าการเปลี่ยนเจ้าของไม่ควรทำจนกว่าสุนัขจะอายุประมาณ 7 สัปดาห์ ซึ่งช่วงเวลานี้จะทำให้ทั้งเจ้าของใหม่และสุนัขต่างก็จะมีความสุขความเข้าใจด้วยกันและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

จากสถิติของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของอเมริกาเมื่อปี 2009-2010 พบว่า มีครอบครัวอเมริกัน 77.5 ล้านครอบครัวมีสุนัข ในรายงานเดียวกันบอกว่าประมาณ 40% ของครอบครัวอเมริกัน เป็นเจ้าของสุนัขอย่างน้อย 1 ตัว ในจำนวนนี้ 67% มีสุนัข 1 ตัว 25% มีสุนัข 2 ตัว และ 9% มีสุนัขมากกว่า 2 ตัว โดยมีอัตราการเลี้ยงสุนัขตัวผู้และตัวเมียในอัตราเท่าๆกัน

สุนัขสำหรับใช้งาน

การอยู่ร่วมกันระหว่งสุนัขกับคนนั้นเกิดขึ้นเพราะมนุษย์มีวัตถุประสงค์การใช้สุนัขทำงาน เช่น ใช้ในการต้อนฝูงสัตว์  ล่าสัตว์ หรือใช้เฝ้าบ้าน ปกป้องเจ้าของ ลากรถลากของ เป็นต้น สุนัขที่มนุษย์เลี้ยงสำหรับใช้งาน มีพันธ์ต่างๆมากมาย เรียกมันว่า “Working Dogs” เช่น German Shepherd, Komondor, Siberian Husky เป็นต้น

พันธ์ไซบีเรียน ฮัสกี้

สุนัขสำหรับใช้งานมักมีรูปร่างสูงใหญ่ แข็งแรง มีบุคลิกนิสัยแตกต่างกันและยังมีความเฉลียวฉลาดต่างกัน ลักษณะการใช้งานจึงค่อนข้างแตกต่างกัน สุนัขกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ดุ ไม่เหมาะที่จะเป็นเพื่อนกับมนุษย์มากนัก เพราะอาจไม่เข้าใจอารมณ์ของสุนัข จึงอาจเกิดอันตรายกับผู้เลี้ยงได้ง่าย แต่ถ้าจะเลี้ยงเป็นเพื่อนแล้วควรได้รับการฝึกจากผู้เชี่ยวชาญก่อน

สุนัขสำหรับการแข่งขันหรือการแสดง

มีสุนัขหลายพันธ์ที่สามารถฝึกสำหรับการแข่งขันหรือการแสดงต่างๆ เช่นในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย หรืออีกหลายๆแห่งในโลกที่มีสนามแข่งหมา หรือฝึกเพื่องานแสดงโดยเฉพาะ เช่น แสดงภาพยนต์ แสดงละครสัตว์

ประโยชน์ของสุนัขต่อสุขภาพมนุษย์

จากรายงานการศึกษาเชิงจิตวิทยาพบว่า การได้สัมผัสหรือการมีสุนัขเป็นเพื่อนจะมีส่วนช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจของคน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมด้วยกัน ไม่เชื่อลองไปดูที่โรงพยาบาลสัตว์ จุฬาฯครับ คนที่พาสุนัขไปหาหมอต่างคนต่างมา ไม่รู้จักกันเลย แต่ก็คุยกันเหมือนเพื่อน ยิ่งถ้ามาแล้วหลายครั้งก็จะสนิทสนมกันเลยทีเดียว ทำให้คืดว่าคนกรุงเทพฯแม้จะอยู่บ้านใกล้กันก็แทบจะไม่เคยคุยกัน แต่ถ้ามีใครคิดทำ “Dog Club” คนที่ชอบเลี้ยงหมาที่อยู่บริเวณใกล้ๆคงพาหมามาที่ “Dog Club” ทำให้คลับนี้กลายเป็นสังคมของผู้เลี้ยงหมาโดยมีหมาเป็นสื่อสัมพันธ์นะครับ นอกจากนั้นยังพบว่า ในการรักษาคนไข้โรคสมองบางอย่างโดยใช้สุนัขช่วย เช่น คนเป็นโรคอัลไซเมอร์สามารถทำให้คนไข้ยิ้มและหัวเราะได้ (Dog; Wikipedia Ref; 86, 87, 89, 90)

การขยายพันธ์

สุนัขบ้านทั่วไปสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตั้งแต่อายุ 6-12 เดือน ทั้งเพศผู้และเพศเมีย สำหรับพันธ์ผสมบางพันธ์ที่มีขนาดใหญ่อาจต้องมีอายุ 2 ปีก็ได้ สำหรับตัวเมียมีช่วงระยะเวลาที่มีความต้องการทางเพศปีละ 2 ครั้ง หลังจากผสมพันธ์ ตัวเมียจะตั้งท้องประมาณ 56-72 วัน โดยเฉลี่ยประมาณ 63 วัน ปกติสุนัขใหญ่จะมีลูกอ่อนประมาณ 6 ตัว ส่วนสุนัขตัวเล็กจะมีลูกอ่อนประมาณ 1-4 ตัว

ช่วงอายุ

โดยทั่วไปช่วงอายุของสุนัขจะแตกต่างกันตามสายพันธ์ โดนเฉลี่ยจะมีอายุประมาณ 13-14 ปี อย่างไรก็ตามบางสายพันธ์มีอายุเฉลี่ยเพียง 6-7 ปี มีรายงานว่าสุนัขที่อายุยืนยาวมากที่สุดประมาณ 24 ปี (Dog; Wikipedia Ref; 124)

 อ้างอิง:

  1. Wikipedia; Dog
  2. Arthur, Federick Jone & John Rendel, The Tresury of Dogs, Golden Press, 1964.

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1