Archive for April, 2012

ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีนาคม 2555

Saturday, April 21st, 2012
ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีนาคม 2555

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปลายปีที่แล้วแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวในอัตราที่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจโลกเองมีแนวโน้มดีขึ้น สถานะการณ์ทางการเมืองไทยเองก็อยู่ในช่วงปรับตัวเองคาดว่าน่าจะมีเสถียรภาพสูงขึ้นยกเว้นถ้าหากรัฐบาลมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบ ตลอดจนการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน มีนาคม 2555 | No Comments »

นโยบายพรรคการเมืองและการหาเสียง

Thursday, April 19th, 2012
นโยบายพรรคการเมืองและการหาเสียง

พรรคการเมืองยุคใหม่ควรปรับวิธีการหาเสียงโดยการแข่งขันกันคิดนโยบายเชิงยุทธศาสตร ให้มีการวิเคราะห์และศึกษาอย่างรอบครอบในระดับหนึ่งก่อนประกาศเป็นนโยบายจริง จัดลำดับความสำคัญของนโยบาย คิดโครงการต่างๆที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณลดน้อยลงขณะเดียวกันกลับได้ผลมากขึ้น และถ้าพรรคมีโอกาสเป็นรัฐบาลจะได้ดำเนินการได้ทันที นโยบายในส่วนหลักอาจเหมือนกันก็ไม่มีปัญหาถ้าหากมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันก็สามารถเป็นนโยบายที่แตกต่างกันได้ หรือพูดง่ายๆว่าภาพแมคโครอาจเหมือนกันแต่ภาพไมโครต่างกัน ถ้าทำได้จะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สำคัญของไทย ความจริงแล้วรัฐบาลควรจะสนับสนุนงบประมาณให้พรรคการเมืองทำงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายสำคัญๆของประเทศ »

Tags:
Posted in นโยบายกับการหาเสียง, บทความทั่วไป, เศรษฐกิจ | No Comments »

มหัศจรรย์ประเทศไทย

Monday, April 16th, 2012
มหัศจรรย์ประเทศไทย

ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่สวยงาม มีทั้งทะเล ภูเขา นอกจากนั้นยังมีประวัติศาสตร์มายาวนาน ทำให้เกิดสะสมภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงมีศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่ ประเพณีต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลการลอยกระทง งานด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมไทย มวยไทย นาฏศิลป เข่น โขน ดนตรี อีกทั้งยังมีแหล่งประวัติศาสตร์ อารยธรรมตั้งแต่สมัยราณ ก่อนกรุงสุโขทัย สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ทำให้ไทยเป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆและสามารถดึงดูดให้อยู่เป็นระยะเวลายาวกว่าประเทศรอบๆบ้านของไทย »

Tags: ,
Posted in Tourism, มหัศจรรย์ประเทศไทย | No Comments »

เงินเฟ้อ อาหารแพง น้ำมันแพง

Saturday, April 14th, 2012
เงินเฟ้อ อาหารแพง น้ำมันแพง

ในช่วงเวลาที่รัฐกำลังดำเนินนโยบายสำคัญเพื่อลดปัญหาความยากจนของประชาชนชาวรากหญ้า ตั้งแต่การประกันราคาพืชผล การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทในเขต 7 จังหวัดและ 40% ในส่วนจังหวัดที่เหลือ ย่อมจะต้องเกิดผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ เห็นได้ชัดเจนว่าราคาสินค้าในหมวดอาหารแพงขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2555 เพิ่มขึ้นในอัตรากว่า 7% ในขณะที่ดัชนีรวมอยู่ที่ 3.4% ซึ่งหมวดอาหารมีสัดส่วนโครงสร้างรายจ่ายเพื่อใช้ในการคำนวนอัตราเงินเฟ้อประมาณ 33% หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสารมีสัดส่วนประมาณ 26.8% ดังนั้นทั้งสองหมวดจะมีสัดส่วนโครงสร้างรายจ่ายในการกำหนดอัตราเงินเฟ้อถึงประมาณ 60% ขณะเดียวกันราคาน้ำมันในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ถึงเดือนเมษายนในส่วนของเบนซินของปี 2555 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2551ประมาณ 25-30% ยกเว้นน้ำมันดีเซลซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 3-5% แสดงให้เห็นถึงความไม่ปกติของราคาน้ำมันที่เกิดขึ้น และจากข้อมูลคงจะสัณนิฐานเพียงว่ารัฐนำเงินที่ได้จากกำไรของผลิตภัณฑ์ประเภทเบนซินไปอุดหนุนน้ำมันดีเซล แก๊สหุงต้มและแก๊สธรรมขาติ ดังนั้นรัฐบาลเองต้องคอยตรวจสอบให้ผลจากเป้าหมายของนโยบายเกิดได้เต็มที่ ขณะเดียวกันรัฐก็จำเป็นต้องคอยตรวจสอบอย่างเข้มข้นและจริงจังเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงกลั่นน้ำมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังต้องระมัดระวังมิให้เกิดขบวนการประพฤติมิชอบในกลุ่มพนักงานและนักการเมืองที่เข้าไปมีอิทธิพลในอุตสาหกรรมน้ำมันนี้มายาวนาน »

Tags:
Posted in Articles, Economy, เงินเฟ้อ | No Comments »

ความเสี่ยงเศรษฐกิจไทย

Thursday, April 5th, 2012
ความเสี่ยงเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยในมุมหนึ่งอาจมองว่าเศรษฐกิจไทยมีฐานรากที่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลชำระเงิน อัตราเงินเฟ้อ เงินสำรองระหว่างประเทศ ล้วนแต่เป็นค่าดัชนีที่เป็นบวก แต่ในอีกมุมมองหนึ่งก็อาจต้องระมัดระวังเพราะดัชนีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้รายจ่ายภาครัฐล้วนแต่แสดงให้เห็นสภาพความอ่อนแอของรัฐ แสดงให้เห็นว่าการลงทุนของภาครัฐในอนาคตต้องใช้เงินกู้เพื่อการลงทุน ดังนั้นการที่จะบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง รัฐคงต้องระมัดระวังในการจัดทำนโยบายต่างๆเพื่อให้การลงทุนภาครัฐเกิดประโยชน์และสามารถคืนทุนในรูปเงินรายได้เข้ารัฐ และต้องดำเนินนโยบายคู่ขนานในโครงการที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อสังคมเพื่อให้มีสัดส่วนการใช้จ่ายที่ลดลง »

Tags:
Posted in Articles, Economy, เงินกู้เพื่อลงทุน | No Comments »

มอเตอร์โชว์ March – April 2555

Tuesday, April 3rd, 2012
มอเตอร์โชว์ March – April 2555

ปัจจุบันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยน เมื่อเปิดเป็นประชาคมอาเซี่ยนแล้วไทยยังจะคงรักษาการเป็นศูนย์กลางการผลิตได้หรือไม่ เพราะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ผู้ผลิตอาจจะย้ายฐานผลิตไปยังประเทศที่มีศักยภาพตลาดที่ใหญ่กว่า เช่น อินโดนีเซีย ไทยอาจต้องสูญเสียโอกาสดีไป รัฐจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆ ตั้งแต่โครงสร้างในการที่จะทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนอุปกรรณ์ที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม แรงงานฝีมือดีมีศักยภาพความแม่นยำและความละเอียดสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถทำงานควบคู่กับนักเทคโนโลยีและนักออกแบบ ถ้าหากรัฐบาลละเลย อาจเป็นไปได้ว่าไทยอาจต้องสูญเสียความเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งอาเซี่ยนก็ได้ »

Tags: ,
Posted in Exibition, Social, มอเตอร์โชว์ 2555 | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 pr-600-400-king-3 dsc01366 photo-vr-resize-1000-handicraft-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1