ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

Wednesday, March 23, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ห้องสมุดจุหนังสือกว่า 20,000 เล่ม

ห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

วารสารเกี่ยวกับงานออกแบบใหม่ๆ ทำให้ท่านทันสมัยตลอดเวลา

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นในสมัย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ขิณวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี สังกัดอยู่ในหน่วยงานหลัก สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมสนับสนุนให้นำไปสู่การปฏิบัติให้กับประชาชนไทย ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยบนเวทีการค้าโลก หน่วยงานมีลักษณะเป็นห้องสมุดแสดงหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบรวมทั้งวัสดุใหม่ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นซึ่งเป็นแนวโน้มการใช้ที่สำคัญ มีห้องที่เป็นส่วนของนิทรรศการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ทั้งของไทยและจากหลายๆประเทศแก้วเย็น 

งานออกแบบจากญี่ปุ่น

ศักยภาพของนักธุรกิจไทย แต่ขาดการสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์แสดงในห้องนิทรรศการ

TCDC มีเป้าหมายในการจุดประกายและกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการออกแบบ โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นักออกแบบ และช่างฝีมือ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในรูปของรูปแบบและคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้สร้างสรรค์ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแผ่ผลงานการออกแบบและงานประดิษฐ์ของนักออกแบบและนักประดิษฐ์ไทย

ผลงานออกแบบจากต่างประเทศ

งานออกแบบสิ่งประดิษฐ์

ห้องนิทรรศการแฟชั่นสิ่งทอ

บริเวณห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาจแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนที่เป็นห้องนิทรรศการ ส่วนที่เป็นห้องสมุดที่แสดงหนังสือและวารสารเกี่ยวกับการออกแบบ และส่วนที่สามเป็นห้องที่แสดงตัวอย่างวัสดุที่เกิดจากงานประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ มีแนวโน้มที่จะได้รับการนำไปใช้เชิงธุรกิจต่อไป

ห้องนิทรรศการ

เป็นห้องแสดงผังช่วงเวลากำเนิดผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของประเทศต่างๆ ตลอดจนการหมุนเวียนแสดงผลิตภัณฑ์แฟชั่น สินค้าอุปโภค จากทั่วโลก ห้องนิทรรศการนี้น่าจะส่งเสริมให้นักออกแบบไทยเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์

แรงบันดาลใจจาก packaging

มีเต็มไปหมด

เกิดใกล้เคียงกับซัมซุง เป็นอย่างไรผู้รับผิดชอบภาครัฐ

ห้องสมุดหนังสือเฉพาะด้าน

เป็นห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือและสื่อมัลติมีเดียเพื่อบริการสมาชิกกว่า 25,000 รายการ ซึ่งแสดงผลงานและแนวคิดการออกแบบที่แตกต่างกันไปแต่ละประเทศ เป็นงานออกแบบที่ผสมผสานจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เข้ากับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตทั้งเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม อย่างกลมกลืน นอกจากนั้นห้องสมุดยังมีบริการเสริม เช่นห้องอ่านหนังสือ ห้องชมภาพยนต์ ระบบคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลออนไลน์ http://www.library.tcdc.or.th

มีหนังสือในหมวดต่างๆมากมาย

สถาปัตยกรรม, interior decoration, packaging

ออกแบบร้านค้า ออกแบบนิทรรศการ ก็มี

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ ก็เยอะ

รถยนต์ มอเตอร์ไซ หาดูได้ ไม่มีปัญหา

ตกแต่งสวนก็ได้นะ ไปดูด้วยตาดีกว่า

นอกจากกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบขนาดย่อมในภูมิภาครวม 13 แห่ง คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พิษณุโลก กำแพงเพชร ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี ชลบุรี อยุธยา เพชรบุรี สงขลา และนครศรีธรรมราช แต่ละแห่งจะมีหนังสือประมาณ 200 เล่ม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกภาคการศึกษา พร้อมทั้งจัดบรรยายและสัมมนาเพื่อให้ผู้ประกอบการส่วนท้องถิ่นมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ต่องานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

Material ConneXion Bangkok

เป็นห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบที่เป็นเครือข่ายของโลก เป็นแห่งแรกในเอเซียและเป็นแห่งที่ 4 ของโลก จากทั้งหมด 5 แห่งในปัจจุบัน นิวยอร์ค โคโลญ แดกู มิลาน และกรุงเทพฯ ห้องสมุดแห่งนี้จัดเป็นจัดเป็นห้องสมุดวัสดุที่ใหญ่มี่สุดในโลก มีวัสดุใหม่ๆเป็นฐานข้อมูลประมาณ 4,500 ชิ้น ทำให้นักออกแบบสามารถใช้ประโยชน์เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่าทั้งในเชิงรูปลักษณ์และมูลค่า

มีวัสดุถึง 8 ประเภท

โพลิเมอร์,ซีเมนต์,แก้ว

เยอะจนบรรยายไม่ถูก ดูเอาเอง ขยายรูปได้นะ

ลักษณะเด่นของห้องสมุดวัสดุ คือมีวัสดุทันสมัย รวมทั้งวัสดุรีไซเคิล นักออกแบบสามารถดูวัสดุจริงที่ห้องสมุด หรืออาจดูจากเว็บไซท์ ซึ่งมีทั้งภาพ คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิครวมทั้งสถานที่ติดต่อ http://www.materialconnexion.com

ขอซ้ำอีกครั้งนะ จะได้จำแม่นๆ

การพัฒนาบุคคลากรและ/หรือการพีฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องทำอย่างจริงจัง โปร่งใส ตัวอย่างที่อยากเปรียบเทียบให้เห็นถึงความจริงจังและเอาใจใส่ทั้งภาครัฐและเอกชน คือ ผลิตภัณฑ์ “ธานินทร์” และ “ซัมซุง” ซึ่งมีระยะเวลาการพัฒนาเมื่อเริ่มต้นธุรกิจใกล้เคียงกัน แต่ 40-50 ปีผ่านไป ซัมซุงกลายเป็นแบรนด์ของโลก ส่วน ธานินทร์ถูกฝังกลบเพราะขาดการสนับสนุน อยากขอให้ผู้มีอำนาจทั้งหลายช่วยกันอย่างจริงจังเถอะ อย่าเห็นแก่ตัวมากเกินไปเลย ประเทศไทยกำลังแย่ครับ

อ้างอิง:

  1. เอกสารตีพิมพ์แจกหน้าห้องสมุด
  2. เว็บไซท์ http://www.tcdc.or.th

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01364 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 dsc01365

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1