Archive for June, 2011

มองหาอาชีพ

Thursday, June 30th, 2011
มองหาอาชีพ

เอ็สเอ็มอีชี้ช่องรวยได้นำบรรดาแฟรนไช้ส์เอสเอ็มอีมารวบรวมไว้ในงาน ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถมองหาอาชีพเพื่อสร้างตนเองได้ง่ายและสดวก พร้อมทั้งมีธนาคารต่างๆพร้อมให้บริการด้านสินเชื่อ สำหรับท่านที่ต้องการหาอาชีพ ควรหาโอกาสไปศึกษาเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง »

Tags: ,
Posted in Articles, Smart Entrepreneurs, งานเอ็สเอ็มอี | No Comments »

ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

Monday, June 27th, 2011
ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

การเพิ่มหรือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันนั้นคงต้องใช้นวัตกรรมทั้งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ผสมผสานเข้ากับศิลปวัฒนธรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างความสนใจ ความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นการเพิ่มมูลค่า เป็นการยืดขีดความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆให้ทันเพื่อชดเชยส่วนที่ถดถอย »

Tags: , ,
Posted in Articles, Economy, ความสามารถในการแข่งขัน | No Comments »

May, 2011, foreign trade

Monday, June 27th, 2011

it is worthwhile to note that most of the labor intensive industries such as textiles, furniture or shoes showed little or negative growth, while the more skilled and technological intensive products such as machineries and electronics showed significant growth, both of which imply to the industrial competitiveness in the global market »

Tags: ,
Posted in Economy, International Trade, International Trade of May, 2011, Statistics | No Comments »

ผักตบชวากับวิสาหกิจชุมชน

Thursday, June 23rd, 2011
ผักตบชวากับวิสาหกิจชุมชน

ผักตบชวามีประโยชน์หลายประการ ใช้ในการบริโภค ใช้เป็นยาสมุนไพร ใช้ทำสินค้าหัตถกรรม หรือนำไปทำเป็นกระดาษ สำหรับกระดาษจากผักตบชวามีคุณสมบัติเบื้องต้นคล้ายกระดาษฟาง สามารถนำกระดาษที่ได้มาทำผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้มากมาย ทำให้มีคุณค่าสำหรับทำผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน »

Tags: ,
Posted in Crafts & Fabrics, Smart Entrepreneurs, ผักตบชวา | No Comments »

เรื่องกล้วยๆ

Tuesday, June 21st, 2011
เรื่องกล้วยๆ

กล้วยมีประโยชน์สูงมาก ทั้งนี้เพราะกล้วยให้พลังงานสูง มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี ย่อยง่าย ที่สำคัญไม่มีไขมันและคอเลสเตอรอล อีกทั้งยังอุดมด้วยเกลือแร่และไวตามินมากมาย เพราะการที่กล้วยอุดมไปด้วยไวตามินและแร่ธาตุต่างๆมากมาย การรับประทานกล้วยนอกจากจะมีส่วนในการช่วยลดน้ำหนักได้แล้ว กล้วยยังมีคุณภาพในการรักษาหรือป้องกันโรคต่างๆมากมาย »

Tags: , ,
Posted in Beauty and Health, Food, กล้วย | No Comments »

ศิลาดลนครไชยศรี

Sunday, June 19th, 2011
ศิลาดลนครไชยศรี

ไปดูการทำเครื่องปั้นดินเผา “พงษ์ศรีนครศิลาดล” ที่หมู่บ้านเหนือ (ดอนอิฐ)หมู่ที่ 4 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมของคุณพงษ์ลักษณ์และคุณกาญจนา สุวรรณมาลี สองสามีภรรยาซึ่งมีความตั้งใจในการใช้วิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนถึงความเป็นชุมชน ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม วรรณคดี ตลอดจนลวดลายไทย ซึ่งตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษอันยาวนาน เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีสีเขียวไข่กา ผิวเนื้อแตกเป็นลายงา ดูสวยงาม »

Tags:
Posted in Ceramic, Smart Entrepreneurs, ศิลาดลเครื่องปั้นดินเผา | No Comments »

Vat Collection in May, 2011

Friday, June 17th, 2011

The vat collection keeps rising since last October 2010. This indicates continuous growth of the consumption power, which, of course, reflects the growing of the economy. This supports that the economic stimulating programs implemented by the government is on the right track. However the growth may not be sustainable as expected. »

Tags: ,
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, Vat Collection in May, 2011 | No Comments »

วัดมงคลเทพ ฉะเชิงเทรา

Tuesday, June 14th, 2011
วัดมงคลเทพ ฉะเชิงเทรา

วัดมงคลเทพเป็นวัดที่มีการปฏิบัติธรรมทุกวัน ปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนทั้งผู้สูงอายุและหนุ่มสาวหันมาสนใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น ซึ่งการปฏิบัติธรรมอาจมีข้อดีข้อเสีย ถ้าปฏิบัติโดยเดินสายกลางตามหลักคำสอนของสมด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัติ ทำให้เกิดจิตใจรวมศูนย์ ส่งผลดีต่อการทำงาน การคิดอย่างสร้างสรรค์ แต่ถ้าเกิดศรัทธาจนกลายเป็นความหลงแล้ว ก็คงจะเป็นปัญหากับบุคคลนั้น ดังนั้นคงต้องใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจและให้เกิดสมาธิ »

Tags: ,
Posted in Religion, Tourism, วัดมงคลเทพ | No Comments »

SMEs กับงานแสดงสินค้า

Monday, June 13th, 2011
SMEs กับงานแสดงสินค้า

การจัดงานแสดงสินค้านี้ย่อมเปิดโอกาสให้ SMEs ที่มีศักยภาพได้แสดงผลงานของตนเองออกมา ถ้ามีการติดตามอย่างต่อเนื่อง จะสามารถพิจารณาคัดเลือก SMEs ที่มีพื้นฐานการแข่งขันทางการตลาดในระดับหนึ่งเพื่อการส่งเสริมต่อยอดต่อไปเพื่อให้ SMEs เหล่านี้สามารถเจริญเติบโตเป็นบริษัทใหญ่ของประเทศ ภาครัฐ องค์กรกลางทางธุรกิจ เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า จะมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน SMEs อย่างจริงจัง และจะมีแนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อวางพื้นฐานให้เกิด SMEs ของคนรุ่นใหม่เพื่อทดแทน SMEs รุ่นเก่าเพื่อให้สามารถก้าวทันและก้าวแซงประเทศในภูมิภาคอย่างไร »

Tags: ,
Posted in Articles, SMEs กับงานแสดงสินค้า, Smart Entrepreneurs | No Comments »

มหัศจรรย์มังคุดไทย วิธีเลือกซื้อมังคุด

Friday, June 10th, 2011
มหัศจรรย์มังคุดไทย วิธีเลือกซื้อมังคุด

มังคุดนอกจากจะใช้เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมชมชอบทั้งของชาวไทยและนานาชาติแล้ว มังคุดยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นยาสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ต่อการรักษาโรคหลากหลาย สมควรที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มต่อไป มาดูวิธีเลือกซื้อมังคุดที่ดีโดยไม่ต้องใช้วิธีบีบลูกมังคุด เพราะจะทำให้เนื้อช้ำแล้ว ,ุกมังคุดจะดูไม่สวยด้วย »

Tags: ,
Posted in Beauty and Health, Food, มังคุด "ราชินีแห่งผลไม้ไทย" | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-8 dsc01367 pr-600-400-king-13 dsc01366

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1