ชวนเยี่ยมชมและไหว้พระวัดราชบพิธฯ

Wednesday, May 4, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ไปเยี่ยมชมและไหว้พระวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  

 
 

วัดราชบพิธด้านถนนเฟื่องนคร

สมัยเรียนอยู่จุฬาฯ เวลาใกล้สอบจะแวะไปหาเพื่อน (หมอมงคล เชษฐากุล) แถวๆศาลเจ้าพ่อเสือ แล้วชวนกันเข้าไปอ่านหนังสือในบริเวณระเบียงรอบพระเจดีย์ วัดราชบพิธฯ ซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีการก่อสร้างห้องหับต่างๆมากมายอย่างสมัยนี้ จึงมีความรู้สึกเย็นสบาย สำหรับผมเลยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ แต่ถูกหนังสือนั่งดูมากกว่าว่าเมื่อไรเจ้าหมอนี่จะตื่นซักที

ประวัติ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร อยู่บนถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ใกล้กระทรวงมหาดไทย ด้านตะวันออก จดถนนเฟื่องนคร ด้านตะวันตก จดถนนอัษฎางค์ และคลองคูเมืองเดิมหรือคลองหลอด ด้านเหนือและด้านใต้ จดถนนและคลองวัดราชบพิธ ซึ่งมีวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามอยู่ฝั่งตรงข้ามคลองหลอด

ป้ายหน้าวัดบอกรายละเอียดย่อๆทั้งไทยและอังกฤษ

นาม “วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” มีความหมายสองนัย คำว่า “ราชบพิธ” หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง “สถิตมหาสีมาราม” คือมีสีมาใหญ่ตั้งอยู่ จะเห็นว่านามของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พ้องกับนามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม การสร้างถาวรวัตถุต่างๆในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จึงมีลักษณะเลียนแบบวัดราชประดิษฐ์ฯส่วนหนึ่งและวัดพระปฐมเจดีย์อีกส่วนหนึ่ง

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.2412 หลังจากเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้ว 1 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีนิยม ที่สมเด็จพระบรมราชบุพการีได้ทรงบำเพ็ญมา คือรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ รัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย ทรงปฏิสังขรณืและสร้างวัดอรุณฯ รัชกาลที่ ๓ พระบาสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างวัดราชโอรสาราม และรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอดเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างวัดราชประดิษฐฯ จึงถือว่าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี เป็นวัดที่มีสุสานหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกด้านคลองหลอด 

สถานที่สำคัญและสื่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามสามารถแบ่งบริเวณ ออกเป็นสามเขต คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตสุสานหลวง ภายในบริเวณวัดมีการก่อสร้างด้วยฝีมือช่างที่มีความสามารถ ทำให้ผลงานศิลปะต่างๆทั้งงานจิตรกรรม ปฏิมากรรม ตลอดจนงานฝีมือแกะสลักต่างๆออกมาดูสวยงาม ทำให้เกิดบรรยากาศที่รู้สึกร่มเย็นสุขใจเมื่อเข้าไปทำบุญไหว้พระ

พระอุโบสถ  

ถ้าเดินเข้าประตูด้านถนนเฟื่องนคร จะเห็นพระอุโบสถที่สร้างแบบศิลปะไทยประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ดูสวยงามแปลกตาเป็นเอกลักษณ์พิเศษแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในเป็นศิลปยุโรปแบบโกธิค ผนังด้านในซึ่งเคยเป็นภาพพระพุทธประวัติได้ถูกปฏิสังขรณ์ใหม่ในปี พ.ศ. 2472 เป็นภาพลายดอกไม้ร่วงสีทองบนพื้นสีน้ำเงิน บานประตูและหน้าต่างภายนอกประดับมุกลวดลายจำลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 ตระกูล ภายในปิดทองลายรดน้ำพุ่มข้าวบิณฑ์

พระอุโบสวัดศิลปกรรมแบบไทย

 

ประตูพระอุโบสถด้านในแกะสลักสวยงาม

 

ภายในพระอุโบสถศิลปกรรมแบบตะวันตก

 

 
พระประธานในพระอุโบสถ

เมื่อเข้าในพระอุโบสถ มีพระประธานพระนามว่า “พระพุทธอังคีรส” แปลว่ามีรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกาย ประดิษฐานบนฐานชุกชีหินอ่อนจากอิตาลี หล่อในสมัยรัชกาลที่ ๔ กะไหล่ทองเนื้อแปดหนัก 180 บาทเป็นทองที่แต่งพระองค์รัชกาลที่ ๕ สมัยยังทรงพระเยาว์ ฐานบัลลังก์กะไหล่ทองเนื้อหกหนัก 48 บาท รองรับเหนือองค์พระพุทธอังคีรส มีนพปฎลมหาเศวตฉัตรกั้น ภายใต้ฐานบัลลังก์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมอัฐิแลพพระอัฐิ 6 พระองค์ คือ รัชกาลที่ ๒, รัชกาลที่ ๓, รัชกาลที่ ๔, รัชกาลที่ ๕, สมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ ๓ และพระเจ้าบรมทัยยิกาเธอสมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรพระธิดาในรัชกาลที่ ๓ (พระอภิบาลรัชกาลที่ ๕ แต่ทรงพระเยาว์)

พระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ

พระพุทธนิรันตราย 

ด้านหน้าพระประธานมีพระพุทธอังคีรสประดิษฐานบนฐานชุกชีเบญจา เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเพชร มีเรือนแก้วเป็นพุ่มมหาโพธิ์ ยอดพระมงกุฏมีอักษรขอมจารึกพระนามแสดงพระพุทธคุณบนกลีบบัว ด้านหน้า ๙ ด้านหลัง ๙ ที่ฐานล่างสุดมีที่รองน้ำสรงพระ มีท่อเป็นรูปศรีษะโคซึ่งหมายความว่าโคดมโคตร รัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริพระราชทานแก่วัดในคณะธรรมยุตินิกาย 

สมเด็จเจ้าอาวาสวัดราชบพิธและพระพุทธนิรันตรายด้านหลัง

พระวิหาร 

เมื่อเดินอ้อมไปด้านหลัง จะพบพระวิหารมีลักษณะเดียวกับพระอุโบสถเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกฉบับใบลานบรรจุในกล่องไม้สักทาน้ำมันบ้าง ทาสีบ้าง ลวดลายทำด้วยเส้นทองเหลืองฝังในเนื้อไม้ ได้รับพระราชทานมาตั้งแต่ครั้งสร้างวัด บานประตูหน้าต่างประดับกระจกปัดทองแกะสลักลงสีลวดลายจำลองเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์เช่นเดียวกับพระอุโบสถ เดิมทีเดียวทั้งประตูและบานหน้าต่างเป็นของพระอุโบสถ แต่เมื่อเอาบานมุกมาติดแล้วเลยย้ายมาไว้ที่พระวิหาร ในพระวิหารมีพระประธานนามว่า “พระพุทธประทีปวโรทัย” ปางมารวิชัย และ พระพุทธอังคีรสน้อยจำลอง เหนือองค์พระมีสัปดปฎลเศวตฉัตร (ฉัตรขาว ๗ ชั้น) เดิมกั้นเหนือพระโกศพระศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผนังพื้นเป็นสีชมพูลายดอกไม้ร่วงสีทอง

พระวิหารที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกใบลาน

พระวิหารทิศ 

เป็นทางเข้าออกพระระเบียงรอบพระเจดีย์ มีสองทิศ คือทิศตะวันตกและทิศตะวันออก หน้ามุขเด็จเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑ เช่นเดียวกับหน้ามุขเด็จพระอุโบสถ พระวิหาร หน้าบันด้านในเป็นรูปช้างสามเศียรเทิดบุษบก

พระเจดีย์ 

เป็นรูปทรงกลมตั้งอยู่บนฐานทักษิณ ประดับกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์อัดพิมพ์นูนทั้งองค์ ฐานทักษิณเจาะเป็นซุ้มคูหา 16 ซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆและพระรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 14 ซุ้ม ส่วนอีก 2 ซุ้มเป็นประตูเข้าออกภายในพระเจดียื ภายในพระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาปางนาคปรก ศิลปะแบบลพบุรี องค์ใหญ่ 2 องค์และองค์เล็ก 2 องค์ มีบันไดขึ้นชั้นประทักษิณทำเป็นพนักระเบียงโปร่ง ยอดปลีเป็นลูกปก้วกลม ครอบพระกรัณและผอบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

พระเจดีย์ใหญ่

สุสานหลวง 

สุสานหลวงอยู่นอกกำแพงด้านทิศตะวันตก ติดถนนอัษฎางริมคลองหลอด สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯให้สร้างอนุสาวรีย์เพื่อประดิษฐานระสรีรางคารแห่งสายพระราชสกุลในพระองค์ ต่อมาในชั้นหลังได้มีการก่อสร้างตกแต่งเป็นงานศิลปกรรมดูหลากหลาย ปัจจุบันมีอนุสาวรีย์ทั้งหมด 34 องค์ การก่อสร้างมีทั้งแบบศิลปไทย และตะวันตกกระจัดกระจายแต่แลดูสวยงาม

อนุสาวรีย์ในสุสานหลวง

อนุสาวรีย์รูปทรงตะวันตกในสุสานหลวง

อีกมุมหนึ่งในสุสานหลวง

ป้ายสุสานหลวงด้านถนนอัษฎางรืมคลองหลอด

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นอีกสถานที่หนึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนได้ใช้โอกาสยามว่างไปเข้าวัดเยี่ยมชมหรือทำบุญไหว้พระ ส่วนท่านที่นับถือศาสนาอื่นสามารถเยี่ยมชมความงดงามของงานก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมไทย บางส่วนผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันตก อยากชักชวนทุกๆท่าน

อ้างอิง:

1. รายละเอียดของวัดซึ่งติดอยู่ที่บอร์ดภายในบริเวณวัด

2.

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 dsc01367 pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1