กวนอิม พระโพธิสัตว์

Tuesday, March 8, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

กวนอิม พระโพธิสัตว์

มูลนิธิในซอยโชคชัย 4

 “กวนอิม” เป็นพระนามของพระโพธิสัตว์ที่มีรูปกายเป็นหญิง แปลว่า “พระผู้ได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของโลก”

กวนอิมพันมือ

อีกปางหนึ่งของเจ้าแม่กวนอิม

กวนอิมหลายหน้า

นิกายของพระพุทธศาสนาที่แผ่ขยายไปยังภูมิภาคประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และญวน เรียกว่า “นิกายมหายาน” ซึ่งแตกต่างจากนิกายที่นับถือในประเทศไทยซึ่งเรียกว่า “หินยาน” สำหรับชาวพุทธนิกายหินยานนั้นนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดปราถนาอันบุคคลควรบำเพ็ญให้บรรลุถึง คือพระนิรพานนั่นเอง ส่วนนิกายมหายานนั้นนับถือพระโพธิสัตว์ ตามคติของนิกายมหายานสอนว่า พระโพธิสัตว์แม้ถึงกำหนดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และจะเสด็จเข้าสู่พระนิรพานแล้วก็ดี แต่ก็ยังไม่ยอมเข้าสู่พุทธภูมิจนกว่าจะได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายที่ตกอยู่ในกองทุกข์ โดยบำเพ็ญเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง พุทธศาสนิกชนในนิกายมหายานจึงมีศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าอาจช่วยตนให้พ้นทุกข์ได้โดยตรง

สวนพระรูปแกะสลักกวนอิม

อีกมุมหนึ่งของสวนพระรูปกวนอิม

สวนกวนอิม

พระอวโลกิเตศวร เป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์ ซึ่งจะปรากฎพระกายต่างๆตามโอกาสและเวลาเป็น 33 รูปกาย หนึ่งในรูปกายนั้นคือ พระกวนอิมโพธิสัตว์ ซึ่งมีรูปกายเป็นหญิง กอปรด้วยคุณธรรม ความรัก ความบริสุทธิ์ ความเมตตากรุณา ความเสียสละ และความงาม ความปราณีอันไม่มีที่สิ้นสุด พระองค์ยังไม่ยอมเข้าสู่แดนพระนิรพานเพราะต้องการช่วยสรรพสัตว์โลกทั้งหลายที่ตกอยู่ในความทุกข์

(คัดลอกและเรียบเรียงจากหนังสือ “กวนอิม” โดย เสถียรโกเศศ ปี 2495 ซึ่งแปลจาก หนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษชื่อเรื่องว่า “The Vision of Kwannon Soma by B. L. Broughton” แต่งไว้เมื่อปี 2472)

เทพเจ้าจีน

เทพเจ้าจีนอีกองค์หนึ่ง

ลายแกะสลักที่สวยงามบนเสื้อของเทพเจ้าจีน

แม้ว่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยจะนับถือพระพุทธองค์ และมีแนวทางการบำเพ็ญตนเพื่อบรรลุ “นิพาน” ก็ตาม แต่ก็มีเป็นจำนวนมากที่นับถือเจ้าแม่กวนอิม ในประเทศไทยจึงมีพระรูปเจ้าแม่กวนอิมอยู่ทั่วไปเพื่อเป็นที่เคารพศักการะของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวจีน เช่นที่มูลนิธิสว่างกวนอิมธรรมสถาน ในซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว เป็นสถานที่พุทธศาสนิกชนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมไปเคารพศักการะเป็นประจำ สถานที่ดังกล่าวจะมีพระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมแกะสลักจากหินอ่อนเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นแกะสลักเป็นรูปเทพเจ้าหรือเซียนตามตำนานของจีนตลอดจนพระพุทธรูปอีกมากมาย นอกจากจะเป็นสถานที่ศักสิทธิ์สำหรับเคารพสักการะแล้ว ยังเหมาะสำหรับท่านที่ชอบและสนใจงานปฏิมากรรมควรจะไปชม

พระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ่อนฝีมือและความสวยงามของงานแกะสลัก

อาคารกวนอิมสี่มุม

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-18 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 dsc01363

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1