ไปเที่ยววิหารเซียน

Sunday, May 1, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

วิหารเซียน ชลบุรี

 

วิวจากด้านหน้าวิหารเซียน

วิหารเซียนเป็นศาลาเอนกกุศลเป็นอาคารใหญ่ ๓ ชั้นรูปทรงแบบวิหารจีน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระบรมราชานุญาตให้นายสง่า กุลกอบเกียรติ สร้างขึ้นบนพื้นที่วัดญาณสังฆวราราม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบในปี พ.ศ.2530 และทรงเสด็จเปิดอาคารเมื่อวันที่ 24 ธันวามคม 2536

ปฏิมากรรม ลก ฮก ซิ่ว บนหลังคาวิหารเซียน

ประตูเข้าด้านหน้าวิหาร

รูปปั้นอาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ ผู้ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างวิหารเซียน

เนื่องจากนายสง่า กุลกอบเกียรติเป็นผู้ที่มีความรู้วิชา “ภูมิลักษณ์” หรือ “ฮวงจุ้ย” อันดีเยี่ยม การจัดวางตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างจึงมีทิศทางถูกต้องตามหลักวิชา ทั้งการประดับตกแต่งตัวอาคารก็ซ่อนความหมายอันเป็นมงคลตามความเชื่อและคตินิยมของชาวจีน มีกลุ่มศาลาเก๋งรายรอบ หลังคาตกแต่งด้วยปฏิมากรรมปูนปั้นรูปมังกรและหงส์ ติดกระเบื้องและเสริมแต่งด้วยงานลงรักปิดทอง ซึ่งมีความหมายถึงสถาบันกษัตริย์ นอกจากนั้นยังมียังมีปฏิมากรรมปูนปั้นรูปเทพเจ้า “ลก ฮก ซิ่ว” ประดับกระเบื้องเคลือบสีสรรสวยงามกลางหลังคา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย อำนาจวาสนา และอายุยืนยาว

เทพจารย์เตียวเฮี้ยงท้ง

เทพจารย์เอี้ยอุ้งซ้ง

เทพาจารย์หลิวชุนฮวง

เทพาจารย์โง้วมั่งง้อ

วิหารเซียนแห่งนี้ได้รวบรวมโบราณวัตถุ งานศิลปกรรมชั้นสูง และงานศิลปกรรมร่วมสมัยของจีนเป็นจำนวนมาก ในวิหารแห่งนี้มีโบราณวัตถุที่มีคุณค่าที่กระทรวงวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบให้กับอาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติเป็นจำนวนถึง 328 รายการ อีกทั้งยังมีศิลปกรรมที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของรัฐบาลไต้หวัน รวมทั้งเอกชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และไทย มอบให้กับอาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ อีกมากมาย นอกจากนั้นวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธชินราชจำลอง รูปหล่อพระโพธิสัตว์ รูปหล่อเทพเจ้าหรือเซียนตามความเชื่อของชาวจีน งานศิลปกรรมไทยที่งดงาม ทั้งงานจิตรกรรม งานปฏิมากรรม เครื่องดนตรีไทยฝังมุก โบราณวัตถุและศิลปกรรมเหล่านี้ล้วนแสดงถึงความเจริญทางอารยธรรมทั้งของไทยและจีนตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

พระศรีอารยเมตไตรยโพธิสัตว์

สิงห์โตคู่หน้าทางเข้าวิหาร

บริเวณด้านในห้องโถงใหญ่

การได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมเพื่อเป็นประจักษ์พยานแก่สายตาตนเอง ยังช่วยให้ทุกท่านทราบซึ้งในอารยธรรมและเกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ตลอดจนได้มีโอกาสกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความอิ่มเอิบใจและเป็นศิริมงคลให้กับตนเอง ครอบครัว และญาติมิตรสหายทุกๆคน

ลานหน้าวิหาร

วิหารเซียน มีชื่อเป็นภาษาจีนว่า “ต้านฝูเยวี้ยน” แปลว่า “สถานที่ที่มีบรรยากาศดั่งสรวงสวรรค์” ตั้งแต่ก่อนเข้าประตูใหญ่จะเห็น “รูปมังกรและหงส์” รูป “ลก อก ซิ้ว” บนหลังคาวิหาร ประดุจดังความเป็นศิริมงคลให้กับตัวเอง เมื่อผ่านเข้าประตูจะเห็นรูปหล่อโลหะ “เทพเจ้า 8 เซียน” ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นศิริมงคลของชาวจีน

“เซียนฮั้นเจงลี้” ถือพัดเป็นสัญลักษณ์มงคล

“เซียนลี้ทิก้วย” ถือไม้เท้าและน้ำเต้าเป็นสัญลักษณ์มงคล

“เซียนลื่อท่งปิง” ถือแซ่จามรและสพายกระบี่เป็นสัญลักษณ์มงคล

“เซียนเจียงกั๋วเล่า” ถือไม้ไผ่เป็นสัญลักษณ์มงคล

“เซียนฮ้อเซียนโกว” ถือดอกบัวเป็นสัญลักษณ์มงคล

“เซียนหน่าไฉฮั้ว” ถือกระเช้าดอกไม้เป็นสัญลักษณ์มงคล

“เซียนฮั่งเซียงจื้อ” ถือขลุ่ยเป็นสัญลักษณ์มงคล

“เซียนเฉ่ากกกู๋” ถือกรับเป็นสัญลักษณ์มงคล

ด้านข้างรูปหล่อแปดเซียน มีรูปหล่อ “เทพาจารย” ผู้เผยแผ่คุณธรรม 4 องค์ จากยุคสมัยต่างกัน ท่าน “หลิวชุนฮ้วง” ในสมัยราชวงศ์ถัง “เอี้ยอุ้งซ้ง” ในสมัยราชวงศ์ถัง “เตียวเฮี้ยงท้ง” ในสมัยราชวงศ์หมิง และ “โง้วมั่งง้อ” ในสมัยราชวงศ์โจว บริเวณลานด้านหน้าขวามือมีรูปหล่อ “พระศรีอารยเมตไตรโพธิสัตว์” เป็นปางเทพเจ้าแห่งโชคลาภ 4 องค์ สำหรับสักการะบูชา นอกจากนั้นยังมีรูปหินแกรนิตแกะสลักอีกมากมายเป็นรูปสิงห์โตคู่ รูปสัตว์ต่างๆ

รูปหล่อแปดเซียน

อาคารวิหาร 

เมื่อผ่านประตูแรกเข้าอาคาร บนผนังทั้งสองด้านนอกของประตูที่สอง จะมีปฏิมากรรมงานปั้นรูปมังกรคู่ลงรักปิดทองเหลืองอร่าม 2 ตัวความยาวตัวละ 14 เมตรเต็มผนังด้านละตัว ส่วนผนังด้านในทั้งสองข้างพร้อมผนังเหนือบานประตูประดับด้วยมังกรปูนปั้นปิดทองลงรัก 9 ตัว ตรงกลาง 1 ตัว ด้านข้างด้านละ 4 ตัวหันหน้าเข้าหากัน ดูสวยงามโดดเด่นเป็นสง่า ผลงานละเอียดวิจิตรบรรจง อ่อนช้อยอย่างมีชีวิตชีวาบนผนังกำแพง

รูปปั้นมังกรคู่ด้านซ้ายมือด้านหน้าประตูเข้า

มังกรคู่ด้านขวามือด้านหน้าประตูเข้า

รูปมังกรเก้าตัวบนกำแพงด้านในประตูทางเข้า

รูปมังกร สี่ตัว ด้านซ้ายมือประตูทางเข้าด้านใน

อีกด้านหนึ่งของประตูมีรูปมังกร สี่ตัว

รูปปั้นทั้งพระโพธิสัตว์ พระอรหันต์ และเซียนตามความเชื่อของชาวจีน

ภายในอาคารมีรูปปั้น 18 อรหันต์ ซึ่งเป็นงานปฏิมากรรมชุดพิเศษออกแบบปั้นโดยปรมาจารย์ที่มีความชำนาญและประณีต ได้รับมอบจากรัฐบาลกวางเจาร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นโฝวซาน งานชุด 18 พระอรหันต์นี้เน้นเน้นการใช้สีเนื้อดินธรรมชาติที่มีเฉพาะที่มณฑลกวางตุ้งเท่านั้น ที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ อากับกิริยาท่าทางของแต่ละองค์สื่อความหมายในทางธรรม เช่น “พระอรหันต์ปันถะโล (ปางปราบเสือ)” ซึ่งสื่อความหมายถึงการใช้ธรรมะกำราบจิตเดิมที่ชั่วร้ายดั่งเสือจนรู้แจ้งจิตสว่างไสว “พระอรหันต์กาลิก (ปางประทับช้าง) สื่อความหมายถึงการมีจิตหลุดพ้นจิตว่างดั่งบันเทิงธรรมชาติ “พระอรหันต์ปิณโฑล (ปางประทับกวาง) สื่อความหมายถึงการมีอุดมไมตรีจิตผูกมิตรมุ่งสามัคคีธรรม

อรหันต์ขี่เสือ

อรหันต์ขี่ช้าง

โบราณวัตถุที่บริจาคให้วิหารเซียน

หุ่นทหารดินเผาจำนวน 12 ตัวมีขนาดเท่าคนจริง ส่วนหัวสามารถถอดได้ และรถม้าสำริด 2 ชุด ซึ่งขุดพบที่สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เมืองซีอานหรือฉางอาน หุ่นทหารชุดนี้ได้รับมอบจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นพิเศษแก่ อาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติเป็นการถาวร พร้อมกับแบบจำลองสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ และแบบจำลองกำแพงเมืองจีน

รถม้าสำริดที่ทางจีนมอบให้อย่างถาวร

สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้จำลอง

รูปกำแพงเมืองจีนจำลอง

ภายในห้องโถงขนาดใหญ่ยังประดิษฐานด้วยงานไม้แกะสลักเป็นรูปพระอวโรกิเตศวรโพธิสัตว์ ท้าวจตุโลกบาล งานชุด 24 ยอดกตัญญู

สำหรับบริเวณชั้นสอง มีรูปหล่อต่างๆมากมาย เช่นรูปหล่อเทวรูปประธานวิหาร วิสุทธิเทพลือท่งปิง รูปหล่อไท้เสียงเล่ากุง (เล่าจื้อ) ศาสดาแห่งลัทธิเต๋า รูปหล่อขุนพลกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รูปหล่อขงจื้อ ซึ่งจัดเป็นอริยเมธีและมหาปราชญ์ของชาวจีน รูปหล่อพระอรหันต์จี้กง จี้กงเป็นพระอรหันต์ที่มีอารมณ์ขันยิ้มแย้ม มีอุบายวิธีในการสอนธรรมโปรดสัตว์โดยแสร้งทำตัวแปลกเพี้ยน รูปหล่อท่านตั๊กม้อถือเป็นปรมาจารย์แห่งนิกายเซ็นของจีน ท่านเป็นชาวชมพูทวีปที่เดินทางเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศจีน ฯลฯ รวมทั้งรูปหล่อฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่ของจีนอีก 6 องค์

สิบแปดอรหันต์แกะสลัก

สิบแปดอรหันต์

กวนอิมพันมือ

กวนอิมหินอ่อนแกะสลัก

กวนอิมปางไสยาสน์

ผ้าไหมปักรูปมังกรเก้าตัว

ที่บริเวณลานชั้นสองยังมีห้องสำหรับแสดงศิลปไทย ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ชั้นเยี่ยมในแต่ละสาขางานศิลปะ เช่นภาพจิตรกรรมชุดแปดมหาราชไทย สมเด็จพ่อขุนเม็งรายมหาราช สมเด็จพ่อขุนรามกำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปิยะมหาราช  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช ภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ หุ่นกระบอกไทย หุ่นละครเล็ก ชุดเรือพระที่นั่งจำลอง ฯลฯ

หนึ่งในขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาร์ค

ตุ๊กตาหุ่นจำลองในเรื่องรามเกียรติ

ห้องพระพุทธรูป

ส่วนบริเวณชั้นสาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองและพระสาวก นอกจากนั้นยังมีรูปหล่อพระศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า รวมทั้งรูปหล่อพระโพธิสัตว์ บนผนังมีภาพจิตรกรรมพุทธประวัติที่มีความงดงาม สามารถเล่าเรื่องราวพุทธประวัติได้อย่างลึกซึ้งตั้งแต่ พระองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ จนถึงปรินิพพาน

รูปปูนปั้นลอยตัวบนผนังชั้นสอง

รูปปั้นพระเซ้าหลิน

ลานชั้นสองเต็มไปด้วยรูปปั้นรูปหล่อทั้งเซียน อดีตฮ่องเต้

วิหารเซียน หรืออเนกกุศลศาลา เป็นแหล่งรวมงานศิลปะไทย-จีนที่สำคัญ ที่เหมาะสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้างานศิลปะวัฒนธรรมของประเทศทั้งสอง อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมของสิ่งศักดิ์ความจำนวนมากสำหรับให้ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมทั้งไทยจีนแสดงความเคารพสักการะ นอกจากนั้นวิหารเซียนยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างไทย-จีนอีกด้วย

อ้างอิง:

1.เอกสาร “อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน), ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อัศวแบงก์คอก,

2.ภาพถ่ายโดย สำราญ

3. http://www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/001906.htm

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-7 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1