Archive for July, 2011

ผ้าไหมไทย

Thursday, July 28th, 2011
ผ้าไหมไทย

การแต่งกายด้วยผ้าไหมไทยถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดกันมานาน โดยเชื่อว่ามีจุดเริ่มต้นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นได้ขยายไปทางภาคเหนือ ปัจจุบันผ้าไหมไทยกระจายไปยังภาคต่างๆทั่วประเทศ สำหรับประเทศไทย ผ้าไหมจัดเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ »

Tags:
Posted in Beauty and Health, Fashion, ผ้าไหมไทย | No Comments »

International Trade of June, 2011

Sunday, July 24th, 2011

The June export was also more than last May. The value is recorded as the second largest export value in the history of Thai trade. This dues to export of agricultural products and other industrial products. The article also shows the tables of the export-import value from Jan, 2007 till June, 2011 as well... »

Tags:
Posted in Economy, International Trade, International Trade in June, 2011, Statistics | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนมิถุนายน 54

Monday, July 18th, 2011

การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนมิถุนายนต่ำกว่าเดือนพฤษภาคม ซึ่งถ้าพิจารณาจากสถิติในหลายๆปีที่ผ่านมาจะแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามตัวเลขที่คำนวนได้จากการใช้ค่าเฉลี่ย 3 เดือนหลังหักเงินเฟ้อแล้ว ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นผลเชิงจิตวิทยามากกว่าปัญหากำลังซื้อภาคประชาชนก็ได้ »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือน มิถุนายน | No Comments »

ดุลการค้าไทย (2)

Wednesday, July 13th, 2011

การค้าระหว่างประเทศเป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้เข้าประเทศนอกจากการท่องเที่ยว หลังปี 2540 ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออกเป็นจำนวนมากติดต่อกัน ทำให้ฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยดีขึ้น มีฐานะการเงินที่มั่นคง เป็นที่น่าเสียดายที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ประสานกันที่จะบริหารเงินสำรองระหว่างประเทศให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจน »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, ดุลการค้า, ดุลการค้า(2) | No Comments »

พิพิธภัณฑ์เรือไทยโบราณ

Sunday, July 10th, 2011
พิพิธภัณฑ์เรือไทยโบราณ

การจัดทำพิพิธภัณฑ์เรือไทยของอาจารย์ไพทูรย์และอาจารย์รัตนา ขาวมาลา เกิดขึ้นจากความผูกพันธ์ในวิชาชีพที่เป็นครูมาตลอดชีวิตตลอดจนวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์กับสายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่มองเห็นว่า อนาคตเรือเหล่านี้จะค่อยๆหดหายไป เนื่องจากวิถีคมนาคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้อาจารย์ไพทูรย์ตัดสินใจสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาสำหรับเยาวชน ให้เห็นอารยธรรมและวัฒนธรรมไทยในยุคสมัยที่ผ่านมา »

Tags: ,
Posted in Virtual Education, museum, พิพิธภัณฑ์เรือไทย | No Comments »

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

Tuesday, July 5th, 2011
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

ประเทศไทยมีหนังสัตว์จากฟาร์มสัตว์ต่างๆมากมาย เช่น หนังจรเข้ หนังนกกระจอกเทศ หนังงู หนังปลานิล ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรที่จะช่วยให้ไทยได้เปรียบเชิงการแข่งขัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหนังควบคู่กันไประหว่างหนังสัตว์ชนิดต่างๆ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของไทย »

Tags: ,
Posted in SMEs, Smart Entrepreneurs, แฟชั่นเครื่องหนัง | No Comments »

ดุลการค้าไทย เกษตร อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน

Tuesday, July 5th, 2011
ดุลการค้าไทย เกษตร อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน

การวิเคราะห์ดุลการค้าของกลุ่มอุตสาหกรรม อาจใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการพิจารณาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และจากดุลการค้าสามารถใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาทิศทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการสร้างรายได้ให้กับประเทศ บทความนี้ได้จัดทำเป็นตารางแสดงข้อมูลการนำเข้าและส่งออกของอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมใช้แรงงานบางกลุ่ม »

Tags:
Posted in Economy, Statistics, ดุลการค้า, ดุลการค้า เกษตร อุตสาหกรรม | No Comments »

สหกรุ๊ปแฟร์ 2554

Saturday, July 2nd, 2011
สหกรุ๊ปแฟร์ 2554

งานสหกรุ๊ปแฟร์ปีนี้ใช้สโลแกน “Saha Wonderful World” 2554 โดยมีคอนเซ็ปต่อเนื่องเกี่ยวกับโลกร้อนและปกป้องสิ่งแวดล้อม ในงานนี้มีสินค้าคอนเซ็ปใหม่ๆให้เห็น มีผลิตภัณฑ์ชุดทำสมาธิ และอื่นๆมากมาย นอกจากได้ดูแบบสินค้าแฟชั่นใหม่ๆ ทำบุญร่วมกับมูลนิธิดร.เทียม ยังหาโอกาสซื้อของราคาถูกกลับบ้านได้ ถ้าซื้อแล้วขี้เกียจหิ้ว บริษัทไทเกอร์มีบริการจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับ นับได้ว่างานนี้มีการบริการอย่างถึงใจจริงๆ »

Tags: ,
Posted in Exibition, Social, สหกรุ๊ปแฟร์ 2554 | No Comments »

รำลึก ดร.เทียม โชควัฒนา

Saturday, July 2nd, 2011
รำลึก ดร.เทียม โชควัฒนา

ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสหพัฒนฯซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค วิถีชีวิตและการทำงานของท่านได้ฝากให้สังคมไทยและสังคมโลกได้รับรู้ว่า “ความรู้มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง อยู่ที่จะเรียนรู้หรือไม่” จากบุคคลที่มีความรู้น้อย มีวิริยะ อุตสาหะ จนได้รับการยกย่องจากนิตยสารต่างประเทศโดยให้สมญานามว่าเป็น “The King of Consumer Products of Thailand” นอกจากนั้นท่านยังมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงจนทำให้บริษัทสหพัฒน์เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศ ท่านประพฤติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม จนเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว ผู้ใกล้ชิดและสังคม »

Tags: ,
Posted in Social, บทความ, รำลึกถึง ดร.เทียม โชควัฒนา | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-3 pr-600-400-king-7 dsc01366 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1