กรุงศรีอยุธยา

Tuesday, January 25, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

กรุงศรีอยุธยา

สถานที่ตั้ง: อยู๋ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 60-70 กม.

การเดินทาง: ทางรถยนต์ รถโดยสาร รถไฟ

การก่อสร้าง: สร้างขึ้นเป็นราชธานีเมื่อปี พ.ศ. 1893 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงศรีอยุธยา

จุดเด่น: เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิวัฒนาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระยะเวลาการเยี่ยมชม: ตั้งแต่ 2-3 ชม.จนกระทั่งหลายวันขึ้นกับจำนวนสถานที่และสิ่งทีสนใจต้องการชม

บทย่อ

กรุงศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีของไทยนานถึง 417 ปี โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างราชธานีเมื่อปี พ.ศ. 1893 มีพระมหากษัตริย์ปกครองติดต่อกันยาวนานถึง 33 พระองค์ จนกระทั่งเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2310 การมีประวัติอันยาวนาน ทำให้มีโบราณสถานต่างๆมากมายทั้งประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิทยาการต่างๆ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534 UNESCO ได้ประกาศยอมรับอุทยานประวัติศาสตร์ไว้ในบัญชีมรดกโลก

อยุธยาเคยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของไทย ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเป็นภาคการผลิตที่สำคัญ เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีวัดวาอารามสำคัญๆมากมาย มีกิจกรรมงานประจำปีตามเทศกาลและฤดูกาล ตลอดจนภาคการผลิตที่เป็นศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

 

 

 

 

สถานที่แนะนำ

เนื่องจากอยุธยาเคยเป็นราชธานีของไทยมายาวนานกว่า 400 ปี ทำให้มีแหล่งประวัติศาสตร์มากมาย เช่น บริเวณพระมหาราชวังโบราณ วัดต่างๆ งานประเพณี ตลอดจนงานศิลปหัตถกรรม ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงควรประมาณระยะเวลาที่ตนเองมีอยู่และเลือกชมสถานที่ให้ได้รับทั้งความรู้และความบันเทิงให้ดีที่สุด

  1. พระราชวังโบราณเดิมต่อมาพื้นที่ดังกล่าวเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ ปัจจุบันเหลือแต่ฐานรากเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากถูกพม่าเผาเมืองเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ภายในบริเวณพระราชวังมีพระที่นั่งสำคัญๆสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น พระที่นั่งวิหารสมเด็จ สำหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆ พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท สำหรับใช้รับแขกเมือง พระที่นั่งทรงปืน ซึ่งสัณนิฐานว่าเคยใช้เป็นที่ฝึกซ้อมเพลงอาวุธ
  2. วัดใหญ่ชัยมงคล ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ชัยมงคลใหญ่ ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ทรงมีชัยชนะต่อพม่า และยังมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วย
  3. วัดพนัญเชิง เป็นวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด แต่มีหลักฐานว่าพระพุทธรูปพระเจ้าพนัญเชิงสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1867 ก่อนพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างกรุงศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์ครั้งหนึ่ง ต่อมาได้มีการบูรณะใหม่โดยกรมศิลปกรเมื่อปี พ.ศ. 2494
  4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา เป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ภายในแสดงวัตถุโบราณทีพบในจังหวัดอยุธยาจากการขุดแต่งบูรณะโบราณสถาน ตลอดจนแสดงโบราณวัตถุที่พบในประเทศไทยอันเป็นศิลปสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เอกสารอ้างอิง:

  1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา: จัดทำโดยคณะข้าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2539
  2. อุทยานประวัติศาสตร์: จัดทำเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมษายน 2531
  3. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา: กรมศิลปกร พิมพ์ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2551
  4. ท่องเที่ยวราชธานีเก่าไปกับนายก อบจ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิมพ์โดยบริษัทรังสิมันต์
  5. อยุธยามรดกโลก ๒๕๔๐: จังหวัดอยุธยา, พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2540

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01367 pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-8 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1