Archive for May, 2012

การค้าระหว่างประเทศเดือน เม ย. 2555

Saturday, May 26th, 2012
การค้าระหว่างประเทศเดือน เม ย. 2555

การค้าต่างประเทศในเดือนเมษายน ส่งผลให้ไทยขาดดุลรวมสูงถึง -276,008 ล้านบาทหรือเท่ากับ -8,056 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรัฐบาลคงต้องติดตามให้ชัดเจนเพราะอาจเป็นไปได้ว่าการขาดดุลคราวนี้จะส่งผลกระทบกับโครงสร้างการส่งออกและนำเข้าของไทยอย่างรุนแรง บนกระแสโลกาภิวัฒฯ รัฐบาลควรยึดหลักปรัชญาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรยึดหลักการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยยึดหลักแก้ปัญหาความยากจนและให้ประชาชนมีการ “กินดี อยู่ดี มีสุข” บนทางสายกลาง »

Tags:
Posted in Economy, International Trade, Statistics, การค้าระหว่างประเทศ เมษายน 2555 | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเมษายน 2555

Friday, May 18th, 2012
ภาษีมูลค่าเพิ่มเมษายน 2555

แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐทั้งสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยจะแสดงให้เห็นว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2555 ผลการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่ดีก็ตาม ผลจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการส่งออกจำนวนมากในเขตนิคมอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ยังไม่สามารถทำการผลิตได้ 100% กระแสข่าวกล่าวว่าปัจจุบันเพียง ประมาณ 50 กว่าโรงงานจาก 200 กว่าโรงงานที่ทำการผลิตได้เต็มที่ ส่วนที่เหลือยังดำเนินการซ่อมแซมอยู่ เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าในช่วงไตรมาศแรกสูงถึง 180,000 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมควรเร่งให้ความช่วยเหลือโรงงานต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานของคนไทยที่ประสบกับน้ำท่วมให้สามารถผลิตได้เต็มที่เหมือนก่อนน้ำท่วม เพราะถ้าช้าอาจเกิดปัญหาการย้ายคำสั่งซื้อไปยังโรงงานสาขาในประเทศอื่นแล้วอาจเกิดปัญหาการย้ายกลับ ซึ่งจะส่งผลให้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยไม่เป็นไปอย่างที่คาดการณ์ไว้ »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่ม เม ย.2555 | No Comments »

เงินสำรองระหว่างประเทศ

Wednesday, May 2nd, 2012
เงินสำรองระหว่างประเทศ

ประเทศไทยมีเงินสำรองที่สูง แต่ในสภาพที่รัฐบาลต้องเผชิญกับปัญหาการขาดดุลงบประมาณ หารายได้ไม่พอรายจ่าย ต้องกู้มาเพื่อการลงทุน แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการลงทุนจากภาคเอกชนจะยังอยู่ในสภาวะปกติ แต่ถ้าหากเศรษฐกิจประเทศเกิดการผันผวน ภาคเอกชนอาจไม่สามารถลงทุนได้ รัฐบาลจำเป็นต้องลงทุน แต่ถ้าฐานะรัฐบาลไม่ดี ไม่สามารถลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ จะทำให้เกิดปัญหาเงินฝืด ประชาชนขาดกำลังซื้อ เป็นปัญหารต่อระบบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงได้ จึงเห็นควรว่าทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังจะร่วมมือกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะเดียวกันรัฐบาลจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างดีที่สุด สามารถส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด »

Tags: ,
Posted in Articles, Economy, เงินสำรองระหว่างประเทศ | No Comments »

การค้าระหว่างประเทศเดือน มีนาคม 2555

Wednesday, May 2nd, 2012
การค้าระหว่างประเทศเดือน มีนาคม 2555

เมื่อพิจารณาถึงดุลการค้าแล้วจะเห็นว่า ใน 3 เดือนแรก ของปี 2555 ไทยขาดดุลเป็นมูลค่า 180,988 ล้านบาทหรือ 5,189 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นยอดขาดดุลที่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และยอดขาดดุลคิดเป็นประมาณ 1.6 – 1.7% ของ GDP (ประมาณการ GDP ปี 2555 เป็น 11 ล้านล้านบาท) ซึ่งถ้าการขาดดุงยังต่อเนื่องไปอีก อาจทำให้ไทยต้องประสบกับความผันผวนเชิงเศรษฐกิจได้ »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, การค้าระหว่งประเทศเดือนมีนาคม 2555 | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 pr-600-400-king-18

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1