ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

Tuesday, March 8, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้อำนวยการโครงการและผู้ร่วมจัดการ

วันนี้ที่ 6 มีนาคม 2554 ได้มีพิธีเปิดโครงการ “(ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง) ซึ่งมูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับเครือหนังสือพิมพ์มติชนจัดขึ้น โครงการนี้ “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” ถือเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งจัด ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน 2554 (เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์) โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการเองและกับวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและประสบการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดพลังร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายผลักดันการสร้างสังคมสัมมาชีพ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

กำลังเตรียมตัวมีส่วนร่วม

ผู้บริหารทุกภาคส่วนของสังคม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีประมาณ 150 คน แบ่งเป็นกลุ่มๆตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มองค์กรกลาง กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มข้าราชการ ฯลฯ หากพิจารณาจากรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว จะเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะมีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารโครงการระดับปฏิบัติการเข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่ มีกลุ่มนักวิชาการและผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนผสมผสานกัน ถ้าหากมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างจริงจัง ประกอบกับแนวคิดเชิงนโยบายของวิทยากรหลายๆท่านแล้ว จะสามารถมองเห็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานท้องถิ่นในแต่ละแห่งอย่างแท้จริง การร่วมกันแก้ปัญหา ทั้งในส่วนท้องถิ่นและในลักษณะเครือข่าย จะเป็นวิถีทางที่ทำให้ท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ การผลักดันให้เกิดสังคมสัมมาชีพเต็มพื้นที่ประเทศไทยก็จะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง

ดร.สุทิน ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

ผู้นำท้องถิ่นชาวม้ง

ชาวมูลนิธิสัมมาชีพและผู้บริหารเครือ มติชน

อีกชุดสำหรับการมีส่วนร่วมในการจัดการ

รองอธิการฯของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้บริหารเครือมติชนให้การต้อนรับ องค์ปฐมปาฐก ดร.สมคิด

ถ้าพิจารณาจากรายชื่อวิทยากรแล้วจะเห็นว่าเป็นที่รู้จักกันดี หลายท่านเป็นผู้ที่เคยทำงานระดับนโยบายของชาติ บางท่านเป็นนักคิดที่มีชื่อเสียง หลายท่านเป็นนักวิจารณ์ หลายท่านเป็นนักบริหารองค์กรที่ประสบผลสำเร็จ จึงเป็นการผสมผสานวิทยากรที่สมบูรณ์แบบ สิ่งที่เป็นประสบการณ์จากโครงการระดับชาติอื่นๆคือการมีแต่เพียงชื่อ แต่อาจเข้าร่วมโครงการณ์บ้างไม่เข้าบ้าง คือการการกำหนดระยะเวลาให้กระชับ ทำให้ไม่เบื่อหน่าย เพราะทุกๆท่านที่เข้าร่วมโครงการล้วนแล้วแต่มีภาระกิจมากมาย จากช้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการในรุ่นแรกมีประมาณ 50-60% ระยะเวลาของโครงการ 8 สัปดาห์ ครั้งนี้ได้กระชับโครงการเหลือเพียง 5 สัปดาห์ เชื่อว่าผู้เข้าร่วมโตรงการอย่างสม่ำเสมอน่าจะอยู่ในอัตรามากกว่า 70%

คุณสมหมาย รองประธานเครือมติชนกล่าวเปิดงาน

เริ่มแสดงปาฐกถา "ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง"

ชูประเด็นการวิจัยและคุณสมบัติของท่านผู้นำ

จาการติดตามผลของรุ่นที่ 1 อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า หลังการเข้าร่วมโครงการแล้ว ได้เพิ่มแรงบันดาลใจให้ผู้ทำงานท้องถิ่นทุ่มเทการทำงานมากขึ้น นักธุรกิจหลายๆท่านก็เกิดแรงบันดาลใจเช่นกันและให้ความสนใจในการสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาสังคมจริงจังขึ้น และมีเป้าหมายมากขึ้นกว่าที่จะทำเพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงองค์กรหรือเพื่อบอกสังคมว่าองค์ผมก็มี CSR เหมือนกันนะ

จากหลากหลายองค์กร

เป็นนักลงทุนขนาด SMEs ระดับอินเตอร์

กำลังเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ถ้ามูลนิธิสัมมาชีพและเครือหนังสือพิมพ์มติชนสามารถพัฒนาโครงการสร้างผู้นำได้อย่างต่อเนื่อง เราคงจะได้เห็นสังคมไทยตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับชาติเป็นสังคมสัมมาชีพมากขึ้น ประชาชนในแต่ละสังคมจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งจะเป็นผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างรุ่งเรือง มั่นคง และยั่งยืน

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-8 pr-600-400-king-9 dsc01364 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1