วัดโพธิ์ วัดพระเชตุพน

Monday, January 24, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพน หรือ วัดโพธิ์

สถานที่ตั้ง: กรุงเทพมหานครถัดจากพระบรมมหาราชวัง

การเดินทาง: โดยรถยนต์ รถโดยสาร หรือโดยทางเรือ

การก่อสร้าง: ก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ.2231-2246 ในรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

จุดเด่นที่น่าสนใจ: มีความโดดเด่นเพราะอุดมด้วยงานด้านจิตรกรรม

การใช้เวลา: ประมาณ 2-3 ชม. เข้าเยี่ยมชมเพื่อให้เกิดการซึมซับและชื่นชมศิลปอันสวยสดงดงาม

บทคัดย่อ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “วัดโพธิ์” จัดเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2331 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์ และในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีกหลายอาคาร วัดโพธิ์เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนั้นวัดโพธิ์ยังมีความสำคัญที่เป็นแหล่งกำเนิดของวิทยาการด้านสมุนไพรไทยและการนวดแผนไทย

 

 

 

 

 

สิ่งที่น่าสนใจ:
1. พระอุโบสถ ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา ประตูและหน้าต่างทำด้วยไม้เนื้อแข็งฝังมุก ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานปางสมาธินั่งอยู่บนฐาน 3 ชั้น ซึ่งบรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ ๑ ไว้ พระอุโบสถล้อมรอบด้วยพระปางซึ่งก่อสร้างแบบศิลปขอม 4 องค์
2. วิหารพระพุทธรูปไสยาสน์ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในประเทศไทย พระพุทธรูปมีขนาดความยาว 46 เมตรและความสูง 14 เมตร มีพระบาทแต่ละข้างยาว 5 เมตรและสูง 3 เมตร ใต้พระบาทฝังมุกเป็นรูปต่างๆอย่างสวยงามตามแบบศิลปไทยและจีน และเป็นสิริมงคลยิ่ง
3. สวนสุขภาพฤาษีดัดตน ในสมัยราณได้รับความเชื่อถือจากชาวไทยมายาวนานว่าฤาษ๊เป็นเสมือนครูบาอาจารย์ สวนสุขภาพนี้ได้รับการตบแต่งให้เป็นฤาษ๊ออกกำลังกายในท่วงท่าต่างๆซึ่งมีชื่อเสียงตามวิทยาการแพทย์แผนไทยมาช้านาน วัดโพธิ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์วิทยาการทางการแพทย์แผนไทยโบราณในปัจจุบัน
4. รูปหินแกะสลักตามแบบจีนและรูปปั้นปูนเป็นยักษ์ รูปปั้นและหินแกะสลักเหล่านี้มีความสวยงามและดึงดูดความสนใจได้มาก ในยุคการค้าระหว่างไทย-จีน เรือสำเภาขาล่องกลับไทยจะบันทุกรูปปั้นเหล่านี้กลับมาเพราะนอกจากจะนำมาใช้ในการประดับตบแต่งสถานที่ต่างๆได้อย่างสวยสดงดงามแล้ว ยังช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับเรือสำเภาช่วยต้านลมระหว่างแล่นเรือ

เอกสารอ้างอิง:
1. http://watpho.com/th/home/index.php (Link)

2. คู่มือนำเที่ยววัดโพธิ์ เรียบเรียงโดย รำไพพรรณ แก้วสุริยะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๕๒

3. สิริมงคลวัดโพธิ์ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนจัดพิมพ์เป็นที่รฤกฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสสานุกโร ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และฉลองกุฏิคณะ น.๑๖ วันที่ ๒๖-๒๗ พฤาภาคม ๒๕๔๙

Tags: ,

Comments are closed.

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-9 dsc01366 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1