Archive for January, 2016

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2558

Friday, January 29th, 2016
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2558

สถานการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยในปี 2558 แตกต่างจากปี 2540 คือ ในปี 2540 นั้น การส่งออกของไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นแต่ไทยมีผลขาดดุลการค้าประมาณ 6-7% ของ GDP แต่ในปี 2558 การส่งออกมีมูลค่าลดลงแต่ไทยได้ดุลการค้าสูงประมาณ 2-3% ของ GDP ซึ่งส่งผลต่อฐานะการเงินของประเทศที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาถึงความเข้มแข็งด้านการผลิตแล้วจะเห็นว่าในช่วงก่อนและหลังปี 2540 นั้นประเทศไทยมีการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อเป็นฐานการส่งออก ทำให้พื้นฐานเศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็ง และความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยก็เข้มแข็งเช่นกัน ซึ่งทำให้มีส่วนช่วยพยุงสภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงที่มีวิกฤตด้านการเมืองภายในเป็นสิบปีระหว่างปี 2549-2558 อย่างไรก็ตามระหว่างช่วงปี 2554-2557 แม้ไทยจะมีการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ไทยก็มีการขาดดุลการค้าที่สูง แต่ขณะเดียวกันแม้ไทยจะได้ดุลการค้าในปี 2558 แต่ความสามารถในการแข่งขันของไทยเริ่มลดต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วงหลายประการ เช่น การเริ่มย้ายฐานผลิตของอุตสาหกรรมของต่างชาติที่เข้ามาฐานแรงงานของไทย อุตสาหกรรมหลักของไทยที่ความสามารถในการแข่งขันลดลง เช่นการเกษตร อุตสาหกรรมใช้แรงงาน และความไม่สามารถพัฒนาตนเองไปสู่อุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการที่ใช้ฐานความรู้มากขึ้นทำให้ยากต่อการดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว จากเหตุผลดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ »

Tags: , ,
Posted in Articles, Economy, ดัชนีเศรษฐกิจเดือนธันวาคม 2558 | No Comments »

ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 2

Friday, January 1st, 2016
ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ตอนที่ 2

เรื่องเกี่ยวกับ Internet of Things (IoT) เป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีด้าน Internet softwareและ sensor technology ผสมผสานเข้ากันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือนวัตกรรมใหม่ให้กับอุตสาหกรรมหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมด้านไบโอเทคและอุตสาหกรรมอีกหลายๆอย่างที่อาจประยุกต์ให้เกิดการเชื่อมโยงกับสุขภาพ เป็นต้น เชื่อว่าในปลายทศวรรษที่ 21 และต้นทศวรรษที่ 30 เราจะเห็น Internet technology เข้าไปเชื่อมโยงกับผลิตผลต่างๆจนแทบจะคาดไม่ถึง ยิ่งไปกว่านั้นในระหว่างปลายทศวรรษที่ 21 นี้ เราได้เห็นการเริ่มต้นศักราชของคอมพิวเตอร์ที่เริ่มมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้น และเชื่อว่าในทศวรรษที่ 30-40 นั้นเราคงมีโอกาศได้เห็นซอฟแวร์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือหุ่นยนต์ที่อาจมีความรู้สึกหรือมีขีดความสามารถในการทำงานคู่ขนานไปกับมนุษย์ที่ปัจจุบันเรียกกันว่า Artificial Intelligent (AI) ในฐานะของผู้ดูแลเว็บไซ้ท์ “creativevill.com” เห็นว่าบทความนี้ซึ่งเขียนโดยคุณมนู อรดีดลเชษฐ เป็นบทความที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงได้ขออนุญาตคุณมนูพร้อมๆกับนำภาพหลายๆภาพลงตีพิมพ์เพื่อเพิ่มสีสรรค์ในเว็บนี้ครับ »

Tags: , ,
Posted in Articles, Economy, ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-9 dsc01363 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1