Archive for August, 2011

บุคคลสัมมาชีพ

Tuesday, August 30th, 2011
บุคคลสัมมาชีพ

มูลนิธิสัมมาชีพได้ประกาศเกียรติคุณบุคคลสัมมาชีพประจำปี 3 ท่านคือคุณบุณยสิทธิ โชควัฒนา คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ และคุณไกรสร จันศิริ เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบที่ดีงาม และเป็นพลังเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลในสังคม ได้นำไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของตนเองรวมทั้งยังเป็นโอกาสให้สาธารณชนรับทราบถึงบทบาทและภารกิจของบุคคลที่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน มีพฤติกรรมที่คนทั่วไปให้การยกย่องว่าเป็นคนดี ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคม เป็นผู้ที่เข้าใจองค์ประกอบของสังคมเป็นอย่างดี นอกจากจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วยังพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือสังคม »

Tags: , , ,
Posted in Social, บุคคลตัวอย่าง, บุคคลสัมมาชีพ | No Comments »

International Trade of July, 2011

Saturday, August 27th, 2011

International trade is still one of the important means to earn dollars for the country. The trade surplus from months of January till July was about 6.2 billion dollars. The surplus came mainly from the export of agriculture and automobile products. It is likely that the surplus may still keep increasing even though the... »

Tags: ,
Posted in Economy, International Trade, International Trade of July, 2011, Statistics | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ก.ค.54

Monday, August 22nd, 2011

ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน ก.ค.ส่งสัญญาณให้ระวังเรื่องกำลังซื้อผู้บริโภคที่อาจหดตัวลง เพราะมูลค่าการเก็บจริงและมูลค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่ได้จากการคำนวนรวมทั้งตัวเลขที่หักค่าเงินเฟ้อแล้วทุกค่าตกต่ำกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้ในเดือนมิ ย. สมควรที่รัฐบาลใหม่จะต้องวางแผนการบริหารระบบเศรษฐกิจให้ดี ซึ่งอาจมีปัญหาจากระบบเศรษฐกิจโลกอีกด้วย »

Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, vat collection of july 2011 | No Comments »

อยู่กับตัวเลขแต่ไม่เข้าใจตัวเลข

Wednesday, August 10th, 2011

การบริหารจัดการใดๆก็ตาม ถ้ารู้จักใช้ข้อมูลบนพื้นฐานที่จิตนิ่ง ก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างและแนวทางแก้ไข แต่ถ้าจิตไม่นิ่ง การแก้ปัญหาก็จะเกิดการผิดพลาดได้ง่ายเหมือนเส้นผมบังภูเขา ที่สำคัญคือกรอบแนวคิดต้องไม่ถูกจำกัดด้วยพื้นฐานความคิด เช่น 5+5=10 ตัวเลข 10 เป็น Norm หรือคำตอบที่คนส่วนใหญ่คิด แต่ถ้าวิธีคิดไม่ถูกจำกัดด้วยกรอบพื้นฐานแล้ว ใช้ความคิดให้เกิดความสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรม คำตอบของ 5+5 อาจเป็น 12, 14, 20 หรืออาจเป็นคำตอบอื่นๆได้อีกมากมาย โดยมีสมมติฐานหลักที่แตกต่างกัน นี่แหละครับที่เรียกว่าอยู่กับตัวเลขแต่ไม่เข้าใจตัวเลข »

Tags:
Posted in บทความทั่วไป, สังคม, อยู่กับตัวเลขแต่ไม่เข้าใจตัวเลข | No Comments »

วิสัยทัศน์กับการเปลี่ยนแปลง

Sunday, August 7th, 2011

ในช่วงเวลาของชีวิตเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายในทุกวงการ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย และถ้าหากผู้บริหารที่รับผิดชอบไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้น ถ้าเป็นประเทศก็จะไม่เกิดการพัฒนา ถ้าเป็นธุรกิจก็จะเกิดการเสื่อม เกิดการล่มสลาย ซึ่งอยากจะชี้ให้เห็นตัวอย่างต่างๆ ซึ่งอาจไม่มากนัก แต่อาจจะช่วยให้เกิดความชัดเจนถึงความสำคัญของการมีวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี »

Tags: ,
Posted in บทความทั่วไป, วิสัยทัศน์กับการเปลี่ยนแปลง, เศรษฐกิจ | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-9 pr-600-400-king-11 dsc01367

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1