Archive for April, 2013

การค้าต่างประเทศเดือนมีนาคม 2556

Saturday, April 27th, 2013
การค้าต่างประเทศเดือนมีนาคม 2556

ผลการค้าระหว่างประเทศในไตรมาสแรกซึ่งขาดดุลสะสมสูงถึง -260,000 ล้านบาทหรือเท่ากับ -7,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ถ้าหากการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศยังมีมูลค่าสูง น่าเชื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยคงต่ำกว่าที่ทางราชการประเมินไว้ แม้ว่าหลายๆฝ่ายเชื่อว่าจะมีการเติบโตสูงเนื่องจากรับบาลได้มีนโยบายลงทุนด้วยเงินกู้ในเรื่องน้ำมากถึง 350,000 ล้าน แต่โครงการต่างๆจากเงินกู้นี้เพิ่งจะเริ่มการประมูลในต้นเดือนพฤษภาคม และอาจคาดเดาว่าจะเซ็นต์สัญญาการก่อสร้างได้ในระยะเวลาอีก 2-3 เดือนข้างหน้า แต่ก็ไม่แน่นอนนักเพราการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการใหญ่ๆมักมีปัจจัยแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพราะหลายๆอย่างเคยเกิดให้เห็นแล้ว ถ้าเป็นจริงงบประมาณการลงทุนจากภาครัฐก็จะเหลือน้อยจนทำให้การเติบโตไม่สามารถเป็นไปตามที่คาดได้ นอกจากนั้นความผันผวนด้านตลาดทุนยังมีแนวโน้มทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคระดับกลางลดลงอีกด้วย ดังนั้นรัฐบาลควรเร่งหาทางทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเพื่อช่วยภาคการค้าระหว่างประเทศให้ลดการขาดดุลให้น้อยที่สุด »

Tags:
Posted in Economy, International Trade, Statistics, การค้าต่างประเทศเดือนมีนาคม 2556 | No Comments »

เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทกับหนี้สาธารณะ

Wednesday, April 24th, 2013
เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทกับหนี้สาธารณะ

นโยบายการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตาม พรบ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนั้นเป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์และไม่มีความเสี่ยงปัญหาหนี้สาธารณะหรือความสามารถในการจ่ายคืนเงินกู้ 2 ล้านล้านแต่อย่างใด ดูได้จากแบบจำลอง 3 แบบ ซึ่งได้ตั้งสมมุติฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไม่ดี พอประมาณ ดีพอสมควร อย่างไรก็ตามการที่รัฐจะสามารถบริหารจัดการให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตเพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้ให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายและเพื่อคืนเงินกู้นั้น รัฐจำเป็นต้องดำเนินนโยบายเพื่อให้เกิดการกระจายภาคการผลิตออกไปในส่วนต่างๆของประเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลได้ดำเนินการขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้เกิดการจ้างงานในภูมิภาคซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำลังซื้อตามมา ดังนั้นประโยชน์ของการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่หรือไม่จึงขึ้นกับความเข้าใจในการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท่านนายกรัฐมนตรีและทีมงานเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างแท้จริง »

Tags:
Posted in Articles, Economy, เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2556

Wednesday, April 17th, 2013
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2556

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและผลการค้าระหว่างประเทศประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2556 ได้เขียนแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับภาพรวมทางเศรษฐกิจของไทยใน 2 ประเด็นคือ 1. ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีแนวโน้มชะลอตัวและอาจเก็บได้ในมูลค่าใกล้เคียงกับปี 2555 หรือมากกว่าเล้กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเม้นตั้มของการกระตุ้นการบริโภคภายในเริ่มหมดแรงลง 2.มีการขาดดุลการค้าต่างประเทศใน 2 เดือนแรกสูงถึง -230,000 ล้านบาท ทำให้ประเมินได้ว่า การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของไทยในปี 2556 นี้จะเกิดจากการลงทุนจากภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ส่วนการลงทุนจากภาครัฐนั้นอาจไม่สามารถส่งผลได้ในปีนี้ เพราะโครงการต่างๆกว่าจะเริ่มต้นได้คงจะเป็นปลายปี 2556 หรือต้นปี 2557 การเบิกจ่ายจึงน่าจะเกิดขึ้นในปี 2557 และจากผลจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังหักคืนแล้วกลับต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน -1% จึงอยากฝากเตือนผู้รับผิดชอบทั้งหลายให้สนใจกับแนวทางการวางแผนงานเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควรหาทางยกเลิกนโยบายประชานิยมแบบแจกเงินแต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจแบบฉาบฉวย แต่ให้หันไปสนใจกับการใช้เงินจำนวนเดียวกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบสร้างรากฐานเพื่อให้เกิดการขยายตัวแบบต่อเนื่อง »

Tags: ,
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมีนาคม 2556 | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 pr-600-400-king-11 pr-600-400-king-8 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1