Archive for October, 2012

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกันยายน 2555

Sunday, October 21st, 2012
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกันยายน 2555

การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อธิบายได้ว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การรับจำนำข้าว การปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท การปรับเพิ่มเงินเดือน โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบ้านหลังแรก โครงการป้องกันน้ำท่วม ทำให้เกิดการกระจายรายได้ทั้งในกลุ่มเกษตรกร กลุ่มข้าราชการ กลุ่มแรงงาน นอกจากนั้ยังส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ใน 9 เดือนแรกของปี 2555 มีจำนวนคันเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 50% »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกันยายน 2555 | No Comments »

การรับจำนำข้าว

Sunday, October 14th, 2012
การรับจำนำข้าว

ความจำเป็นของรัฐบาลที่จะต้องช่วยชาวนาเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการทำให้ราคาข้าวสูงกว่าปกติ ถ้าหากราคาข้าวในตลาดโลกตกต่ำเกินไป ส่วนการดำเนินนโยบายด้วยวิธีการประกันราคาหรือวิธีการรับจำนำขึ้นอยู่กับการมองในภาพรวมของพรรคการเมืองที่จะช่วยเหลือชาวนาด้วยวิธีใดและพิจารณาว่าแนวทางใดจะส่งผลดีโดยรวมกับทั้งเกษตรกรและกับเศรษฐกิจประเทศชาติมากน้อยเพียงใด เป็นที่ชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์มีแนวทางการใช้วิธีการประกันราคา ส่วนพรรคเพื่อไทยซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชนมีแนวทางการรับจำนำ ซึ่งแนวทางใดจะดีกว่ากันนั้นเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจะพิจารณาจากผลการเลือกตั้งทั่วไป ส่วนสำหรับประชาชนทั่วไปพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายคงต้องพิสูจน์ด้วยผลที่จะเกิดขึ้นกับภาพเศรษฐกิจโดยรวม นโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นนโยบายที่ดี ซึ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินต่อไป แต่รัฐบาลก็ต้องอธิบายหรือแสดงความจริงใจถึงความโปร่งใสของโครงการ ขณะเดียวกันรัฐบาลคงต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยที่อาจคาดไม่ถึง แล้วรายงานการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน »

Tags:
Posted in การรับจำนำข้าว, บทความทั่วไป, เศรษฐกิจ | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-11 photo-vr-resize-1000-handicraft-2

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1