Archive for October, 2011

แผนที่ความสูงต่ำ กทม.

Wednesday, October 26th, 2011
แผนที่ความสูงต่ำ กทม.

แผนที่จำลองระดับความสูง-ต่ำของพื้นที่ในเขตต่างๆของ กทม. เมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง จะเห็นว่า กทม.นั้นมีระดับความสูงจากน้ำทะเลไม่มากนัก ตั้งแต่ 0-3.5 ม ดังนั้นจึงอาจง่ายต่อการถูกน้ำท่วม แผนที่นี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าที่อยู่อาศัยในแต่ละเขตนั้นมีระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเท่าใด »

Tags: ,
Posted in ความสูงต่ำของพื้นที่กทม.เทียบระดับน้ำทะเล, สถิติทั่วไป | No Comments »

ระบบทางน้ำใน กทม.

Wednesday, October 26th, 2011
ระบบทางน้ำใน กทม.

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศักยภาพการระบายน้ำจริงๆ จะเห็นว่าทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา จากพื้นที่ปทุมธานีถึงสมุทรปราการสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 26 ล้านลบ.ม.ต่อวัน และสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้ประมาณ 21 ล้านลบ.ม.ต่อวัน และสามารถผันน้ำออกสู่อ่าวไทยโดยตรงได้ประมาณวันละ 25 ลบ.ม.ต่อวัน ส่วนทิศตะวันตกสามารถระบายได้วันละ 32.18 ล้านลบ.มต่อวัน แต่ในเชิงปฏิบัติจริงจะได้เท่าไรนั้นคงต้องดูปริมาณน้ำทั้งหมด และพิจารณาว่าควรจะผันน้ำออกที่บริเวณใดจึงจะทำให้น้ำออกสู่ทะเลได้เร็วที่สุดและสามารถลดแรงดันน้ำต่อกำแพงสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย »

Tags:
Posted in สถิติทั่วไป, แม่น้ำ คลองสำคัญ และศักยภาพการระบายน้ำ | No Comments »

น้ำท่วม ผลกระทบ แนวทางการฟื้นฟู

Saturday, October 22nd, 2011
น้ำท่วม ผลกระทบ แนวทางการฟื้นฟู

น้ำท่วมเที่ยวนี้เป็นมหาอุทกภัยที่สร้างความเสียหายขึ้นมากมายทั้งในเรื่องทรัพย์สิน ทั้งในเรื่องการสูญเสียโอกาส นับเป็นหลายแสนล้าน รัฐบาลยิ่งลักษณ์จำเป็นต้องอัดฉีดงบประมาณเพื่อรีบเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากภัยน้ำท่วม รีบเร่งฟื้นฟูกิจการของธุรกิจต่างๆ เร่งการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับสู่ปกติให้เร็วที่สุดและที่สำคัญคือต้องเร่งรีบกอบกู้ชื่อเสียงในเรื่องความสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่ออนาคตการลงทุนของต่างชาติ »

Tags:
Posted in Articles, Economy, น้ำท่วม ผลกระทบ แนวทางการฟื้นฟู | No Comments »

Vat Collection of September 2011

Saturday, October 22nd, 2011
Vat Collection of September 2011

The calculated vat collection after taking inflation into account keeps declining since June 2011. This indicates continuous decrease of the consumption power which, of course, reflects the slowing down of the economy. It is also expected that the consumption power will still continue decreasing through October and November 2011. »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, Vat Collection of September 2011 | No Comments »

น้ำท่วมกับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ

Saturday, October 15th, 2011
น้ำท่วมกับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ

น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยเป็นจำนวนมาก เช่น ความเสียหายต่อผลผลิตภาคการเกษตร บ้านเรือน ถนนหนทาง เขื่อนกั้นน้ำหรือชะลอน้ำ ความเสียหายต่ออุตสาหกรรม ฯลฯ เป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท หลังน้ำท่วมรัฐบาลคงต้องมีแนวทางการการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับทุกๆกลุ่มเพื่อฟื้นฟูอาชีพ เศรษฐกิจ และจิตใจ ด้วยแนวทางนอกกรอบจากที่เคยทำไว้ »

Tags: ,
Posted in Articles, Economy, ความเสี่ยงจากน้ำท่วม | No Comments »

กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนหนองกระโดน

Wednesday, October 12th, 2011
กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนหนองกระโดน

ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดจากการผสมผสานภูมิปัญญาไทยโดยแท้กับฝีมือแรงงาน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสวยงามมากมาย ในยุคที่รัฐบาลให้การสนับสนุนโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยนำผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของแต่ละอำเภอหรือจังหวัดมาแสดงรวมกันให้ประชาชนทั่วประเทศเกิดการรับรู้ ซึ่งโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้ การสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดการแตกต่างและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง »

Posted in OTOP, Smart Entrepreneurs, ภูมิปัญญาชาวบ้าน | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน ส.ค.54

Sunday, October 9th, 2011
ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน ส.ค.54

อยากนำเสนอให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์รีบให้ทีมเศรษฐกิจและกระทรวงการคลังกำหนดแนวทางและแผนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดเพื่อลงมือทำทันทีเมื่อเมื่อน้ำหายท่วม ตั้งแต่การช่วยเหลือในเรื่องความเสียหายของทรัพย์สิน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ความเสียหายจากธุรกิจด้วยแหล่งเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำพิเศษหรือสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายและเร็ว ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายจริงๆ »

Tags: ,
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่มของ ส.ค.54 | No Comments »

International Trade in August 2011

Monday, October 3rd, 2011

It is believed that the Thai trade will still be brightening and the officials expect the growth of 15% for the whole year. »

Tags: ,
Posted in Economy, International Trade, International Trade in August 2011, Statistics | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-3 dsc01367 dsc01363 pr-600-400-king-18

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1