รายชื่อผู้ได้รับเหรียญฟิสิกส์โอลิมปิค

Saturday, April 30, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ผู้ได้รับเหรียญโอลิมปิควิชาฟิสิกส์ปี 2534-2553

นายสิรภัทร จงอร่ามรุ่งเรือง เหรียญทอง มหิดลวิทยานุสรณ์

นายชยากร พงษ์ศิริ เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา

นายอิสระพงษ์ เอกสินชล เหรียญทอง มหิดลวิทยาณุสรณ์

นายนครินทร์ โลหิตศิริ เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา

นายวีระภัทร พิทยครรชิต เหรียญทอง เตรียมอุดมศึกษา

ทีมฟิสิกส์โอลิมปิคได้เหรียญทองทั้งทีม

สรุปรายชื่อผู้ได้รับเหรียญการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิคระหว่างประเทศ
    ชื่อ    
ปี พ.ศ. เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง โรงเรียน
2533        
2534     นาย สุจินต์ วังสุยะ พะเยาวิทยาคม
2535     นาย พิเชษฐ์ กิจธารา หาดใหญ่วิทยาลัย
2536        
2537        
2538        
2539        
2540        
2541        
2442     นาย ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
2543        
2544     นาย ธารา เฉลิมทรงศักดิ์ เซนต์คาเบรียล
2545 นาย วีรพงศ์ ผดุงศักดิ์อนันต์     เตรียมอุมศึกษา
    นาย เธนศ พฤทธิวรสิน   เซนต์คาเบรียล
    นาย สินิทธ์ วิธวาศิริ   จิตรลดา
      นาย ปวิท แสงจันทร์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
2546 นาย เธนศ พฤทธิวรสิน**     เซนต์คาเบรียล
    นาย ชยุตม์ ถานะภิรมย์   สาธิต ม.เกษตร
2547 นายธนสิน นำไพศาล     สวนกุหลาบวิทยาลัย
    นาย ภูมิยศ วิมลกิตติวัฒน์   เตรียมอุมศึกษา
      นาย ชรัต ทองประยูร เตรียมอุมศึกษา
      นาย วาทิต อัศวสุนทรเนตร เตรียมอุมศึกษา
      นาย วุฒิวัฒน์ งามพฤฒิกร เตรียมอุมศึกษา
2548 นาย ภัคพงศ์ จิระรัตนานนท์     เตรียมอุมศึกษา
  นาย อภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล     เตรียมอุมศึกษา
    นาย รณชัย เจริญศรี   สวนกุหลาบวิทยาลัย
    นาย วุฒิวัฒน์ งามพฤฒิกร   เตรียมอุมศึกษา
      นายเพชระ ภัทรกิจวานิช มหิดลวิทยานุสรณ์
2549 นาย รณชัย เจริญศรี     สวนกุหลาบวิทยาลัย
    นาย กษิดิศ โตประเสริฐพงศ์   สาธิตจุฬาฯ
    นาย ชนปทิน ไพบูลย์พลาน้อย   เตรียมอุมศึกษา
    นาย สรวิศ แสงทวีสิน   เซนต์คาเบรียล
    นาย อำนวย พลเจริญสุข   มหิดลวิทยานุสรณ์
2550 นาย กษิดิศ โตประเสริฐพงศ์     สาธิตจุฬาฯ
    นาย ชานนท์ อริยประกาย   เตรียมอุมศึกษา
    นาย ประพฤทธิ์พงศ์ อธิวรัตถ์กูล   บุรีรัมย์พิทยาคม
      นาย พลณพ สมุทรประภูติ เตรียมอุมศึกษา
      นาย วรวิทย์ วรพิพัฒน์ มหิดลวิทยานุสรณ์
2551 นาย กวิน สุรกิจบวร     เตรียมอุมศึกษาพัฒนาการ
  นาย ณภัทร ภู่วุฒิกุล     เตรียมอุมศึกษา
  นาย พลณพ สมุทรประภูติ     เตรียมอุมศึกษา
    นาย คามิน ศิริวัฒน์เวชกุล   มหิดลวิทยานุสรณ์
    นาย วิศรุต ปิ่นรอด   มหิดลวิทยานุสรณ์
2552 นาย ธนภัทร วรศรัณย์     มหิดลวิทยานุสรณ์
    นาย จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์   มหิดลวิทยานุสรณ์
    นาย วีรภัทร พิทยครรชิต   เตรียมอุมศึกษา
    นาย สรณภพ เทวปฏิคม   สาธิตจุฬาฯ
    นาย อิสระพงศ์ เอกสินชล   มหิดลวิทยานุสรณ์
2553 นายชยากร พงษ์ศิริ     มหิดลวิทยานุสรณ์
  นายนครินทร์ โลหิตศิริ     เตรียมอุดม
  นายสิรภัทร จงอร่ามรุ่งเรือง     มหิดลวิทยานุสรณ์
  นายวีรภัทร พิทยครรชิต     เตรียมอุดม
  นายอิสระพงศ์ เอกสินชล     มหิดลวิทยานุสรณ์

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-9 dsc01365 dsc01364 pr-600-400-king-11

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1