Archive for December, 2014

เรื่องเศรษฐกิจจากเฟสบุ๊ค

Wednesday, December 10th, 2014
เรื่องเศรษฐกิจจากเฟสบุ๊ค

ปัญหาเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีหลายสาเหตุ เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายในภาคประชานิยมเกินตัวโดยขาดการพิจารณาถึงผลที่จะกลับคืนมาจากการใช้เงินในนโยบายนั้นๆ เพียงเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตขึ้น ปัญหาราคาน้ำมันซึ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตหรือส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหลายๆประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมันหรือประเทศที่มีรายได้หลักจากการส่งออกน้ำมัน ทำให้เกิดผลเสียต่อนโยบายสาธารณะ และแน่นอนครับต้องส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกในที่สุด แนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่แตกต่างจากแนวทางเดิมๆ จากแนวคิดที่เป็นลักษณะการรัดเข็มขัดกลายเป็นอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นการบริโภคเป็นวิธีการที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด เพราะอาจแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่กลับสร้างปัญหาขึ้นอีกอย่างหนึ่ง การรวมเอาข้อเขียนจากเฟสบุ๊คซึ่งได้เขียนเป็นข้อเท็จจริงและแนวคิดกว้างๆไว้ในข่วงแต่ละเวลาเพื่อให้เห็นว่าหลักคำสอนของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเดินสายกลางกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ผู้นำทุกชั้นทุกระดับพึงตระหนักไว้ อย่างไรก็ตามในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง วิธีการคิด การปฏิบัติจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีแนวทางที่แตกต่าง มีแนวคิดหรือจุดยืนที่มั่นคง โดยยึดหลักแห่งความพอเพียงหรือขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "Dynamic Equilibrium" »

Tags: ,
Posted in Articles, Economy | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-8 dsc01366 pr-600-400-king-7 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1