Archive for October, 2013

เรื่องจากเฟสบุ๊ค พรบ.นิรโทษกรรม

Thursday, October 31st, 2013
เรื่องจากเฟสบุ๊ค พรบ.นิรโทษกรรม

ข้อเขียนจากเฟสบุ๊ค เป็นการให้ความคิดเห็นส่วนตัวต่อพรบ.นิรโทษกรรมฉบับ "วรชัย เหมะ" สามครั้ง เป็นความคิดเห็นของคนๆหนึ่งที่มีความผูกพันธ์กับพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน จนถึงช่วงต้นของการก่อตั้งพรรคเพื่อไทย เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยด้วยกับการแก้ไข พรบ.ฉบับ "วรชัย" มาเป็นฉบับ "หัวเขียง" และอยากให้พรรคเพื่อไทยถอย พรบ.ฉบับหัวเขียงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป และจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกต่อไป »

Posted in Beauty and Health, การเมือง, บทความทั่วไป, เรื่องจากเฟสบุ๊ค พรบ.นิรโทษกรรม | No Comments »

เฟสบุ๊คของดร.ทักษิณ ชินวัตร

Saturday, October 19th, 2013
เฟสบุ๊คของดร.ทักษิณ ชินวัตร

ข้อเขียนจาก FB ของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นลักษณะบอกเล่าให้กับพวกเราชาวไทยได้ฟังกันว่า ระหว่างที่ท่านอยู่ต่างประเทศนั้นท่านทำอะไรเพื่อประเทศบ้าง บางครั้งท่านก็เล่าให้ฟังว่าการเดินทางของท่าน ทำให้ท่านได้มีโอกาสพบผู้นำต่างประเทศมากมาย ท่านได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้นำเหล่านั้นอย่างไร ท่านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำเหล่านั้นอย่างไร ล่าสุดท่านได้บอกว่าท่านอยากเล่าเรื่องโดยแบ่งออกเป็นสองลักษณะเรื่อง คือ 1. ช่วงเวลาการเรียนรู้ระหว่างต้องอยู่ในต่างประเทศ และ 2. ท่านตั้งชื่อเรื่องว่า “ผมและประเทศของผม” ผมคิดว่าข้อเขียนของท่านน่าสนใจเลยนำมาลงพิมพ์ในเว็ปไซ้ท์ส่วนตัวของผม ได้แยกเรื่องเป็น 2 แบบตามที่อดีตนายกฯท่านคิดไว้ »

Tags: ,
Posted in การเมือง, ข้อเขียนใน FB ดร.ทักษิณ ชินวัตร, บทความทั่วไป | No Comments »

สุรพงษ์ “ปฏิรูประบบสาธารณสุข”

Saturday, October 19th, 2013
สุรพงษ์ “ปฏิรูประบบสาธารณสุข”

เมื่อครั้งเริ่มจัดตั้งพรรคไทยรักไทย นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ได้ร่วมกับนายแพทย์สงวนจากกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันนโยบาย "30 บาทรักษาทุกโรค" หลังจากได้รับการปฏิบัติ ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่ดีเด่นของพรรคฯ ครั้งนี้นายแพทย์สุรพงษ์ได้นำเสนอแนวคิดการปฏิรูปสาธารณสุขอีกครั้งเพื่อให้ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการรักษาพยาบาลเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น แนวคิดการปฏิรูปสาธารณสุขครั้งใหม่จะได้รับความสนใจจากพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองใดหรือไม่ และผลจะเป็นอย่างที่คิดหรือไม่ ต้องติดตาม »

Tags:
Posted in Social, celebrity, ปฏิรูปสาธารณสุข | No Comments »

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

Wednesday, October 16th, 2013
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เจตนารมณ์ของการต่อสู้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตย ปรัชญาประชาธิปไตยนั้นตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าสมาชิกของสังคมทุกผู้ทุกนามล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากัน ประชาธิปไตยจึงมีเจตนารมณ์คัดค้านการเอารัดเอาเปรียบ การครอบงำทางความคิดและการกดขี่ข่มเหงทุกรูปแบบ ประชาธิปไตยจึงส่งเสริมให้ประชาชนในฐานะรวมหมู่เป็นเจ้าของอำนาจในการปกตรองตนเองขณะที่ประชาชนในฐานะปัจเจกมีสิทธิและเสรีภาพในการใช้ชีวิตและและการแสดงออกในทางการเมือง กล่าวโดยสรุปรวมความก็คือประชาธิปไตยเป็นแนวคิดที่ทั้งปลดปล่อยและรวมพลังไปพร้อมๆกัน ทั้งหมดนี้คือคลื่นความคิดที่ขับเคลื่อนการต่อสู้ 14 ตุลาคม 2516 »

Posted in การเมือง, บทความทั่วไป, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล | No Comments »

การค้าต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2556

Friday, October 4th, 2013
การค้าต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2556

แม้ว่าการค้าในเดือนสิงหาคมจะกระเตื้องขึ้น โดยการส่งออกขยับขึ้นเล้กน้อยขณะที่การนำเข้าหดตัวลง แต่คาดว่าปัญหาการขาดดุลจะยังเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี แม้ว่าตลาดต่างประเทศจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่เชื่อว่ายังไม่น่าจะเสถึยรและยังคงมีแนวโน้มผันผวนต่อไป สำหรับการขาดดุลการค้าในปี 2556 อาจมีจำนวนใกล้เคียงกับในปีที่ผ่านมาคือประมาณกว่า -600,000 ล้านบาทเทียบเท่าประมาณ 6% ของ GDP เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลระยะยาว รัฐบาลคงต้องปรับโครงสร้างการศึกษาครั้งใหญ่และจริงจังเพื่อความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกทั้งด้านบุคคลากรและด้านโครงสร้างอุตสาหกรรมตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ คงจะต้องพิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่ การเร่งพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหลักสูตรเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม น่าจะสนับสนุนให้เกิดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวและมั่นคงยั่งยืนและเพื่อไม่ให้ประเทศไทยติดกับดัก "Middle Income Trap" สามารถก้าวข้ามการเป็นประเทศ "ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง" ตามนิยามของธนาคารโลกต่อไป »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, การค้าต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2556 | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01366 pr-600-400-king-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1