Archive for March, 2011

ครัวไทยสู่ครัวโลก

Sunday, March 6th, 2011
ครัวไทยสู่ครัวโลก

สินค้าเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นเงินปีละหลายแสนล้านบาท ภาคการผลิตการเกษตรจึงมีความสำคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในประเทศ อย่างไรก็ตามจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแข่งขันทางการค้าของโลก ไทยจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตร พร้อมๆกับเพิ่มคุณค่าตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของโลกด้วย »

Tags: ,
Posted in Smart Entrepreneurs, ครัวไทยสู่ครัวโลก | No Comments »

อาหารไทยมรดกทางวัฒนธรรม

Saturday, March 5th, 2011
อาหารไทยมรดกทางวัฒนธรรม

อาหารไทยจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตกทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมายาวนานจนกระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน ซึ่งปรากฎหลักฐานทั้งในศิลาจารึกและในวรรณคดีโดยเฉพาะในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นกาพย์เห่ชมอาหารเครื่องคาวและหวาน พระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 »

Tags: ,
Posted in Beauty and Health, Food, อาหารไทยมรดกทางวัฒนธรรม | No Comments »

Magazine Grand Opening

Thursday, March 3rd, 2011
Magazine Grand Opening

จากการเปลี่ยนแปลงของโลก คุณ เปี๊ยก ทำให้นิตยสาร “สุขกาย สบายใจ” โดดเด่นขึ้นด้วยการออกควบคู่กับ “e-magazine” สำหรับผู้ท้าทายเทคโนโลยีและก้าวทันโลกทั้งหลายสามารถเปิดอ่านจากเว็บไซท์ได้ e-magazine ของ People Media ทำให้ความฝันที่อยากเห็นคนไทยทั้งประเทศสามารถใช้อินเตอร์เนตกลับมาในสมองอีกครั้งหนึ่งทันที »

Tags: , ,
Posted in General, Magazine Grand Opening, Social | No Comments »

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

Wednesday, March 2nd, 2011
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC เป็นห้องสมุดที่มีสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นห้องสมุดที่ประกอบด้วยหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบกว่า 25,000 เล่มในสาขาเกี่ยวกับงานประวัติศาสตร์ศิลปะ งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบ ฯลฯ อักส่วนหนึ่งเป็นที่สะสมข้อมูลพร้อมวัสดุใหม่ๆที่นักออกแบบชั้นนำของโลกใช้กันอยู่ เหมาะสำหรับนักออกแบบ นักธุระกิจ หรือผู้ที่มีแนวคิดที่จะเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจ »

Tags: , ,
Posted in Smart Entrepreneurs | No Comments »

Buddha Images at Wat Benja

Tuesday, March 1st, 2011
Buddha Images at Wat Benja

The marble temple is a place of great collection of Buddha images with different styles, features which being taken from various places of the country as well as from other Asian countries. Its collection of 52 images is considered to be one of the great collection in the country. »

Tags: ,
Posted in Buddha Images at Wat Benja, Virtual Education, museum | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01364 dsc01366 pr-600-400-king-18

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1