พระราชวังบางปะอิน

Sunday, January 23, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

พระราชวังบางปะอิน

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ ศาลากลางน้ำ ตรงกลางศาลามีพระบรมรูปของพระพุทธเจ้าหลวง

สถานที่ตั้ง: ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกุงเทพมหานครที่จังหวัดอยุธยาเป็นระยะทางประมาณ 60 กม.

รถไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ต้องการขับดูรอบๆบริเวณพระราชวัง

การเดินทาง: สามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ รถไฟ หรือเดินทางโดยทางเรือ

การก่อสร้าง: ก่อสร้างช่วงเวลาประมาณ ศตวรรษที่ 17 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

จุดเด่นของพระราชวัง: เป็นกลุ่มอาคารที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมระหว่าง ไทย จีน และตะวันตก ทำให้เห็นความสวยงามของพระราชวังจนเป็นที่ดึงดูดความสนใจของชาวต่างประเทศมากมาย

การใช้เวลาชม: ประมาณระยะเวลา 2-3 ชม.

 

 

บทย่อ

พระราชวังบางปะอิน: เป็นหนึ่งในพระราชวังของไทยที่ได้รับความสนใจมากจากนักท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์และชื่นชมความสวยงามของศิลปกรรมของไทย พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าศรีสรรเพชร หรืออีกพระนามหนึ่งว่าพระเจ้าประสาททองระหว่างปี พ.ศ. 2173-2198 เพื่อใช้เป็นพระราชวังสำหรับเป็นที่ประทับในฤดูร้อน ซึ่งพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นหลายพระองค์ได้ทรงใช้เป็นที่ประทับจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาถูกทหารพม่ารุกราน จึงถูกปล่อยทิ้งรกร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2310 จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชวังบางปะอินจึงได้รับการดูแลให้เป็นพระราชวังฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2411-2432) ได้ทรงให้ทำการบูรณะและก่อสร้างพระที่นั่งต่างๆเพิ่มเติมอีกหลายอาคาร พระราชวังบางปะอินนอกจากได้ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีหลายพระองค์ ยัลใช้เป็นสถานที่รับแขกบ้านแขกเมืองโดยเฉพาะพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศหลายพระองค์

 

 

 

 

 

สถานที่น่าสนใจ:

พระราชวังบางปะอินแบ่งเป็นเขตพระราชฐาน 2 ส่วน คือเขตพระราชฐานชั้นนอกและเขตพระราชฐานชั้นใน

หอเหมมณเฑียรเทวราช เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กตามแบบศิลปขอม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าประสาททองซึ่งเป็นผู้ดำริให้สร้างพระราชวังแห่งนี้

หอเหมมณเฑียรเทวราช

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมไทยโดยมีพระรูปของรัชกาลที่ 5 ยืนประทับอยู่ตรงกลางพระที่นั่ง เมื่อเข้าในบริเวณพระราชวังจะเห็นพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์สวยงามและเด่นเป็นสง่า

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์

 พระที่นั่งวโรภาษพิมานก่อสร้างในปี พ.ศ. 2415 เป็นพระที่นั่งอาคารชั้นเดียวตามแบบศิลปตะวันตก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ ได้รับการตบแต่งเพิ่มเติมในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 พระที่นั่งแห่งนี้ยังมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสมรสพระราชทานของรัชกาลที่ 7 ในสมัยที่พระองค์ดำรงตำแหน่งเจ้าฟ้าประชาธิปกฯ พระเจ้าน้องยาเธอของรัชกาลที่ 6

พระที่นั่งวโรภาษพิมาน

อีกมุมหนึ่งของพระที่นั่งวโรภาษพิมาน

สพานที่มีรูปปฏิมากรรมทรงยุโรป

พระที่นั่งเวหาศจำรูญ เป็นพระที่นั่งที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนที่ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงชุมชนชาวจีนที่มาพึ่งพระบารมีในแผ่นดินไทยมีความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์พูลสุขในสมัยรัชกาลที่ 5

พระที่นั่งเวหาจำรูญ

  1. พระที่นั่งเวหาจำรูญสไตล์จีนที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด

 

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และอนุสาวรีย์ราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งความรักและเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระราชโอรส พระราชธิดา และพระอัครชายาของพระองค์

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

อนุสาวรีย์พระราชานุสรณ์ พระราชโอรส พระราชธิดา และพระอัครชายา

อนุสาวรีย์พระราชานุสรณ์

พระอัครชายา

เอกสารอ้างอิง

1. พระราชวังบางปะอิน: สำนักพระราชวัง, พระราชวังดุสิต, พระที่นั่งวิมานเมฆ, พฤศจิกายน ๒๕๔๖

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 pr-600-400-king-9 dsc01366 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1