Archive for June, 2012

การค้าระหว่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2555

Thursday, June 28th, 2012
การค้าระหว่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2555

การขาดดุลการค้าของไทยติดต่อกันเป็นเวลา 5 เดือน เป็นการขาดดุลต่อเนื่องอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา แต่ที่ทำให้เป็นกังวลคือการขาดดุลที่เป็นจำนวนมากถึง 337,902 ล้านบาทหรือมากถึง 9,795 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพราะเมื่อเทียบกับงบประมาณการลงทุนประจำปี 2554-2555 ของรัฐบาลไทยซึ่งมีมูลค่าประมาณ 420,000 ล้านบาทหรือคำนวนได้ประมาณ 160,000 ล้านบาทในระยะเวลา 5 เดือน จะเห็นว่าในช่วงเวลา 5 เดือนระหว่างมกราคมถึงพฤษภาคม 2555 เงินหมุนเวียนที่ขาดหายไปอันเกิดจากการขาดดุลการค้ามากกว่าเงินอัดฉีดจางบประมาณแผ่นดินเป็นยอดประมาณ -178,000 ล้านบาท ซึ่งถ้าเทียบเป็น GDP ในช่วง 5 เดือนแล้วติดลบประมาณถึง -4.5% (Numeral value) ทั้งนี้ไม่ได้นำปัจจัยและงบประมาณอื่นๆมาพิจารณาแต่อย่างใด »

Tags:
Posted in Economy, International Trade, Statistics, การค้าระหว่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2555 | No Comments »

Euro-zone เรื่องเล่าจากเฟสบุ๊ค 2

Friday, June 22nd, 2012
Euro-zone เรื่องเล่าจากเฟสบุ๊ค 2

ข้อเขียนนี้ได้นำมาจากเฟสบุ๊คที่เขียนถึงวิกฤตการณ์ในยุโรปประมาณกลาง มิถุนายน 2555 ต่อจากตอนแรก เป็นบทสรุปสถานะการณ์ข้อเท็จจริงและมีการวิเคราะห์ผสมบ้าง ข้อเขียนไม่ใช่ลักษณะต่อเนื่องเหมือนเขียนครั้งเดียวกันหรือเนื้อหาต่อเนื่องกัน แต่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์เลยรวมสรุปหลายๆวันมาให้อ่าน บางวันสั้น บางวันยาว บางครั้งขึ้นกับอารมณ์พอสมควร อีกอย่างคือไม่ได้อ้างอิงเอกสารที่อ่านสรุปมาให้มีโอกาสไปค้นต่อด้วย ขออภัยไว้ด้วยครับทั้งผู้อ่านและเจ้าของข่าวต้นฉบับซึ่งส่วนใหญ่คัดจาก Yahoo news, CNN business news และ Bloomberg financial news »

Posted in Articles, Economy, Euro-zone เรื่องเล่าจากเฟสบุ๊ค 2 | No Comments »

Euro-zone เรื่องเล่าจากเฟสบุ๊ค 1

Friday, June 22nd, 2012
Euro-zone เรื่องเล่าจากเฟสบุ๊ค 1

ข้อเขียนตอนแรกนี้เป็นเรื่องเล่าสั้นๆที่ได้นำมาจากเฟสบุ๊คที่เขียนในวันต่างๆกันในช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2555 ถึงกลาง มิถุนายน 2555 แต่ไม่ได้บอกวันที่เขียนไว้ เป็นบทสรุปสถานะการณ์ข้อเท็จจริงและมีการวิเคราะห์ผสมบ้าง เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์เลยรวมสรุปหลายๆวันมาให้อ่าน บางวันสั้น บางวันยาว บางครั้งขึ้นกับอารมณ์พอสมควร อีกอย่างคือไม่ได้อ้างอิงเอกสารที่อ่านสรุปมาให้มีโอกาสไปค้นต่อด้วย ขออภัยไว้ด้วยครับ »

Tags: ,
Posted in Articles, Economy, Euro-zone เรื่องเล่าจากเฟสบุ๊ค 1 | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม พฤษภาคม 2555

Sunday, June 17th, 2012
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พฤษภาคม 2555

จากผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือน พ.ค.55 ถ้าหากพิจารณาถึงแนวโน้มการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนต่อเดือนของปี 2555 แล้ว มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่ากำลังซื้อภาคประชาชนเริ่มอ่อนตัวลง ยิ่งถ้าหากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวนจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของยุโรปด้วยแล้วซึ่งจะทำให้การนำเข้าของกลุ่มประเทศยุโรปลดลง ภาคการส่งออกของไทยจะได้รับผลกระทบค่อนข้างชัดเจนและอาจได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาก้ได้ เพราะนอกจากการนำเข้าลดลงแล้ว ระบบการผลิตของอุตสาหกรรมหลายๆชนิดในกลุ่มเอเซียมีลักษณะผูกพันธ์กันเชิงบูรณาการ ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องรีบแก้ไขคือการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโดยมีเป้าหมายชัดเจนให้เกิดการกระจายรายได้เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับส่วนภูมิภาคมากกว่าการกระตุ้นในภาค กทม.และปริมณฑล ในขณะเดียวกันโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจควรพิจารณาถึงผลตอบแทนในนาคตด้วย ไม่ใช่ทำง่ายๆแบบแจกลูกเดียว เพราะจะทำให้ผลกระทบต่อรายได้ภาครัฐตั้งแต่ปีนี้หรือปีหน้าเป็นต้นไป »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ค. 2555 | No Comments »

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

Monday, June 4th, 2012
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้บกับรัฐสภาไทย รัฐสภาต้องเข้มแข็งไม่อ่อนแอหรือเกรงกลัวต่ออิทธิพลนอกระบบ ต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าสภามีอำนาจในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่เพียงใด รัฐสภาจำเป็นต้องพิจารณากรอบอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่ามีอำนาจตามกฏหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ มีอำนาจรับคำร้องที่ไม่ผ่านอัยการสูงสุดตามทีบัญญัติไว้ในกฏหมายรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง มีอำนาจสั่งการให้สภาปฏิบัติการตามศาลรัฐธรรมทั้งๆที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยใดๆหรือไม่ ใครควรจะได้รับการลงโทษจากการก่อกวนการปฏิบัติการของสภาในคราวนี้หรือไม่ หรือต้องการเกี๊ยะเซียะเพื่อให้เกิดการปรองดองอย่างที่ฝ่ายหนึ่งต้องการแต่ดูเหมือนอีกฝ่ายไม่ต้องการ »

Tags:
Posted in Social, การแก้รัฐธรรมนูญ, บทความ | No Comments »

เศรษฐกิจไทย 2555

Sunday, June 3rd, 2012
เศรษฐกิจไทย 2555

หน่วยงานเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2555 ค่อนข้างดี เช่น สภาพัฒน์คาด GDP โตประมาณ 5% แบงค์ชาติโดยคุณประสานให้สัมภาษณ์ว่าอาจโตได้ถึง 6% อย่างไรก็ตามจากฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา 3-4 เดือน ทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะเกิดความผันผวนได้อย่างที่หลายคนไม่คาดคิดก็ได้ »

Tags:
Posted in Articles, Economy, เศรษฐกิจไทย 2555 | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01366 pr-600-400-king-13 pr-600-400-king-18 dsc01363

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1