สถาบันบุนกะแฟชั่น

Sunday, March 27, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

สถาบันบุนกะแฟชั่น (Bunka Fashion College)

สถาบันบุนกะแฟชั่น กรุงเทพฯ

งานออกแบบจำลอง

อีกส่วนหนึ่งของงานออกแบบจำลอง

ผลิตภัณฑ์แฟชั่นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างบุคคลิก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋าถือ เครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง วัสดุที่เลือกใช้ เพราะยังบอกถึงรสนิยม หรืออาจบอกถึงฐานะของผู้ใช้ด้วย จากพัฒนาการของโลกทั้งด้านเทคโนโลยีและเชิงสังคม ประกอบกับการแข่งขันด้านการตลาดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค มีความต้องการเสริมสร้างบุคคลิกของตนเองให้มีคุณลักษณะเฉพาะตัวสูงขึ้น นั่นคือแต่ละบุคคลต้องการความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงจำเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์แฟชั่น อย่างไรก็ตามบุคคลากรทางด้านดีไซน์ของไทยยังมีน้อย แม้ว่ารัฐบาลหลายยุคหลายสมัยพยายามสร้างแต่ก็ยังผลิตได้ไม่มากพอ เราต้องการระบบการถ่ายทอดและพัฒนานักออกแบบด้านแฟชั่นอย่างจริงจัง

นักศึกษาจะฝึกทักษะงานออกแบบ

งานออกแบบบ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะตัว

งานออกแบบนักเรียน

สถาบันแฟชั่นบุนกะ กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนสอนแฟชั่นในเครือข่ายของ Bunka Fashion College, Japan ซึ่งเป็นสถาบันสอนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งมายาวนานกว่า 86 ปี กล่าวได้ว่า สถาบันบุนกะแฟชั่น โตเกียวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการแฟชั่นญี่ปุ่น เป็นผู้ผลักดันให้กรุงโตเกียวมีชื่อเสียงในระดับ 1 ใน 5 เมืองแฟชั่นของโลก ได้สร้างสรรค์ดีไซเนอร์ระดับโลกมากมาย เช่น Takada Kenzo, Yoji Yamamoto, Hirako Koshino, Atsuno Tayama และ Tsumpri Chisato เป็นต้น

ผลงานออกแบบนักเรียนชั้นปีที่ 1

สถาบันแฟชั่นบุนกะ กรุงเทพฯ ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตบุคคลากรด้านแฟชั่นมืออาชีพในประเทศไทย โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะแฟชั่นแบบครบวงจร การออกแบบ การสร้างแพทเทิร์น การเลือกสรรวัสดุเพื่อการผลิต เทคนิคการเย็บ การปรับแก้ การตกแต่งเครื่องแต่งกาย ตลอดจนฝึกฝนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการแฟชั่นด้านอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดทักษะด้านแฟชั่นเพื่อการประกอบอาชีพของตนเองอย่างแท้จริง

กิจกรรมส่งงานเข้าแข่งขัน

กิจกรรมเสริมทักษะออกแบบชุดรับประกาศนียบัตร

หนึ่งแบบของการฝึกทักษะของนักเรียนสถาบันบุนกะแฟชั่น

ในวงการแฟชั่นถือว่าผลงานความงดงามของผลิตภัณฑ์นั้นมีพื้นฐานจากแพทเทิร์น ดังนั้นงานสร้างสรรค์แพทเทิร์นจึงถือเป็นเสมือนเคล็ดลับที่สำคัญยิ่งในการที่จะสรรสร้างงานแฟชั่นให้เกิดความสวยงาม มีเอกลักษณ์อย่างแท้จริง

เริ่มต้นงานออกแบบ

งานวางแผนการผลิต

กำหนดกรอบการใช้วัสดุหรือลักษณะงาน

สถาบันแฟชั่นบุนกะ โตเกียว มีชื่อเสียงในเรื่องการสร้างสรรค์แพทเทิร์นจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก สถาบันแฟชั่นบุนกะ กรุงเทพฯซึ่งมีคณาจารย์ซึ่งล้วนแล้วแต่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบุนกะแฟชั่น ประเทศญี่ปุ่น จึงพร้อมที่จะถ่ายทอดการเรียนรู้ การฝึกฝนทักษะด้านแฟชั่นอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเตรียมให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมที่จะก้าวสู่วงการแฟชั่นอย่างเต็มภาคภูมิ

งานออกแบบกึ่งหลุดโลก

งานออกแบบชนิดหลุดโลก

งานออกแบบเสริมและสร้างเอกลักษณ์

สถาบันบุนกะแฟชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้เรื่องแฟชั่นไว้สองหลักสูตรคือ

1.หลักสูตรระยะสั้น ระยะเวลาการเรียน 10 เดือน หลักสูตรนี้จะถ่ายทอดความรู้หลากหลาย เช่น Fashion Drawing, Basic Dressmaking, Pattern Design, Draping, Fashion History, Decorative Art, Textile Basics, Fashion Coloring, Computer Design เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเลือกเรียนได้ตามความสดวกและความสนใจของตนเอง

2.หลักสูตรระยะยาว 2 ปี โดยปีที่ 1 จะเสริมสร้างทักษะแฟชั่นด้วยหลักสูตร Fashion Creation ส่วนปีที่ 2 เป็นการพัฒนาทักษะสู่ระดับมืออาชีพด้วยหลักสูตร Fashion Professional นอกจากนั้นสถาบันยังจัดกิจกรรมสเริมหลักสูตรเพื่อประสบการณ์ให้นักเรียนเป็นระยะ เมื่อจบหลักสูตรนักเรียนจะเกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพของตนเอง สำหรับรายละเอียดของหลักสูตรดูได้จากเว็บไซ้ท์

http://www.bunkafasion.com

งานออกแบบชุดเด็ก

จัดได้ว่าสถาบันบุนกะแฟชั่น เป็นแหล่งผลิตผู้ประกอบการด้านแฟชั่นอย่างมืออาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถมีอาชีพเป็นนักออกแบบตามองค์กรผลิตสินค้าแฟชั่นหรืออาจลงทุนประกอบกิจการของตนเอง

สถาบันบุนกะแฟชั่นตั้งอยู่บนชั้น 16 อาคารยูไนเต็ด ถนนสีลม โทรศัพท์ 02-235-8240-2

อ้างอิง:

1. ขอบคุณคุณศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ สำหรับข้อมูลต่างๆ

2.ขอบคุณสถาบันบุนกะแฟชั่นที่อำนวยความสดวกการถ่ายรูปทั้งหมด

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-18 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1