Archive for April, 2011

รายชื่อผู้ได้รับเหรียญฟิสิกส์โอลิมปิค

Saturday, April 30th, 2011
รายชื่อผู้ได้รับเหรียญฟิสิกส์โอลิมปิค

รายชื่อผู้ได้รับเหรียญการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิคระหว่างประเทศปี 2533-2553 พร้อมรายชื่อสถาบัน »

Tags: ,
Posted in Education, Talent, รายชื่อผู้รับเหรียญโอลิมปิคฟิสิกส์, เหรียญโอลิมปิควิชาการ | No Comments »

รายชื่อผู้รับเหรียญโอลิมปิคคอมพิวเตอร์

Friday, April 29th, 2011
รายชื่อผู้รับเหรียญโอลิมปิคคอมพิวเตอร์

ความเจริญด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ทำให้ระบบการบริหารจัดการ รูปแบบธุรกิจ ตลอดจนระบบการสื่อสารเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ดังนั้นการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ในระยะยาว จำนวนเหรียญจากการแข่งขันวิชาการโอลิมปิคเป็นดัชนีสำคัญในการชี้ว่า คุณภาพการศึกษาในวิชาการคอมพิงเตอร์ของไทยอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่เพียงใด »

Tags:
Posted in Education, Talent, รายชื่อผ็ได้รับเหรียญวิชาคอมพิวเตอร์, เหรียญโอลิมปิควิชาการ | No Comments »

รายชื่อผู้ได้รับเหรียญวิชาชีววิทยาโอลิมปิค

Friday, April 29th, 2011
รายชื่อผู้ได้รับเหรียญวิชาชีววิทยาโอลิมปิค

สถิติเหรียญวิชาชีววิทยาโอลิมปิคตั้งแต่ปี 2534-2552 พร้อมรายชื่อผู้รับเหรียญ ซึ่งสมควรให้การยกย่องและเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลังๆ »

Tags: ,
Posted in Education, Talent, รายชื่อผู้ได้รับเหรียญวิชาชีวะวิทยา, เหรียญโอลิมปิควิชาการ | No Comments »

รายชื่อผู้รับเหรียญเคมีโอลิมปิค

Thursday, April 28th, 2011
รายชื่อผู้รับเหรียญเคมีโอลิมปิค

ปี 2553 นักเรียนไทยได้รับเหรียญทอง 3 เหรียญ เงิน 1 เหรียญ แสดงให้เห็นระดับสติปัญญาของเด็กไทยว่าคงสามารถแข่งขันกับเยาวชนนานาชาติได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาจะต้องพิจารณาคือการยกระดับการศึกษาทั้งประเทศให้ใกล้เคียงกัน »

Tags:
Posted in Education, Talent, รายชื่อผู้ได้รับเหรียญวิชาเคมี, เหรียญโอลิมปิควิชาการ | No Comments »

จำนวนเหรียญวิชาการโอลิมปิค 2532-2553

Wednesday, April 27th, 2011
จำนวนเหรียญวิชาการโอลิมปิค 2532-2553

ประเทศไทยได้มีโครงการจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการโอลิมปิคตั้งแต้ปี 2532 โครงการนี้มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นบรรยากาศให้เยาวชนได้แสดงอัจฉริภาพด้านสติปัญญาอย่างเต็มความสามารถ ผลการคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิชาการโอลิมปิคนานาชาติจะช่วยให้เยาวชนนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป ส่วนผลการแข่งขันวิชาการระหว่างประเทศนั้นจะนำไปสู่การพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษา เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการศึกษาของเยาวชนของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต »

Tags: ,
Posted in Education, Talent, เหรียญโอลิมปิควิชาการ | No Comments »

สรุปผลจำนวนเหรียญโอลิมปิค

Tuesday, April 26th, 2011
สรุปผลจำนวนเหรียญโอลิมปิค

ผลการแข่งขันโอลิมปิควิชาการระหว่างประเทศในแต่ละสาขาวิชาการจะนำไปสู่การพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษา เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการศึกษาของเยาวชนของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต »

Tags: , ,
Posted in Education, Talent, เหรียญโอลิมปิควิชาการ | No Comments »

ไข่วิจิตรภูษิต

Sunday, April 24th, 2011
ไข่วิจิตรภูษิต

ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่นำเปลือกไข่มาทำผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการผลิต การเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆผสมผสานกับงานศิลปะแบบไทย หรือผสมผสานศิลปะไทยกับศิลปะนานาชาติอย่างลงตัวด้วยฝีมืออันประณีต ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม มีหลากสี ดูสวยงาม มีคุณค่าเหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องประดับ สินค้า หรือเป็นของขวัญสำหรับผู้ใหญ่ หรือของชำร่วยในงานพิธีการต่างๆ และสามารถเป็นสินค้าส่งออกสร้างเงินตราต่างประเทศได้ »

Tags: ,
Posted in Crafts & Fabrics, Smart Entrepreneurs, ไข่วิจิตรภูษิต | No Comments »

ดร.เทียม โชควัฒนา

Saturday, April 23rd, 2011
ดร.เทียม โชควัฒนา

ดร.เทียม โชควัฒนา สมควรเป็นบุคคลที่คนรุ่นหลังยึดถือเป็นแบบอย่าง มีความมุ่งมั่น อดทน ไม่เกี่ยงงาน ไฝ่รู้ ไฝ่ศึกษา และยึดหลักวิถีชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จนสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ สมกับคำพังเพยที่ว่า “บุรุษผู้เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน” »

Tags:
Posted in Social, ดร.เทียม โชควัฒนา, บุคคลตัวอย่าง | No Comments »

แฟชั่นกับงานควิ้ลท์

Friday, April 22nd, 2011
แฟชั่นกับงานควิ้ลท์

งานควิ้ลท์เหมาะสำหรับงานสร้างสรรค์ งานที่มีเอกลักษณ์ หรือเรียกว่าชิ้นงานหนึ่งเดียวในโลก สามารถประกอบเป็นอาชีพ สำหรับผู้ที่สนใจงานด้านเย็บถักปักร้อย สำหรับท่านที่นิยมแฟชั่น ชอบทำและออกแบบได้ด้วยตนเอง ทำเป็นงานอดิเรก ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ งานควิ้ลท์น่าจะดีที่สุดในการสนองตอบความต้องการดังกล่าว »

Tags: ,
Posted in Beauty and Health, Fashion, แฟชั่นกับงานควิ้ลท์ | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-3 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1