ไปดูเขาสร้างเถ้าแก่น้อย

Thursday, May 26, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ไปดูเขาสร้างเถ้าแก่น้อย New Entrepreneurs

คุณวิเชียร กันตถาวร ผู้ปลุกปั้นเถ้าแก่น้อย

หลังวิกฤติทางการเงินปี พ.ศ. 2540 พนักงานของธุรกิจภาคการเงินและอุตสาหกรรมจำนวนมากต้องออกจากงานด้วยเหตุผลนานาประการ เช่นบริษัทปิดกิจการเนื่องจากเป็นหนี้ธนาคารและถูกธนาคารทวงหนี้สินคืน อีกทั้งธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้ ทำให้ขาดเงินสดหมุนเวียน สถาบันการเงินเองถูกคำสั่งจากรัฐบาลให้ปิดกิจการ ทำให้พนักงานเกือบทั้งหมดว่างงานทันที และจากการปิดสถาบันการเงินส่งผลให้ธุระกิจจำนวนมากไม่มีกระแสเงินสด ต้องลดคนงานหรือปลดพนักงาน โดยเฉพาะภาคธุระกิจก่อสร้าง ซึ่งทำให้ผู้ใช้แรงงานซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคชนบทต้องกลับไปอาศัยอยู่กับพ่อแม่

คาราวานรถ pick-up เตรียมรับสินค้าส่งตั้งแต่เช้า

อีกซีกหนึ่งของคาราวาน

รถเตรียมส่งสินค้า

จากการที่มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก รัฐบาลโคยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชิณวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ส่งเสริมให้ทุกๆคนคิดถึงการทำธุระกิจของตนเอง มากกว่าที่จะรอตำแหน่งงานซึ่งมีจำนวนน้อยในแต่ละปี (Entrepreneur encouragement) โดยรัฐบาลเองก็พยายามให้ความสนับสนุนด้านกำลังเงินด้วยการผลักดันนโยบายผ่านธนาคารของรัฐ สำหรับพนักงานสถาบันการเงินหรือบริษัทก็ต่างหันมาประกอบธุรกิจส่วนตัวเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเพราะไม่สามารถรองานใหม่ได้ จากนั้นแนวทางการสนับสนุนการประกอบอาชีพส่วนตัวก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น ภาคเอกชนก็พยายามสนับสนุนให้พนักงานเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยวิธีการต่างๆ

บริษัทไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

บริษัทไทเกอร์จำกัดเป็นบริษัทในเครือสหพัฒนฯ ทำกิจการเกี่ยวกับลอจีสติคส์ ซึ่งเป็นธุระกิจขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังห้างร้านต่างๆในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยรับประกันระยะเวลาจัดส่งถึงร้านค้าในกรุงเทพฯ ภายใน 24 ชั่วโมง และประมาณ 48 ชั่วโมงสำหรับต่างจังหวัด (เฉพาะจังหวัดใหญ่ๆหรือ 72 ชั่วโมงสำหรับจังหวัดเล็กๆ) ปัจจุบันรับส่งสินค้าให้กับบริษัทไอซีซี เพาเวอร์มอลล์และบริษัทอื่นอีกหลายบริษัท นอกจากนั้นบริษัทไทเกอร์ยังรับจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศด้วย นอกจากนั้นไทเกอร์ยังมีบริการให้เช่าคลังสินค้า และรับบริหารสินค้าอีกด้วย

ทำธุระกิจด้านดิสทริบิวชั่นครบวงจร

คุณวิเชียร กันตถาวร ผู้บริหารของบริษัทไทเกอร์เป็นผู้หนึ่งที่ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะการณ์ โดยให้โอกาสกับพนักงานของบริษัทที่มีความสามารถ มีความขยันขันแข็ง สามารถปรับเปลี่ยนสถานะตนเองจากพนักงานเป็นเถ้าแก่น้อยหรือเจ้าของกิจการขนส่งขนาดย่อม และยังเปิดโอกาสให้สามารถขยายกิจการเป็นเจ้าของเส้นทางได้อีกด้วย

รถจัดส่งสำหรับสินค้า power mall

เริ่มต้นจากบริษัทไทเกอร์ได้แจ้งให้สิทธิ์กับพนักงานขับรถส่งสินค้าว่าบริษัทจะซื้อรถให้ก่อนแล้วให้พนักงานผ่อนส่งกับบริษัท ซึ่งพนักงานก็จะมีรายได้จากการจัดส่งสินค้า รายได้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งเป็นเงินเดือน อีกส่วนจะเป็นค่าผ่อนรถ ส่วนที่เป็นเงินเดือนบริษัทจะรับผิดชอบรายได้ประจำขั้นต่ำ (เทียบเท่าเงินเดือน) ส่วนที่เหลือจะมีส่วนค่าผ่อนรถ ซึ่งค่าผ่อนรถจะเป็นจำนวนชัดเจน ถ้าเงินส่วนที่สองนี้มากกว่าค่าผ่อนรถ ส่วนเกินถือเป็นรายได้ของพนักงาน ถ้าหากนั่นหมายความว่าพนักงานก็จะมีรายได้สูงกว่าเงินขั้นต่ำที่บริษัทรับประกัน ดังนั้นในช่วงเศรษฐกิจดีพนักงานก็จะมีรายได้ค่อนข้างสูง ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด พนักงานไม่สามารถทำรายได้พอค่าผ่อนรถ บริษัทก็จะยังจ่ายเงินเดือนขั้นต่ำให้และจะพิจารณาผ่อนผันวงเงินค่าผ่อนรถ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้พนักงานก็จะไม่เดือดร้อนในเรื่องรายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน เมื่อครบระยะเวลาผ่อนรถ พนักงานก็จะกลายเป็นเจ้าของรถ มีรายได้ทั้งหมด และถ้าพนักงานคนใดมีความสามารถในการบริหารจัดการ ก็สามารถลงทุนต่อโดยการขอซื้อรถใหม่แล้วหาญาติพี่น้องมาขับรถส่งสินค้าอีกคันก็ได้ ถ้าทำงานขยันขันแข็งบริษัทอาจพิจารณาให้บริหารจัดการทั้งเส้นทางเลยก็ได้นะครับ พนักงานคนนั้นๆก็จะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเถ้าแก่น้อยซ้อนอยู่ในองค์กรนั้น สำหรับระยะเวลาเปลี่ยนรถมีกำหนดค่อนข้างชัดเจน ซึ่งรถเก่าที่ผ่อนหมดแล้วก็จะเป็นทรัพย์สินของพนักงาน ซึ่งอาจขายเก็บออมเป็นเงินสด หรือให้คนอื่นเช่าต่อได้ เห็นไหมครับคุณวิเชียรมีวิธีการบริหารจัดการโดยมีแนวทางการสร้างนักธุรกิจใหม่ (New Entrepreneur) หรือเถ้าแก่ใหม่นั่นเอง โดยที่พนักงานแทบไม่มีความเสี่ยงเลย ถ้าพนักงานคนนั้นๆตั้งใจทำงาน

เนื่องจากบริษัทไทเกอร์เห็นว่า พนักงานขับรถและพนักงานขนของเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่ไม่ดีนัก การให้โอกาสเพิ่มรายได้กับพนักงานกลุ่มนี้จะช่วยให้ความเป็นอยู่ของพนักงานและครอบครัวดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีสภาพดีขึ้นด้วย ดังนั้นพนักงานสามารถใช้วันพักร้อนมาทำงานโดยมีรายได้ตอบแทน

ทรัพย์สินเถ้าแก่น้อย

เห็นไหมครับแนวทางการสร้างเถ้าแก่น้อย หรือ Entrepreneurs ของบริษัทไทเกอร์ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ สร้างสรรค์สังคมสัมมาชีพที่ดีงาม ซึ่งเป็นแนวทางที่กลุ่มสหพัฒนฯได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามแนวคิดที่ว่า “สินค้าดี คนดี สังคมดี”

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-8 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1