ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

Wednesday, March 2, 2011
By admin
FacebookTwitterGoogle+LinkedInGoogle BookmarksGoogle GmailYahoo MailShare

ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (Thailand Creative and Designed Center)

 

ห้องสมุดศุนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ผู้ใช้บริการห้องสมุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุมกาแฟสำหรับพักผ่อนหลังจากทำงานหนัก

Thailand Creative and Designed Center หรือเรียกย่อๆว่า TCDC จัดตั้งขึ้นในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งมองการไกลว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจนั้น ไม่สามารถอยู่ได้เพียงเพราะประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ในโลกนี้มีหลายๆประเทศที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า แม้จะมีทรัพยากรไม่มากมายนัก แต่ก็สามารถพัฒนาและรังสรรค์สินค้าใหม่จนเป็นที่สนใจในระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพราะได้มีแนวทางชัดเจนในการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ มีเทคโนโลยี และมีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความแตกต่างของสินค้าทั้งในเรื่องคุณภาพ รูปแบบ ดังนั้นประเทศไทยควรมีแนวทางการพัฒนาบุคคลากรให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับนานาประเทศ ส่วนหนึ่งของแนวทางดังกล่าวคือการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือเรียกง่ายๆว่า TCDC ทั้งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมช้อมูลเพื่อการเรียนรู้และค้นคว้างานด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา นักออกแบบ นักธุรกิจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพทั้งของตนเองและของประเทศชาติด่อไป

 

อีกมุมหนึ่งของห้องสมุด

ปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่บนชั้นที่ 6 ของศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม โดยทางศูนย์ ได้จัดสรรเนื้อที่ส่วนหนึ่งเป็นห้องสมุด อีกส่วนหนึ่งเป็นห้องนิทรรศการและห้องประชุม สำหรับห้องสมุดนั้นแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งมีหนังสือที่เกี่ยวกับการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์กว่า 26,000 เล่ม มีนิตยสารและวารสารกว่า 250 เล่ม มีข้อมูลที่ครอบคลุมหัวข้อที่น่าสนใจเกือบทุกด้าน อาทิ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ แฟชั่น สิ่งทอ ตลอดจนภาพนิ่งและภาพยนต์ มีสื่อมัลติมีเดีย และฐานข้อมูลออนไลน์ อีกส่วนหนึ่งเป็นที่สะสมข้อมูลพร้อมวัสดุใหม่ๆที่นักออกแบบชั้นนำของโลกใช้กันอยู่ ในส่วนที่สองนี้จัดเป็นเครือข่ายของ Global Material ConneXion Network ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ New York  มีสาขารวมอีกสี่แห่งคือ Cologne, Daegu, Milan และ Bangkok ซึ่งจัดได้ว่าศูนย์นี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบ และนักธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองได้ดียิ่ง

การพัฒนาบุคคลากร นอกจากพัฒนาฐานความรู้และฐานข้อมูลเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบแล้ว การแข่งขันงานออกแบบอยู่สม่ำเสมอในแต่ละด้านแต่ละสาขา จะมีส่วนในการสร้างแรงบรรดาลใจให้ผู้สนใจเกิดการพัฒนาตนเอง และอาจมีส่วนช่วยให้เกิดการค้นพบและสร้างนักออกแบบเด่นๆก็ได้ อีกประการหนึ่งควรกระจายศูนย์ออกไปยังต่างจังหวัด เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ผลิตสินค้าระดับกลางและย่อม รวมทั้งผู้ผลิตสินค้า OTOP อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายรายได้และกระจายความเจริญด้วย

ปัจจุบันศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้มีกิจกรรมเป็นระยะๆ เช่น เชิญนักออกแบบชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับโลกมาแสดงปาฐกถา มีการแข่งขันการออกแบบในเรื่องต่างๆ เช่น อาหาร แฟชั่น เป็นต้น สามารถตรวจสอบกิจกรรมต่างๆจากเว็บไซท์ อย่างไรก็ตามศูนย์ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆโดยขอความร่วมมือจากส่วนงานต่างๆหรือจากเครือข่ายสมาชิกของศูนย์มากขึ้น

ศูนย์สร้างสรรงานออกแบบ

 

http://www.tcdc.or.th

http://www.materialconnexion.com/th

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ศูนย์ได้จัดกิจกรรมแข่งขันงานออกแบบหลายเรื่อง เป็นการคัดเลือกผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ความจริงไม่ทราบหรอกครับว่ามีงาน เพียงแต่เดินขึ้นไปดูว่าศูนย์มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดหลังจากจัดตั้งมาเป็นเวลา 4 ปี พบว่ามีผู้ใช้บริการค่อนข้างหนาแน่น เดินเข้าไปในส่วนของห้องประชุม พบบรรดาผู้เข้าแข่งขันกำลังจัดของและเตรียมการนำเสนอ ได้มีโอกาสพูดคุยกับหลายๆท่าน บางท่านเข้าแข่งขันแต่ยังไม่เคยขายของเลย บางท่านมีโรงงานหรือร้านค้าอยู่แล้วก็เข้ามาประกวด จากการพูดคุยหลายท่านมีมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่น่าสนใจ เช่น สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าที่มีส่วนที่เหลือจากรุ่นต่างๆ ก็นำไปเพ้นท์เป็นรูปหรือลวดลาย แทนที่จะต้องขายของถูก เลยสามารถขายของได้แพงขึ้น หรือวัสดุบางชิ้นมีตำหนิ ต้องตัดออก ก็ดัดแปลงเป็นลวดลายหรือใช้วัสดุอื่นทับ ทำให้ดูสินค้าฉีกแนวออกไป ดูแล้วแตกต่างจากที่เห็นทั่วๆไป

 

โครงการเกี่ยวกับกิจกรรมของ TCDC ที่จัดขึ้นเป็นระยะๆ

หนึ่งในผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม

หนึ่งในงานที่เจ้าของทั้งออกแบบและผลิต

 

 

 

 

 

 

 

 

งานออกแบบกระเป๋าถือสุภาพสตรี

อีกดีไซน์ของผู้เข้าร่วมประกวดอีกท่านหนึ่ง

อีกผลงานหนึ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมา

 

 

บรรยากาศการประกวดผลงาน

 

อีกมุมหนึ่งของบรรยากาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับนักธุรกิจที่บังเอิญอ่านเรื่องนี้ และยังไม่เคยทราบเกี่ยวกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ควรจะหาโอกาสไปดู เพราะท่านอาจเกิดแรงบรรดาลใจบางอย่างช่วยพัฒนาธุรกิจของท่านให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ แต่ถ้ายังไม่มีเวลาก็ลองเปิดเว็ปไซท์ดูก่อนอาจช่วยการตัดสินใจได้ดีขึ้น

ภาพข้างล่างเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่พยายามผลักดันตนเองสู่ความเป็นนักธุรกิจ ขอให้ประสบความสำเร็จสมความปรารถนาครับ

 

นักธุระกิจรุ่นใหม่ที่มีผลงานด้านจิวเวลลี่

ขอเป็นนักธุระกิจด้วยคนนะคะ

คนรุ่นใหม่ไม่คิดรับราชการแล้วครับ

ไม่อยากเป็นลูกจ้างค่ะ ขอเป็นนักธุรกิจดีกว่า

เห็นด้วยครับขอเป็นทำธุรกิจส่วนตัวดีกว่า

ผลงานออกแบบตุ๊กตา

Tags: , ,

Leave a Reply

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 pr-600-400-king-13 photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-9

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1