Archive for November, 2012

การค้าระหว่างประเทศเดือนตุลาคม 2555

Thursday, November 29th, 2012
การค้าระหว่างประเทศเดือนตุลาคม 2555

การขาดดุลการค้าของไทยสูงถึงประมาณ 5-6% ของ GDP ในปี 2555 นับเป็นการขาดดุลเป็นมูลค่าสูงครั้งแรกในรอบ 15 ปีตั้งแต่ปีการเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งปี 2540 ทำให้อดเป็นกังวลว่าอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย การเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติก็ดี เพราะความไม่มั่นใจในการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐบาลไทยและรัฐบาลท้องถิ่น จากการขาดแคลนแรงงานฝีมือเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญคือการขาดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลายๆกลุ่ม »

Tags:
Posted in Economy, International Trade, Statistics | No Comments »

GDP Trap: ความไม่เท่าเทียมที่เกิดจากการพัฒนา

Saturday, November 24th, 2012
GDP Trap: ความไม่เท่าเทียมที่เกิดจากการพัฒนา

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งแต่การเจริญเติบโตด้วย GDP per capita อย่างเดียวตามรูปแบบของประเทศต่างๆที่ผ่านมา อาจส่งผลต่อกระทบต่อความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรหรืออาจพูดได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมือง ตลอดจนอาจส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อจนทำให้มูลค่าของรายได้จริงลดต่ำลงซึ่งทำให้อำนาจการซื้อหรือการใช้จ่ายลดลง »

Tags: , ,
Posted in Articles, Economy, GDP Trap | No Comments »

การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2555

Thursday, November 22nd, 2012
การค้าต่างประเทศเดือนกันยายน 2555

จากยอดการส่งออกที่มีมูลค่าลดลงในขณะที่การนำเข้ามียอดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ไทยต้องขาดดุลการค้าในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2555 มีมูลค่าสูงถึง -436,588 ล้านบาท หรือเท่ากับ -8.17% ของยอดส่งออก ซึ่งรัฐบาลเองคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและคงต้องระมัดระวังไม่ให้การขาดดุลการค้าเป็นอย่างต่อเนื่องเพราะอาจส่งผลต่อเงินสำรองระหว่างประเทศ »

Posted in Uncategorized | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนตุลาคม 2555

Tuesday, November 20th, 2012
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนตุลาคม 2555

ภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนตุลาคม 2555 เก็บได้น้อยลงจากเดือนกันยายน 2555 แต่ยังสูงขึ้นจากเดือนตุลาคม 2554 อย่างไรก็ตามถ้าติดตามดูผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมจะมีลักษณะผันผวน และมีลักษณะแตกต่างจากผลการเก็บจากการคำนวนค่าเฉลี่ย 3 เดือนและเมื่อพิจารณาอัตราเงินเฟ้อประกอบ ทำให้เห็นว่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากแต่ละเดือนเทียบกับค่าที่เกิดจากการคำนวนเริ่มมีทิศทางที่อาจไม่สอดคล้องกัน »

Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตุลาคม 2555 | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-13 dsc01367 dsc01364 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1