Archive for September, 2011

กรุงเทพฯศุนย์กลางการค้าอัญมณีโลก

Saturday, September 24th, 2011
กรุงเทพฯศุนย์กลางการค้าอัญมณีโลก

งานแสดงอัญมณีของสมาคมอัญมณีไทยแสดงให้เห็นศักยภาพของไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีแห่งหนึ่งของโลก ขอให้สมาคมฯวางยุทธศาสตร์ในเครื่องการตลาด การสนับสนุนทั้งแหล่งวัตถุดิบ และที่สำคัญคือการสร้างแรงงานฝีมือการเจียรนัยและการออกแบบให้เป็นหนึ่งของโลกให้ได้ ประเทศไทยจึงจะมีโอกาสเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีชองโลกอย่างยั่งยืนและมั่นคงได้ »

Tags: ,
Posted in Exibition, Social, กรุงเทพฯศูนย์กลางการค้าอัญมณี | No Comments »

หวยยิ่งลักษณ์

Monday, September 19th, 2011
หวยยิ่งลักษณ์

ถ้าทุกฝ่ายยอมรับความจริงว่าไม่สามารถปราบการเล่นหวยใต้ดินได้และไม่ต้องการให้เงินจำนวนเป็นหมื่นๆล้านบาทต่อปีนี้ตกอยู่ในอุ้งมือของเจ้ามือหวยและของผู้มีอิทธิพลและหันมาร่วมกันคิดว่า เราควรจะใช้ “เงินบาป” เป็นหมื่นล้านบาทนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไร ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องนำหวยใต้ดินกลับมาบนดิน แล้วนำเงินที่ได้จากหวยบนดินนั้นไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญในการสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นยังสามารถนำส่วนหนึ่งไปใช้พัฒนาระบบชลประทานพื้นฐานแก้มลิง เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำสำหรับเกษตรกรไว้ใช้ทำการเกษตรและบริโภค ทำให้เกิดประโยชน์ทั้งป้องกันน้ำท่วมยามน้ำมาและเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามน้ำน้อยด้วย »

Tags: ,
Posted in บทความทั่วไป, สังคม, หวยยิ่งลักษณ์ | No Comments »

ผู้นำกับผู้ห้อมล้อม

Sunday, September 18th, 2011
ผู้นำกับผู้ห้อมล้อม

คำคมจากประวัติศาสตร์ “สำหรับนักปกครองที่ยอดเยี่ยมนั้น เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นลงแล้ว การทำงานได้ลุล่วงลงแล้ว ราษฎรพากันภาคภูมิใจและกู่ก้องว่า การงานนั้นล้วนสำเร็จลงด้วยความสามารถของเขา” และ “ขุนนางผู้ใดทำตามมาตรฐานความประพฤติขุนนางที่ดีงาม จะมีชื่อเสียงหอมหวนขจรขจายไปชั่วกาลนาน ถ้าทำผิดมาตรฐานจะเข้าข่ายความประพฤติขุนนางที่เลวร้าย จะมีชื่อเสียงเหม็นโฉ่ชั่วกัปกัล” นายกรัฐมนตรีหญิงยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะเลือกให้ตนเองอยู่ในคำคมอย่างไร โปรดติดตามชม »

Posted in บทความทั่วไป, ผู้นำกับผู้ห้อมล้อม, สังคม | No Comments »

การสนับสนุน SMEs ยุคใหม่

Friday, September 16th, 2011
การสนับสนุน SMEs ยุคใหม่

ถ้าพิจารณาจากฐานข้อมูลของธนาคารโลกก็ดี ฐานข้อมูลจากองค์การค้าระหว่างประเทศก็ดี หรือจากองค์การการเงินระหว่างประเทศก็ดี จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการหารายได้กับความสามารถทางการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อมองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสำนึกที่มีต่อโลกร้อนและการป้องกันสิ่งแวดล้อม จะทำให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ รัฐจะต้องกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมและจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานในการผลักดัน SMEs ใหม่ๆซึ่งเป็น SMEs ที่ใช้ฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก (Knowledge Based Industries and/or Creative Economy) เพื่อเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง »

Posted in Articles, SMEs ยุคใหม่, Smart Entrepreneurs | No Comments »

พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

Sunday, September 4th, 2011
พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท

ประเทศไทยมีผู้คนหลากหลายที่ชอบสะสมของเก่า ของโบราณ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานศิลปที่สวยงามของไทยมากมาย หลายๆท่านคิดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งสำหรับการศึกษา แต่ส่วนใหญ่ทำด้วยใจรัก ขาดทุนทรัพย์ในการจัดสร้างสถานที่ ทำให้ดูแน่น เกะกะไม่สวยงาม ขาดคำอธิบายให้เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจัง จึงไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากนัก รัฐหรือท้องถิ่นควรให้ความสนใจช่วยเหลือทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตแบบไทยๆโบราณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานสำคัญในการอธิบายถึงความเป็นอารยะของชาติ »

Tags: , ,
Posted in Virtual Education, museum, พิพิธภัณฑ์อนันต์ชัยไทยโบท | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-11 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01366 pr-600-400-king-18

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1