ครัวไทยสู่ครัวโลก

Sunday, March 6, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

อาหารไทยกับครัวของโลก

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ที่เหมาะกับการทำการเกษตร ไทยจึงเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอาหารการกินอย่างสมบูรณ์ในขณะเดียวกันก็สามารถส่งออกไปเลี้ยงชาวโลกได้ ปัจจุบันการส่งออกสินค้าเกษตรจึงสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นเงินปีละหลายแสนล้านบาท ภาคการผลิตการเกษตรจึงมีความสำคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในประเทศ อย่างไรก็ตามจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแข่งขันทางการค้าของโลก ไทยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมๆกับเพิ่มคุณค่าตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของโลกด้วย

ยำใหญ่อาหารเพื่อสุขภาพที่อุดมด้วยสมุนไพร

ในหลายรัฐบาลที่ผ่านมา ได้มีการพูดถึงนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” เป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่มีการพูดเรื่องนี้ แต่การพัฒนาเป็นไปอย่างเชื่องช้า อาจเป็นไปได้ว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกับนโยบายนี้ไม่เข้าใจกระบวนการสร้างอย่างจริงจัง อาจคิดเพียงว่าเอกชนของไทยเก่ง เมื่อรัฐพูด เอกชนคงทำได้ดี แต่คงเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะเมื่อรัฐมีนโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้วิธีการปฏิบัติเป็นไปได้อย่างคล่องตัวนั้นไม่ได้ถูกพัฒนาตามหรืออำนวยความสดวกให้ การนำครัวไทยสู่ครัวโลกจึงเป็นไปอย่างเรื่อยๆ ไม่รวดเร็ว ถ้าพูดจริงๆแล้ว ทำให้ประเทศไทยขาดโอกาสในการสร้างรายได้ ทั้งๆที่ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีมูลค่าเพิ่มสูงสูงกว่าสินค้าหลายๆชนิดที่มีการส่งออกมากในปัจจุบัน

ขนมจีนผลิตภัณฑ์จากข้าวในรูปซอง

ขนมปังสุขภาพที่ผสมไฟเบอร์เพื่อประโยชน์ในการลดความอ้วนและขับถ่าย

การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชิ้นส่วนกุ้งเป็นเครื่องปรุงรส

เพื่อให้การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกี่ยวกับสินค้าด้านอาหารเป็นไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง จำเป็นต้องศึกษาแนวโน้มความต้องการอาหารของผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับโลกว่า มีความต้องการอาหารประเภทใด ด้วยเหตุผลอย่างไร  จึงจะสามารถกำหนดแนวทางการผลิตประเภทและชนิดของอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งถ้าติดตามกระแสโลกจะเห็นว่าแนวโน้มความต้องการอาหารของผู้บริโภคจะประกอบด้วยประเด็นหลักๆดังนี้

  1. อาหารเพื่อสุขภาพ
  2. อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3. อาหารที่ปรุงง่ายและสดวกสำหรับชีวิตประจำวัน
  4. อาหารที่มีองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายยารักษาโรค
  5. อาหารที่เหมาะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชนชาติ

จากแนวโน้มดังกล่าว ทำให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารอินทรีย์มากขึ้น การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดความเคลื่อนไหวทางการค้าโดยกำหนดให้บอกบนบรรจุภัณฑ์ให้ชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถลดก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ได้เป็นจำนวนเท่าใด นอกจากนั้นยังมีการบอกเล่าถึงคุณภาพอาหารตลอดจนส่วนผสมสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น Anti-oxidant, pre-biotic เป็นต้น

ขนมปังที่สามารถเก็บได้ถึง 3 ปี ผู้วิจัยได้รับทุนจากนาซ่า

พิจารณาจากแนวโน้มดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอยู่แล้ว (Comparative Advantage) เรามีทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียนอย่างมากมาย เรามีการเพาะปลูกธัญพืชหลากชนิด มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ สามารถพัฒนาเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน (Instant food or TV set dinner) ถ้าเราพัฒนาศักยภาพในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณการวิจัยและพัฒนา ดิน น้ำ พันธ์พืช พันธ์สัตว์ ตลอดจนปุ๋ยและอาหารสัตว์ เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมีประสิทธิผล ประเทศไทยน่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกมากมาย ต้องไม่ลืมว่าความก้าวหน้าเชิงเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ประเทศที่ไม่เคยปลูกพืชอาหารพอกินต้องนำเข้าเป็นจำนวนมาก สามารถปลูกอาหารพอเลี้ยงประชาชนในประเทศได้แล้ว นอกจากนั้นเทคโนโลยียังช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกได้อีกด้วย เช่น ปลูกในอาคารในแนวตั้ง (Vertical Farming) ที่มีขนาดพื้นที่จำกัด สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตได้จำนวนมาก ขออย่าให้เห็นภาพประเทศไทยต้องนำเข้าอาหารในอนาคตเช่นเดียวกับที่ได้เห็นคนไทยเข้าคิวซื้อน้ำมันปาล์มเลยครับ

ใส้กรอกผสมไฟเบอร์เพื่อสุขภาพลดความอ้วนและขับถ่าย

prebiotic จากผลไม้ช่วยเพิ่มภูมต้านทาน

 

เครื่องดื่มสุขภาพผสม probiotic ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน

จากการติดตามการพัฒนาสินค้ากลุ่มอาหารจากงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง พบว่าภาคเอกชนได้พยายามดิ้นรนช่วยตนเองในการพัฒนาอาหารใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่เด่นชัดนัก คาดว่าส่วนงานวิชาการอาจให้ความช่วยเหลือได้บ้าง แต่ก็มีขนาดจำกัด เนื่องจากขาดงบประมาณการวิจัยและพัฒนา ถ้าสถานะการณ์ความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เพียงพอ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอาหาร หรือความคิดที่จะนำครัวไทยสู่ครัวโลกคงจะเป็นแค่ความฝัน

Tags: ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 pr-600-400-king-11 dsc01366 photo-vr-resize-1000-handicraft-2

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1