ฟังสมคิดพูด

Tuesday, March 8, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ฟังสมคิดพูด

ดร.สมคิด กำลังพูดในงานสัมมนา "ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง"

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาโครงการ “ผุ้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” โดยชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยจะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกได้นั้น จำเป็นที่จะต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดสินค้าใหม่ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค นอกจากนั้นยังย้ำว่าประเทศจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ผู้นำต้องมีคุณสมบัติหลักๆสี่ประการ

สมคิดชี้ให้เห็นว่างานวิจัยและพัฒนานั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยยกตัวอย่างประเทศบราซิล ซึ่งก่อนปี 40 บราซิลแทบจะเป็นประเทศล้มละลาย มีหนี้สินมากมาย แต่ประธานาธิบดีที่มาจากผู้นำกรรมกรเมื่อปี 42 ได้วางแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างครบวงจร เรื่องดิน เรื่องน้ำ พันธ์พืช มีการปรับสภาพดิน น้ำให้เหมาะกับการเพาะปลูก จนกระทั่งบราซิลได้เปลี่ยนจากประเทศที่ต้องนำเข้าอาหารเป็นประเทศที่มีอาหารพอเพียงสำหรับเลี้ยงคนในประเทศ มีการพัฒนาเรื่องพันธ์หญ้าเพื่อการเลี้ยงปศุสัตว์ จนสามารถส่งออกอาหารประเภทเนื้อได้จำนวนมาก ดร.สมคิดยังยกตัวอย่างประเทศเกาหลีที่ทุ่มเทให้กับงานวิจัยและพัฒนาจนสามารถส่งออกสินค้าอิเลคทรอนิคส์เป็นอันดับหนึ่งของโลกหลายประเภท และชี้ให้เห็นว่าความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเกิดจากความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลนั่นคือความล้มเหลวทางการเมือง

ผู้อำนวยการมูลนิธิ ผู้อำนวยการโครงการผู้นำ ประธานมูลนิธิ สัมมาชีพ และผู้บริหารเครือมติชนร่วมฟังการปาฐกถา

อดีตรัฐมนตรีคลังยังชี้ให้เห็นชัดว่า การใช้ความคิดสร้างสรรค์จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศอย่างแน่นอน เช่น สิงคโปร์ เป็นเกาะขนาดเล็กไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆ แต่มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดเวลา ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ประเทศต่างๆใช้มาตรการภาษีในการกีดกันทางการค้า สิงคโปร์พัฒนาตนเองให้เป็นแหล่งช็อปปิ้งในภูมิภาคอาเซี่ยน แต่ถ้ามองในปัจจุบันแล้วจะเห็นว่า แหล่งช็อปปิ้งของสิงคโปร์ไม่สามารถเทียบกับประเทศไทยได้เลย หลังจากนั้นสิงคโปร์ได้พัฒนาตนเองให้เป็นแหล่งบันเทิงใหญ่ มีสวนนกสวนไม้และการแสดงต่างๆ จนล่าสุดสิงคโปร์ได้จัดสร้างแหล่งอบายมุขที่กีดกันไม่ให้คนสิงคโปร์เข้าไปร่วม มีการสร้างชิงช้าสวรรค์หรือที่เรียกแบบทันสมัยว่า “Singapore Eyes” เลียนแบบ “London Eyes” ของอังกฤษ ทำให้สิงคโปร์ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ยังเห็นความสำคัญของการพัฒนา “Knowledge Base” ได้ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากสร้างศุนย์วิจัยสองแห่ง คือ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science Center) ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science Center) ปัจจุบันความสามารถในการแข่งขันของสิงคโปร์เหนือกว่าประเทศใดๆในภูมิภาคและเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มภาคภูมิ

ผู้ร่วมสัมมนา

กลุ่มหนึ่งในผู้ร่วมสัมมนากว่า 150 คน

บรรดาผู้นำจากทุกภาคส่วน

สมคิดยังเน้นต่อไปว่า ประเทศที่จะพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องได้ ต้องมีคณะผู้นำที่ดี โดยผู้นำควรมีคุณสมบัติที่ดี 4 ประการคือ หนึ่ง ผู้นำต้องเป็นผู้ที่มองการไกล มองเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเฉียบขาด แล้ววางยุทธศาสตร์การพัฒนาไปในทิศทางนั้น สอง ผู้นำต้องสามารถสร้างศรัทธาให้คนส่วนใหญ่เชื่อถือและปฏิบัติตาม สาม ผู้นำต้องมีศิลปในการบริหารความเปลี่ยนแปลง และ สี่ ผู้นำต้องมีความจริงใจ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการทุกๆอย่างให้ดีขึ้น

ดร.สมคิดย้ำต่อไปว่า เมื่อมองประเทศไทยจะเห็นปัญหาหลัก 3 ประการ หนึ่ง ทางเศรษฐกิจ ขาดการมองระยะไกล มัวแต่แก้ปัญหาไปวันๆหนึ่ง สอง ทางสังคม มีการแตกแยกกันอย่างรุนแรง และ สาม การต่างประเทศ ขาดการผูกมิตร

เพราะฉนั้นผู้นำประเทศต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงใจและชัดเจนและต้องสร้างให้ฐานรากของสังคมเกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน หรือที่เรียกว่า “Responsible Citizen”

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 dsc01364 pr-600-400-king-11 dsc01366

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1