สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

Wednesday, April 6, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

พระปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (20 มีนาคม พ.ศ. 22797 กันยายน พ.ศ. 2352) รัชกาลที่ 1 แห่ง ราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันพุธ เดือน 4 แรม 5 ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก เวลา 3 ยาม ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2279 ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นบุตรคนที่ 4 ของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พระนามเดิม “ทองดี”) และพระอัครชายา (พระนามเดิม “หยก”หรือ ดาวเรือง) มีพระนามเดิมว่านายทองด้วง

 

พระปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ ๑

ในระหว่างอุปสมบทพระภิกษุทองด้วงได้ออกบิณฑบาตร่วมกับพระภิกษุสิน (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) มีชายจีนผู้หนึ่งบอกว่าตนเป็นซินแสหมอดู สามารถทายลักษณะของบุรุษหรือสตรีได้ แล้วทำนายให้พระภิกษุทองด้วงว่า

ท่านเป็นบุรุษต้อง   ตามลักษณ์ ล้วนแล
บุญเด่นเห็นประจักษ์   เจิดกล้า
จักสู่ประภูศักดิ์   สุรกษัตริย์
สืบศุภวงษ์ทรงหล้า   สฤษฎ์เลี้ยง เวียงสยาม
เกิดมาข้าพเจ้าไม่   เคยเห็น
สองสหายหลายประเด็น   เด่นชี้
ภายหน้าว่าจักเป็น   ปิ่นกษัตริย์
นั่งอยู่ คู่กันฉนี้   แน่ล้วน ชวนหัว

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ได้ทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งกรุงเทพมหานคร ขณะขึ้นครองราชย์นั้น บ้านเมืองกำลังประสบกับเหตุการณ์ร้ายแรง พระองค์จึงได้ตั้งปณิธานไว้สามประการคือ จะปกป้องขอบขัณฑสีมา ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และ ปกครองป้องกันประชาชนจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ดังปรากฎในนิราศรบพม่าท่าดินแดงดังนี้

“ตั้งใจอุปถัมภก                    ยอยกพระพุทธศาสนา

จะป้องกันขอบขัณฑสีมา        รักษาประชาชนมนตรี”

ราชวงศ์จักรี

ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์จะเห็นว่า สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงได้ดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชปณิธานของพระองค์ ดั่งพระราชกรณียกิจทั้ง 3 ประการดังค่อไปนี้

พระราชกรณียกิจการป้องกันประเทศ พระองค์ทรงเป็นนักรบผู้กล้าหาญ ทรงเสด็จออกบัญชาการรบอยู่ตลอดเวลา ในรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงทำศึกกับพม่ารวมถึง 7 ครั้ง โดยพระองค์ไม่ยอมเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว แต่ดพเนินนโยบายเชิงรุกด้วย ทำให้เกิด การขยายอาณาเขตออกไปมากมาย ทั้งดินแดน เขมร ลาว ล้านนา และมลายูตอนเหนือ

เยาวราช กรุงเทพฯ เมืองหลวงประเทศไทย

พระราชกรณียกิจการบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยพระปรีชาญาณของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯซึ่งทรงหยั่งเห็นความสัมพันธ์และความเกื้อกูลระหว่าง “วัด กับ วัง” เพราะในยุคสมัยนั้นวัดเป็นสถานที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยมาก เป็นศาลาประชาคม เป็นสถานศึกษาเล่าเรียน เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้และงานด้านศิลปต่างๆ สถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม และจิตรกรรม วัดจึงเป็นเป็นศูนย์กลางความคิดอ่านของคนในสังคม เป็นสถานที่ทุกคนมารวมตัวกันโดยมีพระภิกษุมีฐานะเป็นผู้นำ พระองค์จึงทรงทนุบำรุงพระศาสนาให้บริสุทธิ์ ทรงออกกฏสำหรับพระสงฆ์เพื่อความเรียบร้อยของสังฆมณฑล ทรงโปรดเกล้าให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกในปีพุทธศักราช 2331 นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงสร้างวัดวาอารามให้สมบูรณ์ และได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและพระพุทธปฏิมาที่ชำรุดเสียหายระหว่างสงคราม จึงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง

พระบรมมหาราชวัง

วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท

พระราชกรณียกิจการปกครองประเทศ พระองค์ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดี จึงได้ออกระเบียบกฏหมายเพื่อควบคุมบังคับความขัดแย้ง ลงโทษข้าราชการที่ประพฤติผิดศิลธรรม ทรงใส่พระทัยในเรื่องความเป็นอยู่ ทรงออกกฎหมายลงโทษผู้กักตุนข้าวและผู้สมรู้ร่วมคิด อีกทั้งยังออกกฏหมายเกี่ยวกับไพร่ที่ทุกขยากขายตัวเป็นทาส (พระราชกำหนดประกาศใช้ในวันพฤหัส แรม 4 ค่ำ เดือน 10 พุทธศักราช 2327) ทั้งหลายนี้แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระทัยเป็นห่วงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินและทรงตระหนักถึงความปลอดภัย ความยุติธรรม และความเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์

ปฏิมากรรมในวัดพระแก้ว

จิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้ว

จิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้ว

พระองค์ยังได้ทรงรวบรวมปราชญ์ราชบัณฑิตให้แต่งวรรณคดีกระจัดกระจายขึ้นใหม่ไว้เป็นสมบัติของบ้านเมือง เช่น พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้ว พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์

อ้างอิง:

1.หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” คุณหญิงบษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา บรรณาธิการ จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยบริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

2.จากวิกิพีเดีย สารานุกรม

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01363 dsc01367 pr-600-400-king-9 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1