สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

Wednesday, April 6, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

พระปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (20 มีนาคม พ.ศ. 22797 กันยายน พ.ศ. 2352) รัชกาลที่ 1 แห่ง ราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันพุธ เดือน 4 แรม 5 ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก เวลา 3 ยาม ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม พุทธศักราช 2279 ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นบุตรคนที่ 4 ของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พระนามเดิม “ทองดี”) และพระอัครชายา (พระนามเดิม “หยก”หรือ ดาวเรือง) มีพระนามเดิมว่านายทองด้วง

 

พระปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ ๑

ในระหว่างอุปสมบทพระภิกษุทองด้วงได้ออกบิณฑบาตร่วมกับพระภิกษุสิน (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) มีชายจีนผู้หนึ่งบอกว่าตนเป็นซินแสหมอดู สามารถทายลักษณะของบุรุษหรือสตรีได้ แล้วทำนายให้พระภิกษุทองด้วงว่า

ท่านเป็นบุรุษต้อง   ตามลักษณ์ ล้วนแล
บุญเด่นเห็นประจักษ์   เจิดกล้า
จักสู่ประภูศักดิ์   สุรกษัตริย์
สืบศุภวงษ์ทรงหล้า   สฤษฎ์เลี้ยง เวียงสยาม
เกิดมาข้าพเจ้าไม่   เคยเห็น
สองสหายหลายประเด็น   เด่นชี้
ภายหน้าว่าจักเป็น   ปิ่นกษัตริย์
นั่งอยู่ คู่กันฉนี้   แน่ล้วน ชวนหัว

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ได้ทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งกรุงเทพมหานคร ขณะขึ้นครองราชย์นั้น บ้านเมืองกำลังประสบกับเหตุการณ์ร้ายแรง พระองค์จึงได้ตั้งปณิธานไว้สามประการคือ จะปกป้องขอบขัณฑสีมา ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และ ปกครองป้องกันประชาชนจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ดังปรากฎในนิราศรบพม่าท่าดินแดงดังนี้

“ตั้งใจอุปถัมภก                    ยอยกพระพุทธศาสนา

จะป้องกันขอบขัณฑสีมา        รักษาประชาชนมนตรี”

ราชวงศ์จักรี

ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์จะเห็นว่า สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงได้ดำเนินการบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชปณิธานของพระองค์ ดั่งพระราชกรณียกิจทั้ง 3 ประการดังค่อไปนี้

พระราชกรณียกิจการป้องกันประเทศ พระองค์ทรงเป็นนักรบผู้กล้าหาญ ทรงเสด็จออกบัญชาการรบอยู่ตลอดเวลา ในรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงทำศึกกับพม่ารวมถึง 7 ครั้ง โดยพระองค์ไม่ยอมเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว แต่ดพเนินนโยบายเชิงรุกด้วย ทำให้เกิด การขยายอาณาเขตออกไปมากมาย ทั้งดินแดน เขมร ลาว ล้านนา และมลายูตอนเหนือ

เยาวราช กรุงเทพฯ เมืองหลวงประเทศไทย

พระราชกรณียกิจการบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยพระปรีชาญาณของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯซึ่งทรงหยั่งเห็นความสัมพันธ์และความเกื้อกูลระหว่าง “วัด กับ วัง” เพราะในยุคสมัยนั้นวัดเป็นสถานที่มีความสำคัญต่อสังคมไทยมาก เป็นศาลาประชาคม เป็นสถานศึกษาเล่าเรียน เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้และงานด้านศิลปต่างๆ สถาปัตยกรรม ปฏิมากรรม และจิตรกรรม วัดจึงเป็นเป็นศูนย์กลางความคิดอ่านของคนในสังคม เป็นสถานที่ทุกคนมารวมตัวกันโดยมีพระภิกษุมีฐานะเป็นผู้นำ พระองค์จึงทรงทนุบำรุงพระศาสนาให้บริสุทธิ์ ทรงออกกฏสำหรับพระสงฆ์เพื่อความเรียบร้อยของสังฆมณฑล ทรงโปรดเกล้าให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกในปีพุทธศักราช 2331 นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงสร้างวัดวาอารามให้สมบูรณ์ และได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและพระพุทธปฏิมาที่ชำรุดเสียหายระหว่างสงคราม จึงนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง

พระบรมมหาราชวัง

วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท

พระราชกรณียกิจการปกครองประเทศ พระองค์ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดี จึงได้ออกระเบียบกฏหมายเพื่อควบคุมบังคับความขัดแย้ง ลงโทษข้าราชการที่ประพฤติผิดศิลธรรม ทรงใส่พระทัยในเรื่องความเป็นอยู่ ทรงออกกฎหมายลงโทษผู้กักตุนข้าวและผู้สมรู้ร่วมคิด อีกทั้งยังออกกฏหมายเกี่ยวกับไพร่ที่ทุกขยากขายตัวเป็นทาส (พระราชกำหนดประกาศใช้ในวันพฤหัส แรม 4 ค่ำ เดือน 10 พุทธศักราช 2327) ทั้งหลายนี้แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระทัยเป็นห่วงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินและทรงตระหนักถึงความปลอดภัย ความยุติธรรม และความเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์

ปฏิมากรรมในวัดพระแก้ว

จิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้ว

จิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้ว

พระองค์ยังได้ทรงรวบรวมปราชญ์ราชบัณฑิตให้แต่งวรรณคดีกระจัดกระจายขึ้นใหม่ไว้เป็นสมบัติของบ้านเมือง เช่น พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้น

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้ว พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์

อ้างอิง:

1.หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” คุณหญิงบษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา บรรณาธิการ จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยบริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

2.จากวิกิพีเดีย สารานุกรม

Tags:

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01367 pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-13 dsc01366

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1