หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

Thursday, March 31, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ

พระพุทธทาส อินทปัญโน

ภาพพระพุทธทาส นามดั่งขุนเขา

สถาปัตยกรรมพระพุทธทาส

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นศูนย์เรียนรู้และและบริการด้านศาสนธรรม เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและจิตใจให้เจริญเติบโต จนกล้าแข็งในความถูกต้องดีงาม สงบ เย็น รื่นรมณ์ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและสังคมโดยรวม (Spiritual Fitness & Edutainment Center)

หอจดหมายเหตุฯ ตั้งอยู่ที่ ณ ริมสระในบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เป็นอาคาร 3 ชั้น มีความหมายแทนพระธรรมในหมวด 3 อาทิ พระรัตนไตร – พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไตรลักษณ์ – อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไตรสิกขา – ศิล สมาธิ ปัญญา ฯลฯ นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านศาสนธรรมแล้ว ยังทำหน้าที่สืบสานงานพระพุทธศาสนา ผ่านงาน ปณิธาน และอุดมการณ์ของพุทธทาสภิกขุ เพื่อนำพา สันติสุขทั้งกาย จิตใจ และปัญญา ให้คืนกลับสู่สังคม และยังทำหน้าที่รวบรวม ดูแล รักษา และจัดระบบบริการสืบค้นมรดกธรรม เอกสารข้อเขียนต้นฉบับของพุทธทาสภิกขุ ให้บริการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแผ่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนธรรม ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและจิตใจ

หนังสือธรรมะ

ศูนย์หนังสือธรรมะสำหรับผู้สนใจ

อยากได้หนังสือธรรมะไปได้ที่ห้องหนังสือและสื่อธรรมะ

ชั้นล่างของหอจดหมายเหตุฯเป็นศูนย์หนังสือธรรมะหลากหลายจำนวนมาก ผู้ที่สนใจสามารถซื้ออ่านได้และห้องสมุดที่ประกอบด้วยหนังสือ เอกสารต้นฉบับ บันทึกลายมือ จดหมาย ภาพร่าง รูปถ่าย ฟิล์ม สไลด์ เทปเสียงบันทึกการแสดงธรรมของพุทธทาสภิกขุ ซึ่งได้จากผลการศึกษา การค้นคว้า การปฏิบัติ และเผยแผ่พระธรรมของพุทธศาสนา ตลอดจนหนังสือ และสื่อด้านศาสนธรรมอื่นๆ กว่า 20,000 รายการ เป็นจำนวนกว่า 600,000 หน้า 50,000 ภาพ และ 1,900 กิกะไบต์เสียง

คำสอนธรรมะของพระพุทธทาส

ลายมือคำสอนพระพุทธทาส "ความว่างเปล่า"

อีกคำสอนหนึ่งเกี่ยวกับทุกข์

ภายในบริเวณนอกอาคารและชั้นล่างของอาคารประกอบด้วย ลานหินโค้ง บนกำแพงโค้งมีสัญลักษณ์และหลักฐานแสดงให้เห็นถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาในดินแดนไทยกว่า 1,000 ปีที่ผ่านมา ใต้อาคารเป็นลานกว้างสำหรับทำกิจกรรม มีกองศิลาวางไว้ 4 กอง กองละ 5 ก้อน ซึ่งสื่อถึงคุณูปการของพุทธศาสนาในการเจริญศิล 5 เพื่อจัดการมิให้เหลือ ไม่ว่าจะเป็น การเบียดเบียน พิธีรีตรอง ความหลอกลวง โชคชะตาราศี ชั้นวรรณะ ไสยศาสตร์ ความเมาศาสนา เมาตำรา เมาอัตตา ฯลฯ

ลานกิจกรรมที่มีภาพแกะสลักพุทธประวัติ

ภาพพุทธประวัติ

โถงกว้างมีกองศิลาสื่อความหมายทางธรรม

ชั้นสอง เป็นห้องสำหรับปฏิบัติธรรม สำหรับนั่งวิปัสนากรรมฐาน หรือใช้สำหรับการสนทนาธรรม ด้านนอกห้องมีปฏิมากรรมขนาดเล็กวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ส่วนชั้นสามใช้เป็นสำนักงานและที่เก็บเอกสารมรดกธรรม เป็นคลังเอกสารจดหมายเหตุ ห้องเก็บเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ห้องเก็บหนังสืออ้างอิง เป็นต้น

ห้องปฏิบัติและเสวนาธรรมะ

ปฏิมากรรมสื่อถึงธรรม

ปฏิมากรรมเศียรพระพุทธรูปที่ลูกศิษย์สร้างขึ้น

สำหรับพุทธศาสนิกชนที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธทาสภิกขุ แต่ไม่เคยไปสวนโมกข์ สุราษฎร์ธานี หรือที่ต้องการศึกษา ค้นคว่าและวิจัยเรื่องธรรมะ หรือที่ต้องการปฏิบัติธรรม สามารถไปได้ที่สวนรถไฟ บริเวณสวนจตุจักร ด้นใกล้ๆกับ ปตท. ที่จอดรถบริเวณอาคารมีขนาดเล็ก ถ้าไม่สามารถจอดได้ อาจเข้าจอดบริเวณสวนรถไฟแล้วเดินไปยังอาคารหอจดหมายเหตุฯ

สถานที่ตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ตั้งริมสระใหญ่ดูร่มรื่น

ภาพ มงคลชีวิต ๓๘ ประการของคุณโอภาส

อ้างอิง:

1.คัดลอกและเรียบเรียงจากหนังสือ “เรื่องน่ารู้ สวนโมกข์ กรุงเทพ” แต่งและดำเนินการผลิตโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, พิมพ์ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554

2.ผู้ดูแลห้องสมุดแห่งนี้เรียกสถานที่นี้ว่า “ห้องหนังสือและสื่อธรรม” เพราะมีทั้งหนังสือและ digital medias ต่างๆ

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-9 dsc01364 pr-600-400-king-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1