Archive for August, 2013

การค้าต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2556

Tuesday, August 27th, 2013
การค้าต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2556

จากข้อเท็จจริงถึงการขาดดุลการค้าสูงถึงร้อยละ 8.3 ของ GDP หรือสูงประมาณ 13.5% ของมูลค่าส่งออก ทำให้เห็นว่าการส่งออกที่เคยเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สำคัญเป็นระยะเวลานานกว่าสิบปี ได้เปลี่ยนไปแล้วและมีแนวโน้มที่จะเป็นภาระต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และที่น่าเป็นห่วงคืออาจกลายเป็นปัจจัยที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดวิกฤตกับเศรษฐกิจไทยในระยะเวลาไม่ไกลนัก ถ้ายุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไม่เกิดประสิทธภาพและประสิทธิผล ไม่สามารถสนับสนุนกำลังซื้อ สนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ ผลจากการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องประมาณ 20 เดือนติดต่อกัน แสดงให้เห็นชัดว่า ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตไทยลดลงค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญของคนไทย จึงอยากเห็นผู้กำหนดนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ความสำคัญกับความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเข้มข้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาควบคู่กันไประหว่างเศรษฐกิจภายในประเทศกับการขยายตัวด้านการค้าต่างประเทศอย่างแยกกันไม่ออก (Dual Tracks Economy) »

Tags:
Posted in Economy, International Trade, Statistics, การค้าต่างประเทศเดือน กรกฎาคม 2556 | No Comments »

คุยเรื่องการเมือง 25 สิงหาคม 2556

Monday, August 26th, 2013
คุยเรื่องการเมือง 25 สิงหาคม 2556

กระบวนการทางเมืองของประเทศที่มีระบบการปกครองแบบประชาธิไตยเขาเดินเกมการเมืองกันตามวิถีทางของกติกาที่กำหนดไว้ เขาจะคอยติดตามจากสื่อต่างๆ จากเพื่อนร่วมอาชีพ จากพรรคพวกเพื่อนฝูงว่า ตัวแทนของเขาในรัฐสภามีพฤติกรรมอย่างไร แล้วเขาก็จะตัดสินใจว่าสมควรเปลี่ยนผู้แทนหรือไม่ ดังนั้นเราจะเห็นว่าผู้แทนที่มีพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการทุจริต มีพฤติทางด้านชู้สาวหรือมีพฤติแหกคอกใดๆก็ดี ส่วนใหญ่จะถูกลงโทษด้วยการไม่เลือกให้กลับเข้าไปในสภาอีก ยกเว้นเพียงคนเดียว (เท่าที่ทราบ) คืออดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน ที่ประพฤติผิดจรรยาบัน มีข่าวฉาวด้านชู้สาวกับนักศึกษาฝึกงาน แต่ไม่ถูก Impeachment เพราะประชาชนชาวสหรัฐฯเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการให้ประธานาธิบดี บิล คลินตัน บริหารประเทศต่อเพื่อมิให้เกิดการสดุดลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯที่กำลังเติบโตอย่างรุ่งเรือง เห็นไหมครับการเมืองของประเทศพัฒนา เขาเล่นกันตามกติกา และเขามองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ »

Tags: ,
Posted in การเมือง, คุยเรื่องการเมือง, บทความทั่วไป | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกรกฎาคม 2556

Friday, August 23rd, 2013
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกรกฎาคม 2556

การจัดเก็บภาษีในช่วงตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีแนวโน้มลดต่ำลง จากการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจนถึงสิ้นปี 2556 มีความเป็นไปได้สูงว่าการจัดเก็บอาจใกล้เคียงกับรายได้ในปี 2555 ดังนั้นสถานะการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่นี้ เป็นสภาวะที่ค่อนข้างอันตราย รัฐบาลกำลังเผชิญกับผลกระทบจากดัชนีมหภาค 2-3 ตัวในขณะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อตัวอื่นๆ คือ การขาดดุลงบประมาณ การขาดดุลการค้าที่มีแนวโน้มสูงถึง 8% ของ GDP การเผชิญกับแนวโน้มการเจริญเติบโตที่มีอัตราต่ำ (GDP) หนี้สาธารณะที่อาจพุ่งในอัตราที่น่ากังวลหากการเจริญเติบโตต่ำ และที่เคยดีใจกับเงินสำรองระหว่างประเทศที่มีอัตราสูงจะลดน้อยลงอย่างรวดเร็วถ้าหากดุลการค้ายังมีแนวโน้มขาดดุลในอัตราสูง รวมทั้งการจัดเก็บรายได้ในปี 2557 ที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหากเศรษฐกิจไทยถดถอยลงไปอีกหรืออาจจัดเก็บได้ต่ำกว่าปี 2556 ดังนั้นการบริหารจัดการที่จำเป็นต้องพิจารณานวัตกรรมทางการเงินการคลังให้ถูกต้องจึงมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเศรษฐกิจในระยะเวลาอันใกล้นี้ »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกรกฎาคม 2556 | No Comments »

โครงสร้างการแข่งขันภาคการผลิตไทย (3)

Monday, August 19th, 2013
โครงสร้างการแข่งขันภาคการผลิตไทย (3)

ในการพิจารณาความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรม สามารถพิจารณาจากส่วนแบ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดโลกหรืออาจพิจารณาจากแนวโน้มของดุลการค้า ซึ่งเป็นวิธีการที่บอกถึงความสามารถหรือศักยภาพของการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆด้วยวิธีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรือโดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับการก้าวข้ามไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ ถ้าผู้กำหนดนโยบายของประเทศหรือองค์กรเข้าใจแบบจำลองเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมตามกล่าวข้างบน จะช่วยให้ผู้บริหารและผู้นำในแต่ละระดับของประเทศหรือองค์กรสามารถวางแผนในการจัดเตรียมศักยภาพของประเทศหรือองค์กรในการที่จะเปลี่ยนผ่านจากระดับการพัฒนาหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งด้วยการเพิ่มศักยภาพบุคคลากรทั้งด้านฝีมือแรงงานและฐานความรู้พร้อมกับแผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมอย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน »

Posted in Economy, Marketing | No Comments »

เรื่องต่อเนื่องจาก FB ทักษิณ

Saturday, August 17th, 2013
เรื่องต่อเนื่องจาก FB ทักษิณ

เมื่อวานนี้วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 ได้อ่าน FB ของท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งท่านวิจารณ์ถึงวิธีการแก้ปัญหาแบบไม่ครบวงจร เน้นการแก้ปัญหาแบบรัดเข็มขัด และท่านยังวิจารณ์ถึงการแก้ปัญหาหนี้ของธนาคารซึ่งมีหนี้เสียมาก ลูกหนี้ไม่สามารถใช้หนี้คืน ส่งผลให้รัฐต้องเข้าช่วยเหลือโดยการเพิ่มทุนในธนาคาร แต่เนื่องจากแก้แบบไม่ครบวงจร ส่งผลให้แบงค์เองไม่สามารถปล่อยกู้เพิ่ม ธุระกิจทั้งใหญ่และเล็กต่างก็เจ้งกันระนาว ท่านได้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่ท่านได้เคยแก้ปัญหาด้วยการจัดตั้ง Good bank bad bank ในยุคต้มยำกุ้งหลังจากที่ท่านในฐานะหัวหน้าพรรคไทยรักไทยได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นท่านยังได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ก็เลยขออนุญาตด้วยวาจานำลงในเว็ปไซ้ท์นี้ และก็เลยถือโอกาสขออนุญาตเสริมจากความเห็นส่วนตัวนะครับ »

Tags:
Posted in Articles, Economy, เรื่องต่อเนื่องจาก FB ทักษิณ | No Comments »

กับดักการเมืองไทย

Sunday, August 4th, 2013
กับดักการเมืองไทย

ความขัดแย้งในประเทศทำให้ต้องประสบปัญหาการปฏิวัติรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำซากโดยอ้างเหตุผลการโกงชาติโกงแผ่นดิน การกระทำอันเป็นพิษเป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันบ้าง ของรัฐบาลบ้าง ของประเทศบ้าง แต่เมื่อคนใหม่เข้าทำหน้าที่บริหารประเทศก็ไม่ได้ดำเนินการตามที่ตนกล่าวหา มิหนำซ้ำกลุ่มตนเองกลับมีพฤติกรรมโกงชาติโกงแผ่นดินจนร่ำรวยขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าการปฏิวัติรัฐประหารแล้วอ้างเหตุผลต่างๆนั้นเป็นการกระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก คือ การเข้าสู่อำนาจ ปกป้องผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของกลุ่มตน และเพื่อปกป้องหรืออ้างความชอบธรรมให้กับพฤติกรรมอันไม่ชอบด้วยกฏหมายของกลุ่มตน ดังนั้นเพื่อลดความขัดแย้ง จำเป็นต้องให้กระบวนการยุติธรรม ทั้งหน่วยงานสืบสวนสอบสวน อัยการ และตุลาการ ต้องทำงานอย่างรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมกับทุกฝ่ายประการหนึ่ง และใช้กระบวนการตรวจสอบรายได้-รายจ่ายเพื่อหาที่มาของแหล่งรายได้ผ่านระบบเทคโนโลยีของกรมสรรพากรที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานสำคัญๆที่สามารถบ่งบอกการใช้จ่ายของบุคคลได้ แล้วใช้ระบบการเสียภาษีเป็นข้อกำหนดพื้นฐานในการตรวจสอบพร้อมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ »

Tags:
Posted in Social, กับดักการเมืองไทย, บทความ | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-13 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1