Archive for March, 2011

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

Thursday, March 31st, 2011
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เป็นศูนย์เรียนรู้และและบริการด้านศาสนธรรม เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและจิตใจให้เจริญเติบโต จนกล้าแข็งในความถูกต้องดีงาม สงบ เย็น รื่นรมณ์ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและสังคมโดยรวม (Spiritual Fitness & Edutainment Center) เป็นห้องหนังสือที่ประกอบด้วยหนังสือ เทปเสียงบันทึกการแสดงธรรมของพุทธทาสภิกขุ ซึ่งได้จากผลการศึกษา การค้นคว้า การปฏิบัติ และเผยแผ่พระธรรมของพุทธศาสนา ตลอดจนหนังสือ และสื่อด้านศาสนธรรมอื่นๆ กว่า 20,000 รายการ »

Tags: ,
Posted in Virtual Education, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, ห้องสมุด | No Comments »

ได้ยินหมอสุรพงษ์เล่า

Monday, March 28th, 2011
ได้ยินหมอสุรพงษ์เล่า

ผู้ปกครองที่ดีมาก ราษฎรจะเพียงรับรู้ว่ามีเขาอยู่ ผู้ปกครองที่ดีรองลงมา ราษฎรจะรักและยกย่อง ผู้ปกครองที่ดีรองลงไปอีก ราษฎรจะรู้สึกเกรงกลัว ผู้ปกครองที่เลว ราษฎรจะรู้สึกเกลียดชัง ปรัชญาผู้ปกครองที่หมอเลี๊ยบยกมาเล่าให้ฟัง »

Tags: ,
Posted in Seminar, Social, ได้ยินหมอสุรพงษ์เล่า | No Comments »

โรงเรียนการบินเอกชนแห่งแรก

Sunday, March 27th, 2011
โรงเรียนการบินเอกชนแห่งแรก

โรงเรียนการบินศรีราชา จัดตั้งขึ้นโดยภาคเอกชนไทย เป็นโรงเรียนสอนการบินภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย การอนุมัติให้ภาคเอกชนเปิดโรงเรียนการบิน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการบินและจะช่วยขยายธุรกิจการบินของไทยอย่างครบวงจร »

Tags: ,
Posted in Smart Entrepreneurs, เส้นทางสู่มืออาชีพ, โรงเรียนการบิน | No Comments »

สถาบันบุนกะแฟชั่น

Sunday, March 27th, 2011
สถาบันบุนกะแฟชั่น

สถาบันบุนกะแฟชั่น จัดเป็นแหล่งผลิตผู้ประกอบการด้านแฟชั่นอย่างมืออาชีพ เป็นเครือข่ายของ Bunka Fashion College, Japan ซึ่งได้สร้างสรรค์ดีไซเนอร์ระดับโลกมากมาย เช่น Takada Kenzo, Yoji Yamamoto, Hirako Koshino, Atsuno Tayama และ Tsumpri Chisato เป็นต้น มีเป้าหมายให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะแฟชั่นแบบครบวงจร เหมาะสำหรับผู้สนใจเป็นนักออกแบบอาชีพหรือประกอบธุรกิจของตนเอง »

Tags: ,
Posted in Smart Entrepreneurs, สถาบันสอนแฟชั่น, เส้นทางสู่มืออาชีพ | No Comments »

รถบ้านเคลื่อนที่

Thursday, March 24th, 2011
รถบ้านเคลื่อนที่

รถบ้านเคลื่อนที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสำหรับการพักอาศัย หรืออำนวยความสดวกสำหรับการเดินทาง ภายในมีอุปกรณ์อำนวยความสดวกต่างๆ เป็น SMEs ที่ควรสนับสนุนเพราะประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ฝีมือดี เป็นศุนย์กลางการผลิตรถยนต์ระดับโลกในภูมิภาค รวมทั้งสามารถผลิตในปริมาณไม่สูงนัก นอกจากนั้นยังสามารถผลิตในลักษณะ customize ได้อีกด้วย »

Tags: ,
Posted in Smart Entrepreneurs, รถบ้านเคลื่อนที่ | No Comments »

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

Wednesday, March 23rd, 2011
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เป็นห้องสมุดแสดงหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบรวมทั้งวัสดุใหม่ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นซึ่งเป็นแนวโน้มการใช้ที่สำคัญ มีห้องที่เป็นส่วนของนิทรรศการผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ทั้งของไทยและจากหลายๆประเทศ มีเป้าหมายในการจุดประกายและกระตุ้นให้โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นักออกแบบ และช่างฝีมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ »

Tags: ,
Posted in Virtual Education, ศูนย์สร้าสรรค์งานออกแบบ, ห้องสมุด | No Comments »

สถาบันสอนแต่งหน้า

Monday, March 21st, 2011
สถาบันสอนแต่งหน้า

การแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมบุคคลิก แต่ต้องเรียนรู้เทคนิคอย่างดี การใช้ชีวิตประจำวัน อาชีพการแสดง อาชีพพิธีกร หรือผู้ประกาศข่าว ล้วนแต่ต้องการการแต่งหน้าทั้งนั้น อาชีพการแต่งหน้าจึงสามารถสร้างงานได้มากในปัจจุบัน สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้ »

Tags: ,
Posted in Smart Entrepreneurs, เส้นทางสู่มืออาชีพ, โรงเรียนสอนแต่งหน้า | No Comments »

ภาษีมูลค่าเพิ่มกุมภาพันธ์ 54

Sunday, March 20th, 2011

จากรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีอัตราการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วใกล้เคียงกับเดือนมกราคม (ดูจากตาราง) แต่ถ้าพิจารณาเป็นอำนาจการซื้อแล้วจะเห็นว่าดีขึ้น (ภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อคิดค่าเงินเฟ้อแล้วมีมูลค่าสูงขึ้น) แสดงให้เห็นว่ามาตรการต่างๆเช่นการขึ้นเงินเดือน (ยังไม่ได้ขึ้นจริง) ที่รัฐบาลยุคนายกฯอภิสิทธิ์นำมาใช้นั้นส่งผลเชิงจิตวิทยา ทำให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น และจะส่งผลดีขึ้นเมื่อมาตรการนั้นมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน ถ้าไม่มีเหตูการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้น »

Tags: ,
Posted in Economy, Statistics, Tax Collection, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ก.พ.2011 | No Comments »

โรคอ้วน Obesity

Saturday, March 19th, 2011

โรคอ้วน หมายถึงสภาวะของคนที่มีไขมันในร่างกายในสัดส่วนที่สูงเกินกว่าปกติ วงการแพทย์หรือสาธารณะสุขได้ใช้ค่า “ดัขนีมวลกาย” หรือ “body mass index” (BMI) เป็นค่าประเมิน โดยมีพื้นฐานการคำนวนที่ใช้ความสูงและน้ำหนักเป็นหลัก ได้ผลออกมาเป็นค่าที่จะบอกว่าคนๆหนึ่งเป็นโรคอ้วนหรือไม่ »

Posted in Beauty and Health, Health, โรคอ้วน | No Comments »

เปิดตัวหนังสือสุขภาพ

Wednesday, March 16th, 2011
เปิดตัวหนังสือสุขภาพ

หนังสือ "เบาหวานฉบับเทพ" และ "กินอยู่อย่างสง่า" ทั้งสองเล่มประกอบซึ่งกันและกันอย่างลงตัว ถ้าทำตามคำแนะนำได้ จะได้ไม่ต้องเสียเงินไปมากมายเพื่อการเสริมสวย หรือเสียเงินให้กับบรรดาโรงพยาบาลต่างๆ สามารถออมเงินออมทองไว้ไปเที่ยวทั่วไทยให้สบายใจคลายความเครียดไง »

Posted in General, Social, เปิดตัวหนังสือเพื่อสุขภาพ | No Comments »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-11 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1