Archive for June, 2013

การค้าต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2556

Thursday, June 27th, 2013
การค้าต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2556

ดุลการค้าระหว่างประเทศเป็นดัชนีมหภาคที่สำคัญตัวหนึ่งที่จะมีส่วนในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ เพราะเป็นเครื่องชี้ถึงความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตของประเทศ การได้เปรียบดุลการค้าสื่อให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตค่อนข้างแข็งแรง ในขณะเดียวกันถ้าหากเสียเปรียบดุลการค้าจะสื่อในทางตรงกันข้ามให้เห็นถึงความอ่อนแอของภาคการผลิต ประเทศไทยเริ่มได้เปรียบดุลการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงค่อนข้างมาก และได้เปรียบดุลการค้าเรื่อยมาอย่างมีนัยสำคัญจนกระทั่งปลายปี 2554 ซึ่งประเทศไทยถูกน้ำท่วมใหญ่ทำให้ประเทศไทยเริ่มขาดดุลการค้าเป็นต้นมาและยังมีแนวโน้มขาดดุลอย่างต่อเนื่อง ทำให้พิจารณาได้ว่าการขาดดุลการค้าของไทยอาจเป็นผลจากหลายๆปัจจัยรวมทั้งความสามารถในการแข่งขันที่ลดต่ำลงมากกว่าสาเหตุจากน้ำท่วมใหญ่ »

Tags:
Posted in Economy, International Trade, Statistics, การค้าต่างประเทศเดือน พฤษภาคม 2556 | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน พฤษภาคม 2556

Saturday, June 22nd, 2013
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน พฤษภาคม 2556

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนหักคืนในเดือนพฤษภาคมซึ่งต่ำกว่าในเดือนเดียวกันของปีก่อน ตลอดจนยอดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมลดต่ำลงตลอด ทำให้เห็นสัญญาณการชะลอตัวของกำลังซื้อภายในประเทศอย่างค่อนข้างชัดเจน และการปรับเปลี่ยนนโยบายรับจำนำราคาข้าวลงจาก 15,000 บาทต่อตันเหลือเป็น 12,000 บาทต่อตัน น่าจะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อภายในประเทศมากขึ้น นอกจากนั้นอัตราแลกเปลี่ยนก็ดี ความผันผวนของตลาดทุนก็ดีมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศพอสมควร นอกจากนั้นการปรับเปลี่ยนนโยบายรับจำนำข้าวโดยลดราคารับจำนำลงอีกตันละ 3,000 บาท ซึ่งนอกจากจะกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศแล้วยังจะกระทบต่อการเก็บภาษีของรัฐในภาพรวมด้วย เชื่อว่านโยบายลดราคารับจำนำจะส่งผลกระทบต่อการยกระดับการฟื้นตัวเศรษฐกิจภายใน ผิดไปจากนโยบายที่ต้องการพึ่งพาตลาดในประเทศแทนการส่งออก ดังนั้นจึงอยากส่งเสียงไปยังรัฐบาลให้รีบหามาตรการแก้ไขโดยเร็วก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป และกว่าจะกู้สถานการณ์ต่างๆกลับคืนได้ต้องใช้ความพยายามสร้างความเชื่อมั่นอีกมากมาย ถึงเวลานั้นจะกระทบต่อดัชนีเศรษฐกิจมหภาคที่กำลัง Healthy ในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด ขอให้โชคดีครับ »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน พฤษภาคม 2556 | No Comments »

ปรับราคาการรับจำนำข้าว

Tuesday, June 18th, 2013
ปรับราคาการรับจำนำข้าว

รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะต้องพิจารณาให้ดีว่าจะลดการถูกวิจารณ์ด้วยการลดราคารับจำนำข้าวหรือจะยืนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่มีมาตรฐานอย่างพอเพียงขึ้น ปัญหาที่ถูกวิจารณ์จากสังคมที่ถูกต้องรัฐบาลต้องหาทางแก้ไข แต่วิธีการแก้ไขโดยละเลยต่อจุดยืนในนโยบายเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะถูกต้อง ยกเว้นรัฐบาลยอมรับว่าสิ่งที่ทำมานั้นไม่เหมาะสม อยากย้ำว่าอย่างไงๆรัฐบาลก็ต้องถูกฝ่ายค้านวิจารณ์อยู่แล้ว การอยู่เคียงข้างประชาชน แก้ไขในสิ่งที่ประชาชนคลางแคลงใจจะช่วยให้รัฐบาลอยู่ยงคงกระพัน เพราะรัฐบาลมีประชาชนเป็นกำแพงหลังให้พึ่งพิงครับ »

Tags: ,
Posted in Articles, Economy, ปรับโครงการรับจำนำข้าว | No Comments »

การรับจำนำข้าว คำอธิบายจาก บุญทรง เตริยาภิรมย์

Sunday, June 9th, 2013
การรับจำนำข้าว คำอธิบายจาก บุญทรง เตริยาภิรมย์

ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ครับ อยากขอให้ท่านสั่งการไปยังท่านรัฐมนตรีทั้งสอง คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง และคุณบุญทรง เตริยาภิรมย์ ให้รีบเคลียร์ปัญหาในข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวเถอะครับ เพราะถ้าโครงการรับจำนำข้าวเกิดการขาดทุนมโหฬารจริงตามข่าว ท่านนายกฯเองก็คงต้องตัดสินใจยุบโครงการแล้วหาวิธีการอื่นๆช่วยเกษตรกรดีกว่า เพราะถ้าปล่อยให้โครงการดำเนินต่อโดยประเทศต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจในระยะกลางหรือระยะใกล้นี้เลยก็ได้ สัญญาณที่ไม่ค่อยดีกำลังส่งประกายให้เห็นแล้วนะครับจะบอกให้ แต่ถ้าโครงการไปได้ด้วยดีก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้ใช้ดุลพินิจ ถึงเวลานี้การอ้างว่าข้อมูลสต๊อกข้าวเป็นความลับทางการค้า ผมคิดว่าตัวเลขต่างๆนั้นพ่อค้าที่เขาติดตามอยู่ เขาสามารถประเมินได้อยู่แล้ว การอ้างของกระทรวงพาณิชย์จึงมีแนวโน้มที่จะปิดบังข้อมูลด้วยเหตุผลบางประการ อย่าให้ประชาชนสงสัยไปมากกว่านี้เลยครับ ตัวนายกฯเองก็ไม่สมควรแปดเปื้อนด้วยเรื่องข้าว ท่านนายกฯยิ่งลักษณ์ยังมีประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกมากมาย ยังมีโครงการใหญ่ๆที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศรอให้ท่านทำต่อ เช่น โครงการน้ำ โครงการโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท อย่าให้ทุกอย่างต้องล้มลงเพราะเหตุผลที่ไม่เป็นเหตุผลอีกต่อไปเลยครับ »

Tags: ,
Posted in Articles, Economy, การรับจำนำข้าว คำอธิบายจากบุญทรง เตริยาภิรมย์ | No Comments »

การค้าระหว่างประเทศเมษายน 2556 (แก้ไขตามการแถลงของกระทรวงพาณิชย์)

Wednesday, June 5th, 2013
การค้าระหว่างประเทศเมษายน 2556 (แก้ไขตามการแถลงของกระทรวงพาณิชย์)

การปรับตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของกรมศุลกากรนั้นเป็นปกติ แต่โดยทั่วไปจะมีปริมาณไม่สูงและไม่มีนัยสำคัญมาก แต่ว่าการปรับตัวเลขครั้งนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลการส่งออกและนำเข้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ดุลการค้าระหว่างประเทศอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย ดังนั้นกรมศุลกากรควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเป็นผลจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือเกิดจากพฤติกรรมอันไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเกี่ยวโยงกับระบบการขอคืนภาษีหรืออาจเป็นกรณีใดก็ตาม รัฐไม่ควรละเลย »

Tags:
Posted in Economy, International Trade, Statistics, การค้าระหว่างประเทศเมษายน 2556 แก้ไขตามแถลงการณ์กระทรวงพาณิชย์ | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 dsc01363 pr-600-400-king-13 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1