Archive for November, 2011

Thai Trade of October 2011

Thursday, November 24th, 2011

The value for export of November and December will still decline until most of the factories being repaired. It is expected that the normal situation should be back in the next 3-6 months. It is very unfortunate for Thailand which is just recovered from political violence and is now facing with natural disaster again.... »

Tags: ,
Posted in Economy, International Trade, Statistics, Thai Trade of October 2011 | No Comments »

วิเคราะห์การปล้นบ้านปลัดฯ

Sunday, November 20th, 2011

ข่าวปล้นบ้านปลัดกระทรวงและจากพฤติกรรมของคนร้ายที่ตำรวจจับได้ ถ้างานนี้ไม่ใช่เกมที่จ้องทำลายปลัดฯแล้ว คงต้องเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ที่ร่วมกระบวนการทุจริตประพฤติมิชอบกับโครงการของรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นที่ผ่านมาซึ่งรัฐได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมากเพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประเทศ ซึ่งมีโครงการสำคัญๆที่ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินมากมาย เช่นโครงการถนนปลอดฝุ่นกว่า 30,000 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้า หลายแสนล้านบาท รวมทั้งโครงการ airport link ที่มีการเพิ่มเงินงบประมาณก็แล้ว เลื่อนเวลาก็แล้วกว่าจะแล้วเสร็จได้ เมื่อแล้วเสร็จโครงการก็เกิดปัญหา ถือโอกาสตรวจสอบให้หมดเลยได้ไหมครับท่านนายกฯ »

Tags: ,
Posted in Social, คอรัปชั่น, วิเคราะห์ข่าวปล้นบ้านปลัดฯ | No Comments »

แม่น้ำ เขื่อน ลำคลอง

Friday, November 18th, 2011

ถ้าพิจารณาจากแผนที่ของแม่น้ำต่างๆ หนองน้ำและบึงธรรมชาติต่างๆ หรือเขื่อนกักเก็บน้ำที่สร้างขึ้น หรือฝายน้ำต่างๆแล้ว จะเห็นว่าระบบชลประทานของประเทศอยู่ในระดับที่ดีมากแห่งหนึ่ง ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี ระบบน้ำซึ่งกระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศเหล่านี้ น่าจะช่วยสร้างผลผลิตภาคการเกษตรให้กับประเทศเป็นอย่างมาก »

Tags: , ,
Posted in Geography, Virtual Education, ระบบชลประทาน | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต.ค.54

Wednesday, November 16th, 2011

จากข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้จริงและที่คำนวนได้ แสดงให้เห็นว่า กำลังซื้อในเดือนตุลาคมไม่ได้ตกต่ำมากนักแม้ว่าจะเกิดมหาวิกฤตอุทกภัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการกักตุนสินค้าเพื่อไว้กินยามน้ำท่วม และมีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย »

Tags:
Posted in Economy, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนตุลาคม 2554 | No Comments »

ชลประทานภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทย

Saturday, November 12th, 2011
ชลประทานภูมิปัญญาบรรพบุรุษไทย

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่ มีความสำคัญเชิงเศรษฐกิจกับประเทศมากมาย ได้เห็นโครงสร้างระบบ คู คลอง ผ่านโครงการต่างๆที่บรรพบุรุษของไทยได้สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงเทพมหานคร ได้เห็นภูมิปัญญาและวิสัยทัศน์ที่ชาญฉลาดของบรรพบุรุษยุคก่อนได้คิดพัฒนาโครงสร้างระบบชลประทานเพื่อการกักเก็บสำหรับใช้ในการเกษตร ซึ่งสามารถใช้เป็นระบบป้องกันและระบายน้ำยามน้ำมากกว่าปกติ และสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อการค้าและทางสัญจรไปมาหาสู่ระหว่างกัน »

Tags:
Posted in Social, บทความ, ภูมิปัญญาไทย | No Comments »

ยิ่งลักษณ์กับบทพิสูจน์ความจริงใจในการปราบคอรัปชั่น

Friday, November 4th, 2011
ยิ่งลักษณ์กับบทพิสูจน์ความจริงใจในการปราบคอรัปชั่น

หลังน้ำลดจะมีการใช้จ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อการฟื้นฟู แน่นอนครับระบบการควบคุมอาจหละหลวมทำให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นมากมาย คราวนี้แหละจะเป็นบทพิสูจน์ความจริงใจของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า มีความต้องการและจริงใจที่จะปราบปรามคอรัปชั่นจริงหรือไม่ อย่าลืมว่าคนไทยจำนวนมากยังไม่ลืมภาพแจกเงิน 2,000 บาท โครงการแจกตู้น้ำแสงอาทิตย์ ฯลฯ ที่ไม่มีการจัดการกับการทุจริตแต่อย่างใด เพราะทุกอย่างถูกทำอย่างเป็นระบบตั้งแต่หัวจนถึงหาง ท่านนายกฯต้องแสดงให้เห็นความจริงใจในการปราบคอรัปชั่นครับจึงจะได้รับความเชื่อถือและได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไป »

Tags:
Posted in Social, คอรัปชั่น, ยิ่งลักษณ์กับความจริงใจในการปราบคอรัปชั่น | No Comments »

อย่าทำให้คนกรุงเทพฯถูกกล่าวหาว่าเห็นแก่ตัว

Wednesday, November 2nd, 2011

ปัจจุบันคน กทม.ที่มีฐานะหรือมีการศึกษา จัดเป็นคนรุ่นใหม่ได้ผันตัวเองไปอยู่รอบนอก กทม.มากขึ้น เช่น นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา ธนบุรี นครปฐมแถวถนนบรมราชชนนี หรือฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เห็นได้ชัดจากจำนวนหมู่บ้านจัดสรรที่มีจำนวนมากมาย แม้แต่แหล่งอุตสาหกรรมหลักๆของประเทศได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านนิคมอุตสาหกรรมและผ่านการการส่งเสริมอุตสาหกรรม ทำให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบรี ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ลำพูน ดังนั้นกรุงเทพฯจึงไม่มีความสำคัญเชิงเศรษฐกิจเช่นเดียวกับเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่อย่างใด »

Tags: ,
Posted in Articles, Economy, กรุงเทพฯกับความสำคัญเชิงเศรษฐกิจ | No Comments »

Thai International trade Sept. 2011

Tuesday, November 1st, 2011

Thailand international trade in September 2011 was still in a good position. However with the great flood causing heavily damage to many industrial estates would have agreat considerable affect of the Thai trade for the last quarter 2011. »

Tags: ,
Posted in Economy, International Trade, Statistics, internation trade of September 2011 | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01367 dsc01363 pr-600-400-king-18 pr-600-400-king-9

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1