Archive for August, 2012

เรื่องจากเฟสบุ๊ค 3

Sunday, August 26th, 2012
เรื่องจากเฟสบุ๊ค 3

เป็นการวิจารณ์ท่านรองนายกฯเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเป้าหมายการส่งออกกับคำว่า "white lies" และเล่าเรื่องควาเห็นที่แตกต่างระหว่าง ดร.วีระพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการแบงค์ชาติ และ ดร.ประสาน ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการแบงค์ชาติ »

Posted in Articles, Economy, เล่าเรื่องจากเฟสบุ๊ค 3 | No Comments »

ศิลป์ของแผ่นดิน

Sunday, August 26th, 2012
ศิลป์ของแผ่นดิน

“ศิลป์แผ่นดิน” เป็นนิทรรศการผลงานชิ้นเอกของโรงฝึกศิลปชีพ สวนจิตรลดา จัดแสดง ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นงานสุดยอดที่ยากจะมีโอกาสได้เห็น ณ ที่อื่นๆซึ่งมีคุณภาพเดียวกันในประเทศไทย ด้วยพระอัจฉริยะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯทำให้ทรงเห็นคุณค่างานศิลปต่างๆและได้ทรงคิดรักษางานศิลปโบราณที่มีคุณค่าหลายๆอย่างซึ่งมีแนวโน้มอาจสูญหายไป ให้อยู่สืบเนื่องกับชาติไทยตลอดไป »

Tags:
Posted in Cultures, ศิลป์แผ่นดิน | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน กรกฎาคม 2555

Thursday, August 23rd, 2012
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน กรกฎาคม 2555

เคยประเมินไว้เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมว่า รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีแนวโน้มที่จะบริหารเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตมากที่สุดในรอบ 15 ปี นับจากปี 2540 ซึ่งจากการประเมินผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและการใช้จ่ายภาครัฐและภาคเอกชน ถ้าผลการใช้จ่ายเงินในครึ่งปีหลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถ้าดุลการค้าปี 2555 ไม่ขาดดุล อัตราการเจริญเติบโตมีแนวโน้มสูงถึง 7.5% อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากแนวโน้มการบริหารจัดการของรัฐมีลักษณะไม่เข้มข้นมากกว่านี้ ผลการเจริญเติบโตน่าจะอยู่ประมาณ 4.8-5.0% »

Tags: ,
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนกรกฎาคม 2555 | No Comments »

ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสังคมไทย

Sunday, August 5th, 2012
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านสังคมไทย

อดีตรองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆทางสังคมนั้นจำต้องเกิดจากการสะสมความรู้ ประสบการณ์ และความต้องการร่วมกันของของสังคมที่อยากเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม นั่นคือการเปลี่ยนผ่านจะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยพลังทางปัญญา พลังร่วมทางสังคม และพลังอำนาจรัฐ ดังนั้นถ้าต้องการให้ความพยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านทางสังคมให้สำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยความอดทน ต้องอาศัยอำนาจและที่สำคัญคือต้องรู้จักการให้อภัย »

Posted in Seminar, Social, การเปลี่ยนผ่านสังคมไทย | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01367 pr-600-400-king-11

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1