Archive for April, 2016

ฝึกสมาธิกับท่านโกเอ็นก้า

Saturday, April 30th, 2016
ฝึกสมาธิกับท่านโกเอ็นก้า

ท่านสัตยา นารายัน โกเอ็นก้า (Satya Narayan Goenka) เป็นชาวอินเดียที่เกิดในพม่า เป็นวิปัสสนาจารย์ฆราวาสผู้เผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนาให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในระดับนานาชาติ คนไทยมักเรียกท่านอย่างคุ้นเคยด้วยชื่อสกุลว่า "ท่านโกเอ็นก้า" เกิดในครอบครัวชาวอินเดียนับถือฮินดูที่ลงหลักปักฐานในประเทศพม่า ท่านโกเอ็นก้าได้เรียนวิปัสสนากับท่านอูบาขิ่น วิปัสสนาจารย์ฆราวาสคนสำคัญของพม่า และอุทิศตนฝึกปฏิบัติและทำงานในศูนย์วิปัสสนาที่ย่างกุ้งนาน14 ปี ในปี 2512 ท่านโกเอ็นก้าได้กลับไปยังอินเดียเพื่อเริ่มต้นสอนวิปัสสนาเป็นครั้งแรกแก่ มารดาและญาติมิตร ก่อนจะเปิดหลักสูตรวิปัสสนา และก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาตามแนวทางของท่านอูบาขิ่นขึ้นในอินเดีย ประเทศต้นกำเนิดของการวิปัสสนาในเวลาต่อมา ท่านโกเอ็นก้าเน้นย้ำเสมอว่าธรรมะเป็นของสากล และการปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะหมู่ศาสนิกในศาสนาใดศาสนา หนึ่งเท่านั้น ศูนย์วิปัสสนา 172 แห่งแทบทุกทวีป รวมที่มีอยู่ในเมืองไทย 9 แห่ง เป็นรูปธรรมของการสอนวิปัสสนาที่ก้าวข้ามพรมแดนของเชื้อชาติศาสนาและแพร่หลายไปทั่วโลก »

Tags: , ,
Posted in Education, Talent, การฝึกสมาธิ, ฝึกสมาธิกับท่านโกเอ็นก้า | No Comments »

ทำสมาธิแบบอานาปนสติ พุทธทาสภิกขุ

Saturday, April 30th, 2016
ทำสมาธิแบบอานาปนสติ พุทธทาสภิกขุ

พุทธทาส ภิกขุ การทำสมาธิแบบ อานาปานสติ พุทธทาส ภิกขุ – วิธีทำสมาธิเบื้องต้น, Thai Bhikkhus พุทธทาส ภิกขุ – การฝึกสมาธิ, Thai Bhikkhus พุทธทาส ภิกขุ – วิปัสสนาระบบลัดสั้นสำหรับคนทั่วไป, Thai Bhikkhus พุทธทาส ภิกขุ – คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์ 1 กายานุปัสสนา, Thai Bhikkhus พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑ , ๒ , ๓) โดย Kanya Prasertsakul พุทธทาสภิกขุ – อานาปานสติ ๑๖ ขั้น (ขั้นที่ ๑ , ๒ ,... »

Tags: , ,
Posted in Education, Talent, การฝึกพัฒนาสุขภาพจิตและกาย, การฝึกสมาธิ, วิปัสนาแบบอานาปานะสติ พุทธทาสภิกขุ | No Comments »

เรียนพูดอังกฤษพื้นฐานกับอาจารย์ Rachels

Saturday, April 30th, 2016
เรียนพูดอังกฤษพื้นฐานกับอาจารย์ Rachels

เว็บไซ้ท์นี้เป็นบทเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของอาจารย์ Rachels ผู้จัดเพียงแต่ดึงจาก VDO ของอาจารย์ผู้สอนที่ได้ Post บทเรียนของท่านบน “Youtube” มารวมๆกันไว้ในเว็บก็เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษสามารถค้นหาได้ง่าย และส่วนตัวผู้รวบรวมเองเชื่อว่าท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพท่านหนึ่ง อยากเรียนทุกๆท่านว่าภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษากลางที่มีผู้คนทั่วโลกใช้มากที่สุด ถ้าเราสามารถพูด อ่านและฟังภาษาอังกฤษได้ดี ก็จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนในโลกนี้จำนวนมากได้ สามารถเรียนรู้ทางวิชาการต่างๆที่ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย เป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งตนเองและประเทศชาติ »

Tags: ,
Posted in Education, Talent, การเรียนภาษาอังกฤษ, เรียนอังกฤษพื้นฐานกับอาจารย์ Racheles | No Comments »

พุทธทาสกับแนวทางการทำสมาธิ

Saturday, April 30th, 2016
พุทธทาสกับแนวทางการทำสมาธิ

ท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นอีกรูปหนึ่งในบรรดาศิษย์ตถาคตในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างยุคศตวรรษที่ 20-21 ท่านเกิดที่สุราษฎร์ธานีมีเชื้อสายจีน เมื่ออายุ 20 ปี ได้บวชเป็นพระและเล่าเรียนวิชาการด้านสงฆ์และภาษาบาลี อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เป็นผู้สนใจศึกษาค้นคว้างตำหรับตำราต่างๆ ทำให้เกิดความรู้สึกว่าแนวทางการสอนพุทธศาสนาควรได้รับการเปลี่ยนแปลง ท่านจึงได้ร่วมจัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม "สวนโมกขพลาราม" เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมในแนวทางที่ท่านเชื่ออย่างเข้มข้นจนเกิดความเชื่อมั่นว่า ท่านเดินทางไม่ผิดแน่ จึงได้ประกาศใช้ชื่อนามว่า "พุทธทาส" และเพื่อแสดงให้เห็นถึงอุดมคติสูงสุด ท่านได้บันทึกไว้ส่วนหนึ่งดังนี้ "...ชีวิตของข้าพเจ้า สละทุกอย่างๆ มุ่งหมาย ต่อความสุขนี้ และประกาศเผยแพร่ความสุขนี้ เท่านั้น ไม่มีอะไรดีกว่านี้ ในบรรดามีอยู่ใน พุทธศาสนา..." »

Tags: , ,
Posted in Education, Talent, การฝึกพัฒนาสุขภาพจิตและกาย, การฝึกสมาธิ, พุทธทาสกับแนวทางการทำสมาธิ | No Comments »

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค

Saturday, April 30th, 2016
การออกกำลังกายแบบแอโรบิค

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกโลกาภิวัตร นอกจากทรัพยากรบุคคลที่ต้องอาศัยความสามารถด้านองค์ความรู้ ความสามารถในการสื่อสารแล้ว องค์ประกอบสำคัญอีกอย่างก็คือ บุคคลต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้น มากกว่าการนั่งทำงานหรืออยู่เฉยๆ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพอนามัยที่ดี ก็จะช่วยให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส ปลอดโปร่ง อารมณ์เยือกเย็นมั่นคง ไม่เหนื่อยอ่อนเพลียง่าย ลดความเครียด นอนหลับสบาย และช่วยลดปัญหาอันเกิดจากโรคหัวใจ หลอดเลือด และที่สำคัญคือ เมื่อร่างกายแข็งแรง สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ก็จะตามมา เป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคคลได้เป็นอย่างดี »

Tags: ,
Posted in Education, Talent, การฝึกพัฒนาสุขภาพจิตและกาย, การออกกำลังกาย, การออกกำลังกายแบบแอโรบิค | No Comments »

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2559

Saturday, April 30th, 2016
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมีนาคม 2559

เศรษฐกิจไทยอยู่ในสภาวะชะลอตัวและถดถอยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้เป็นผลทั้งจากการเมือง ความคล่องตัวและความสามารถในการบริหารจัดการ ตลอดจนการมั่นใจในการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ แม้รัฐบาลจะมีมาตรการทั้งด้านการเงิน การคลังออกไปมากมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจกำลังดีขึ้น สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นและการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน สนับสนุนภาวะแวดล้อมที่จะทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดการ ด้านเงินทุน สร้างสภาวะให้เกิดการทำงานเป็นกลุ่มและเครือข่ายในลักษณะที่สามารถเอื้อและสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยให้เกิดดุลระหว่างด้านการเกษตร ด้านการผลิต และด้านบริการเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อการเจริญเติบของเศรษฐกิจไทย »

Tags: ,
Posted in Articles, Economy, ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมีนาคม | No Comments »

ออกกำลังกาย เต้นไปตามเพลง

Wednesday, April 27th, 2016
ออกกำลังกาย เต้นไปตามเพลง

การพัฒนาบุคลากรมีปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ 1. มีสุขภาพแข็งแรง มีสมาธิ 2. มีความสามารถในการสื่อสาร และ 3. มีแนวคิดที่มีเหตุมีผล ดังนั้นผู้รวบรวมโครงการนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาเชิงวิชาการจาก Youtube ซึ่งเป็น clips VDO สอนวิธีการออกกำลังกาย การทำสมาธิ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการนำร่องและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาบทเรียนและบทสอนที่พัฒนาขึ้นด้วยคนไทยเอง บทเรียนต่างๆจะเป็นภาษาอังกฤษ ผมเชื่อว่าถ้าหากผู้เรียนเริ่มต้นด้วยใจรัก ในระยะเวลาไม่นานผู้เรียนจะสามารถเข้าภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี อย่างก็ตามผู้จัดทำโครงการเชื่อว่าหลักการและแนวการสอนการทำสมาธิ เรามีผู้สอนที่มีทั้งประสบการณด้านการปฏิบัติสอนเป็นภาษาไทย ในขั้นต้นนี้ได้เชื่อมต่อเข้าไปยัง VDO clips ของ Youtube ของท่านพุทธทาส หลวงปู่ชา และหลวงพ่อวิริยังค์ สำหรับเว็บนี้เป็นการเชื่อมโยงเข้ากับ VDO clips การออกกำลังกายแบบแอโรบิก ขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเต้นออกกำลังกายนะครับ »

Tags: ,
Posted in Education, Talent, การฝึกพัฒนาสุขภาพจิตและกาย, การออกกำลังกาย, ออกกำลังกาย เต้นไปตามเพลง | No Comments »

Learning English with Songs for Kids

Wednesday, April 27th, 2016
Learning English with Songs for Kids

ในโลกแห่งการแข่งขัน การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นิยมใช้กันมากที่สุดเพื่อการสื่อสารระหว่างมนุษย์ในสังคมโลก เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถแข่งขันได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาภาษาให้กับทุกคนในสังคม ทุกผู้ทุกวัยให้สามารถแข่งขันได้ จึงได้พยายามเชื่อมโยงและรวบรวมแนวทางการสอนภาษาอังกฤษที่อยู่ใน Youtube ต่างๆเพื่อให้คนไทยได้ศึกษา การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงเป็นวิธีการหนึ่งในการเรียนรู้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นในระดับเด็กหรือในระดับผู้ใหญ่ เนื้อเพลงและทำนองจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาอย่างดี อย่างไรก็ตามการคงต้องมีเนื้อและทำนองใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจแตกต่างกันตามวัยและพฤติกรรม สำหรับ Clips VDO เพลงซึ่งมีภาพการ์ตูน มีทำนองน่ารักน่าเหมาะสมยิ่งสำหรับเด็กเล็ก จะช่วยให้เด็กสามารถจำภาษาและเมื่อฟังหลายๆครั้ง เด็กก็จะเชื่อมโยงระหว่างภาษากับภาพ ในที่สุดเท่ากับว่าเด็กเล็กได้เรียนภาษาคล้ายๆกับที่พูดคุยกับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กโดยที่ยังไม่เข้าใจ แต่ก็สามารถสื่อและเรียนรู้ได้ในที่สุด »

Tags: ,
Posted in Education, Learning English with Song for Kids 2, Talent, การเรียนภาษาอังกฤษ | No Comments »

การฝึกสมาธิกับหลวงปู่ชา

Sunday, April 24th, 2016
การฝึกสมาธิกับหลวงปู่ชา

หลวงปู่ชาเป็นอีกหนึ่งพระอริยะในสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ศึกษาธรรมะและการนั่งวิปปัสสนาจากหลวงปู่มั่นและได้ยึดคำสอนปฏิปทาของท่านไว้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปองค์ที่ตรัสว่า “ ทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณอันสมควรเสียก่อน แล้วจึงสอนคนอื่นทีหลัง จึงจักไม่เป็นบัณฑิตสกปรก ” ดังนั้นไม่ว่าจะทำกิจวัตรอันใด เช่น กวาดวัด จัดที่ฉันล้างบาตร นั่งสมาธิ ตักน้ำ ทำวัตร สวดมนต์ เดินจงกรม ในระหว่างวันพระถือเนสัชชิไม่นอนตลอดคืน หลวงพ่อชาลงมือทำเป็นตัวอย่างของศิษย์โดยถือหลักว่า “ สอนคนด้วยการทำให้ดู ทำเหมือนพูด พูดเหมือนทำ ” ดังนั้นศิษย์และญาติโยมจึงเกิดความเลื่อมใสเคารพยำเกรงในปฏิปทาที่หลวงพ่อดำเนินอยู่ »

Tags: , ,
Posted in Education, Talent, การฝึกพัฒนาสุขภาพจิตและกาย, การฝึกสมาธิ, การฝึกสมาธิกับหลวงปู่ชา | No Comments »

การฝึกสมาธิกับหลวงปู่วิริยังค์

Sunday, April 24th, 2016
การฝึกสมาธิกับหลวงปู่วิริยังค์

หลวงปู่วิริยังค์หรือหลวงพ่อวิริยังค์มีสมณศักดิ์ว่า “พระธรรมมงคลญาณ” เป็นพระอริยะสายวิปัสสนาที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้บวชเป็นผ้าขาว บรรพชาเมื่อ 22 พฤษภาคม 2477 หลังจากบรรพชาได้ 10 วัน ก็ตามพระอาจารย์กงมาออกธุดงค์ ตามป่าเขา ลำเนาไพร เพื่อแสวงหาที่วิเวก เมื่อพบที่สงบ ก็จะหยุดอยู่ทำความเพียร แม้บางครั้งอดอาหารกันอยู่หลายวัน บางครั้งเจอสัตว์ร้าย เจออันตราย หรือหนทางอันยาวไกล เช่นในบางวันเดินธุดงค์ข้ามเขาเกือบ 50 กิโลเมตร ก็ไม่ย่อท้อ โดยถือคติที่ว่ารักความเพียร รักธรรมะมากกว่าชีวิต หลวงพ่อวิริยังค์มีผลงานต่างๆมากมาย สร้างวัด เขียนหนังสือ ก่อตั้งสถาบันพลังจิตเพื่อสอนสมาธิให้กับบุคคลทั่วไปและฝึกครูสอนสมาธิ ได้ขยายสถาบันไปทั่วทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด นับว่าเป็นพระสายวิปัสนาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาและพื้นฐานวิชาการทำสมาธิอย่างมากมาย ติดตามได้จากวิดีโอที่ได้รวบรวมไว้จากท่านทั้งหลายที่โพสต์ไว้เป็นวิทยาทานบน "Youtube" »

Tags: , ,
Posted in Education, Talent, การฝึกพัฒนาสุขภาพจิตและกาย, การฝึกสมาธิ, การฝึกสมาธิกับหลวงปู้วิริยังค์ | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-8

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1