Archive for June, 2015

จริยธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง

Sunday, June 21st, 2015
จริยธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง

จริยปรัชญา (Ethics) คือเกณฑ์วินิจฉัยที่ใช้เป็นหลักสำหรับตัดสินว่าอะไรเป็นสิ่งที่ “ดี” หรือ “ไม่ดี” อันเป็นพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมที่ช่วยในการพัฒนา องค์กร สังคม และประเทศให้เกิดความเจริญเติบโต แต่เกณฑ์ที่จะใช้ประเมินคำว่า “ดี” หรือ “ไม่ดี” ซึ่งเป็นคำที่เป็นนามธรรมทำให้ยากต่อการประเมิน อย่างไรก็ตามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำรัชแก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543 ทำให้สามารถเป็นเกณฑ์พิจารณาและนิยามคำว่า “ความดี ความไม่ดี” ออกมาเป็นรูปธรรมดังความพระราชดำรัชที่คัดลอกมาส่วนหนึ่งดังนี้ “------------------- แต่ยังไงก็ตามเศรษฐกิจพอเพียงนี้ขอย้ำว่าเป็นการทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติที่ทำอะไรเพื่อให้เกิดผล โดยมีเหตุและผล คือผลมันมาจากเหตุ ถ้าทำเหตุที่ดี ถ้าคิดให้ดี ผลที่ออกมาคือสิ่งที่ติดตามเหตุ การกระทำก็จะเป็นการกระทำที่ดี และผลของการกระทำนั้นก็จะเป็นการกระทำที่ดี ดีแปลว่ามีประสิทธิผล ดีแปลว่ามีประโยชน์ ดีแปลว่าทำให้มีความสุข” »

Tags: ,
Posted in Social, บทความ | No Comments »

การศึกษากับการสร้างรายได้

Saturday, June 6th, 2015
การศึกษากับการสร้างรายได้

ปัจจุบันแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเป้าหมายในการหารายได้เข้าประเทศกำลังได้รับความสนใจจากนานาประเทศ จะเห็นได้จากทุกๆปีจะมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากมายรวมตัวกันจัดแนวทางให้คำแนะนำเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่น ถ้าหากรัฐให้ความสนใจดำเนินยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค จะช่วยให้ประเทศสามารถนำรายได้ส่วนหนึ่งมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อได้เป็นอย่างดี ต้องไม่ลืมว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซี่ยนมีการแข่งขันกันเข้ามหาวิทยาลัยจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นจีน อินเดีย อินโดนีเซีย เวียตนาม พม่า ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มองหาสถาบันการศึกษาที่น่าเชื่อถือได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก ประเทศไทยจึงเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางสำหรับประชากรในภูมิภาคนี้ »

Tags: ,
Posted in Talent, การศึกษากับการสร้างรายได้ให้ประเทศ | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01366 pr-600-400-king-18 dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1