ได้ยินหมอสุรพงษ์เล่า

Monday, March 28, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ได้ยินหมอสุรพงษ์เล่า

น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี วิทยากร "ปฏิรูปสังคมไทย"

วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2554 น.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศน์ ได้ให้เกียรติแสดงปาฐกถาให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสัมมาชีพและหนังสือพิมพ์เครือมติชน ในหัวข้อ “การปฏิรูปสังคมไทย”

อาจารย์เรืองชัย รองประธานเครือมติชนให้การต้อนรับ

คุณทวี หัวเรือใหญ่ของโครงการ นั่งคุยด้วย

คุณทวี คุณหมอสมชายโชติ ดร.สำราญ

คุณหมอบอกว่าปัญหาที่พูดกันเป็นประจำ เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำของสังคม ความยุติธรรม การทุจริตประพฤตมิชอบ ความเป็นประชาธิปไตย และความสามารถในการแข่งขัน ไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะของไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของโลกคล้ายๆกัน แนวทางแก้ไขจึงอาจดูตัวอย่างได้จากบางประเทศ แล้วปรับปรุงหรือต่อยอดก็ได้ อย่างไรก็ตามการคิดปรับปรุงหรือต่อยอดนั้นอาจต้องมีแนวคิดที่แตกต่างและแปลกๆบ้างพอสมควร คุณหมอได้ยกคำกล่าวของ Albert Einstein นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกเคยกล่าวไว้ว่า “If at first, the idea is not absurd, then there is no hope about it” ในความหมายก็คือ ถ้าเริ่มต้นความคิดที่ไม่มีความเพ้อฝันแล้ว อาจไม่มีความหวังในการเปลี่ยนแปลงหรือประสบผลสำเร็จเลยก็ได้

เกือบจบคอร์สแล้ว คนยังแน่น

อีกมุมหนึ่งของห้องก็ยังแน่น

 

คุณรัฐพล ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่หนึ่ง บินจากเชียงใหม่มาช่วยทุกสัปดาห์ ขอขอบคุณ

ถ้าจะต้องปฏิรูปสังคมไทยแล้ว คงต้องอ่านให้ขาดพอสมควรว่าอนาคตจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง หมอสุรพงษ์ได้ได้เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยย้อนหลังตั้งแต่ยุคทศวรรษ 1970 ถึงทศวรรษ 2000 ไว้ดังนี้

มีการขยายตัวของปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับเชื้อชาติและชนกลุ่มน้อย มีจิตวิญญาณและอุดมคติในเรื่องความเป็นประชาธิปไตย เรื่องสันติภาพ มีการขยายตัวของแนวคิดการตลาดเสรี ระบบธุรกิจขยายตัวจนทำให้บริษัทมีอิทธิพลสูง มียอดขายหรืองบประมาณสูงกว่ารายได้ของรัฐ หรือรายได้ประชาชาติหลายๆประเทศ เกิดวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น อำนาจของผู้บริโภคและอำนาจทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาด้านระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูง ครอบคลุมและขยายตัวไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสภาวะพลวัตรของภาคการผลิต การเงิน การตลาดไร้พรหมแดน จนแยกไม่ออกว่าผลประโยชน์บุคคลจะมีมากกว่าลัทธิชาตินิยมหรือไม่

ตัวแทนรุ่นกลุ่ม 4 เตรียมพร้อม

สำหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในช่วงทศวรรษ 2020 อดีตรองนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ระบบฐานข้อมูล ความรู้ และทักษะใหม่ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านชีวภาพซึ่งเจริญก้าวหน้าอย่างคาดไม่ถึง จะเป็นพลังขับดันระบบเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต บทบาทที่มีความเป็นปัจเจกชนจะเพิ่มสูงขึ้น มีการกระจายอำนาจหรือการจัดสรรปันส่วนการนำแต่จะต่องส่งเสริมการทำงานในลักษณะร่วมมือกัน สังคมจะมีลักษณะ One world, One mind, One time คนจะคิดคล้ายๆกัน รู้สถานะการณ์หรือข้อมูลในเวลาใกล้เคียงกัน จนทำให้โลกดูเล็กลง

เจอหนาวที่ไหนก็ไม่รู้ เลยต้องกินยา เพราะไอเป็นระยะ

คุณหมอสุรพงษ์ให้ความเห็นว่า การปฏิรูปต้องวางยุทธศาสตร์ให้มีลักษณะ 3 กระจายและ 5 ทันสมัย

คือ การกระจายอำนาจ การกระจายความรู้ และการกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากร นอกจากนั้นต้องพัฒนาให้เกิดความทันสมัยในเรื่อง ระบบการปกครอง ระบบการศึกษา ระบบการจัดการทางเศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการต่างประเทศ

ผู้แทนรุ่นกล่าวขอบตุณ

ไม่ต้องห่วงว่าเกิน 3,000 ครับ เพราะตอนนี้ถูกพักอยู่

ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกครับ

สุดท้ายคุณหมอนักบริหารได้เล่าถึงปรัชญาที่เกี่ยวกับทัศนะคติที่ประชาชนจะมีต่อผู้ปกครองคือ

ผู้ปกครองที่ดีมาก ราษฎรจะเพียงรับรู้ว่ามีเขาอยู่ ผู้ปกครองที่ดีรองลงมา ราษฎรจะรักและยกย่อง ผู้ปกครองที่ดีรองลงไปอีก ราษฎรจะรู้สึกเกรงกลัว ผู้ปกครองที่เลว ราษฎรจะรู้สึกเกลียดชัง และคุณหมอยังได้สรุปปรัชญาลัทธิเต๋าไว้ว่า เมื่อนักปกครองขาดศรัทธาในเต๋า มักต้องการให้ประชาชนมาศรัทธาในตน แต่สำหรับนักปกครองที่ยอดเยี่ยมนั้น เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นลงแล้ว การทำงานได้ลุล่วงลงแล้ว ราษฎรพากันภาคภูมิใจและกู่ก้องว่า การงานนั้นล้วนสำเร็จลงด้วยความสามารถของเขา

ต้องรออีก 3 ปีถึงจะขึ้นเวทีใหม่ได้นะครับ

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-13 dsc01365 pr-600-400-king-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1