ภาษีมูลค่าเพิ่มกุมภาพันธ์ 54

Sunday, March 20, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ก.พ. 54

ในการประเมินทิศทางเศรษฐกิจนั้น มีหน่วยงานต่างๆทำการประเมินโดยมีสมมุติฐานของตัวเลขหลายๆตัวที่แตกต่างกันบ้างเหมือนกันกันหรือใกล้เคียงกันบ้าง เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน การบริโภคของประชาชน เป็นต้น ทำให้ผลที่ออกมาอาจใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกัน ซึ่งผู้ที่ให้ความสนใจกับตัวเลขมหภาคเหล่านี้จะเข้าใจดี อย่างไรก็ตามฐานข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่จะยืนยันผลของการพัฒนาเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนั้นจะได้จากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหลัก คือข้อมูลการเก็บภาษีของสามกรมหลักในกระทรวงการคลัง คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีนิติบุคคล ภาษีบุคคลทั่วไป มูลค่าการนำเข้าส่งออก รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บโดยกรมศุลกากร และยังมีภาษีอื่นๆอีกมากมาย

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้ในแต่ละเดือนเป็นหนึ่งในตัวเลขพื้นฐานที่จะบอกถึงการบริโภคภายในประเทศหรือกำลังซื้อของประชาชนในแต่ละระยะๆ ถ้านำมาพิจารณาเชิงสถิติให้ดี จะเป็นดัชนีชี้ให้เห็นทิศทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้จัดเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร ดังนั้นผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากภาษ๊มูลค่าเพิ่มเพื่อการประเมินภาวะเศรษฐกิจจะต้องตระหนักในข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

จากรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีอัตราการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วใกล้เคียงกับเดือนมกราคม (ดูจากตาราง) แต่ถ้าพิจารณาเป็นอำนาจการซื้อแล้วจะเห็นว่าดีขึ้น (ภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อคิดค่าเงินเฟ้อแล้วมีมูลค่าสูงขึ้น) แสดงให้เห็นว่ามาตรการต่างๆเช่นการขึ้นเงินเดือน (ยังไม่ได้ขึ้นจริง) ที่รัฐบาลยุคนายกฯอภิสิทธิ์นำมาใช้นั้นส่งผลเชิงจิตวิทยา ทำให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น และจะส่งผลดีขึ้นเมื่อมาตรการนั้นมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน ถ้าไม่มีเหตูการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้น

       VATสุทธิหักคืน                    
   ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.   พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.
47 20,239 16,181 18,664 20,052 15,556 15,550 19,602 20,141 20,290 21,270 23,435       23,785
48 23,709 18,370 20,248 27,053 24,342 23,429 22,654 25,366 22,431 21,154 20,371 24,245
49 25,310 24,209 24,125 27,307 21,019 18,360 24,536 23,854 25,076 26,209 17,216 25,349
50 26,752 22,655 22,913 29,289 18,380 22,413 23,335 24,691 25,036 22,122 27,815 27,354
51 30,595 27,474 27,314 28,567 25,992 29,094 31,279 29,526 28,320 25,691 24,213 15,548
52 19,185 14,296 18,940 18,618 18,539 21,214 23,470 23,035 25,982 25,907 27,012 27,378
53 26,517 23,553 26,033 30,177 27,352 28,895 26,947 24,826 22,875 26,434 28,973 30,456
54 32,282 28,749                    

 

       VAT 3 เดือนเฉลี่ย                    
   ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.   พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.
47 20,239 16,181 18,664 20,052 15,556 15,550 19,602 20,141 20,290 21,270 23,435 23,785
48 23,643 21,955 20,776 21,890 23,881 24,942 23,475 23,816 23,484 22,984 21,319 21,923
49 23,309 24,588 24,548 25,214 24,150 22,229 21,305 22,250 24,489 25,046 22,834 22,925
50 23,106 24,919 24,107 24,952 23,527 23,361 21,376 23,480 24,354 23,950 24,991 25,763
51 28,588 28,474 28,461 27,785 27,291 27,884 28,788 29,966 29,708 27,846 26,075 21,817
52 19,649 16,343 17,474 17,285 18,699 19,457 21,074 22,573 24,162 24,972 26,298 26,763
53 26,060 25,816 25,368 26,588 27,853 28,808 27,731 26,889 24,882 24,711 26,094 28,621
54 30,570 30,496                    
   VAT 3 Mเฉลี่ยหักเงินเฟ้อ                   
   ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.   พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.
47 17,014 17,614 17,865 17,805 17,602 16,593 16,446 17,934 19,471 20,012 21,080 22,214
48 22,579 20,967 19,841 20,905 22,806 23,819 22,419 22,745 22,427 21,949 20,359 20,937
49 22,213 23,432 23,394 24,029 23,015 21,184 20,304 21,204 23,338 23,869 21,760 21,847
50 22,574 24,346 23,552 24,378 22,986 22,823 20,884 22,939 23,794 23,399 24,416 25,171
51 26,787 26,680 26,668 26,034 25,572 26,128 26,975 28,079 27,837 26,091 24,536 20,530
52 19,728 16,359 17,509 17,442 19,337 20,268 22,044 22,801 24,406 24,873 25,884 25,858
53 25,906 24,894 24,533 25,813 26,912 27,887 26,845 26,030 24,088 24,039 24,341 26,698
54 28,517 29,639                    

หมายเหตุ:

เป็นที่น่าแปลกใจครับที่อัตราเงินเฟ้อในเดือนมกราคม หรือเดือนกุมภาพันธ์กลับลดลง ไม่ทราบว่ากระทรวงพาณิชย์เปลี่ยนสถานที่สำหรับเก็บตัวอย่างราคาสินค้าหรือเปล่าครับ

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-13 dsc01363

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1