Archive for March, 2016

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2559

Sunday, March 20th, 2016
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2559

จากภาวะเศรษฐกิจนั้นประเมินว่าเป็นผลจากความสามารถในการแข่งขันของไทยถดถอยลง อุตสาหกรรมกลุ่มที่ใช้แรงงานเป็นหลักไม่สามารถแข่งขันได้ ราคากลุ่มสินค้าเกษตรตกต่ำ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีกลางๆส่วนใหญ่ก็เป็นของต่างชาติกำลังย้ายฐานไปยังประเทศที่ยังมีระดับการพัฒนาต่ำกว่าและค่าแรงต่ำกว่า ภาครัฐเองแม้จะรู้ดีว่าควรต้องพัฒนาการศึกษาแต่ก็ไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ทำให้ประเทศไม่สามารถปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมต่างๆได้ด้วยศักยภาพของตนเอง บทเรียนราคาแพงสำหรับการบริหารจัดการองค์กร ถ้าไม่เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ไม่พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วันหนึ่งในไม่ช้าก็จักถูกกันออกจากเวทีการแข่งขัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือกระแสของ Smart phone ทั้งของ Apple และ Samsung ซึ่งเป็นผลจากการประยุกต์เทคโนโลยีด้านต่างๆมาผสมผสานกัน ประกอบกับความสามารถเข้าใจและเข้าถึงความต้องการด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยระยะเวลาไม่นาน Smart phones ก็กลายเป็นโทรศัพท์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เบียดโนเกียอดีตผู้นำจนแทบไม่มีที่ยืนบนเวทีโลกอีกเลย ดังนั้นถ้าหากผู้นำประเทศไม่มีวิสัยทัศน์ดีพอ ไม่สามารถวางหรือผลักดันยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต ไม่เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตลอดจนเข้าใจถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนั้นๆแล้ว ไม่สามารถปรับตัวเองให้สามารถแข่งขันได้แล้ว โอกาสที่จะถูกเบียดตกจากเวทีการแข่งขันก็สูงมาก »

Tags: , ,
Posted in Articles, Economy, ดัชนีเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2559 | No Comments »

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 3

Friday, March 18th, 2016
ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 3

หลังสงครามเย็น เทคโนโลยีสำคัญที่เคยเป็นความลับและถูกใช้ในวงการทหารได้ถูกนำไปใช้ในภาคธุรกิจ เช่น อินเตอร์เน็ต ทำให้การพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนปัจจุบันถือว่า Internet เป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารของโลก นอกจากนั้นความรู้เกี่ยวกับ Sensor Technology ก็ดี เกี่ยวกับ Digital Technology ก็ดี หรือสิ่งประดิษฐใหม่ๆก้ดี เช่น 3D Printing ก็ดีได้รับการพัฒนามากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เดิมเป็นเทคโนโลยีด้าน Analog ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีด้าน Digital เช่น ทีวี ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพซึ่งก่อนนั้นต้องใช้ฟิล์มถูกเปลี่ยนเป็นใช้ Chip เก็บภาพทำให้สามารถจัดเก็บได้เป็นหมื่นๆแสนๆภาพ และเมื่อเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ เช่น Digital Technology, Mechatronic Technology,Sensor Technology และหรือ Internet Technology ผสมผสานกันเข้า ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นตลอดเวลา เช่นโทรศัพท์มือถือซึ่งจากเดิมเคยใช้เป็นแค่โทรศัพท์ก็มีการประยุกต์ให้ถ่ายรูปได้ มีหน่วยความจำสำหรับเล่นเพลงได้ สามารถใช้เป็นเครื่องรับโทรทัศน์ได้ หรือแม้แต่รถยนต์ก็ถูกพัฒนาจนไม่มีคนขับได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เลยถูกเรียกง่ายๆว่า Internet of Things (IoT) นั่นคือ Internet... »

Tags: , ,
Posted in Articles, Economy, ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 3 | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-9 dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1