Articles

ดัชนีเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2558

Saturday, July 18, 2015
By admin
ดัชนีเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2558

วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ของทีมเศรษฐกิจภายใต้การนำของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นสิ่งที่น่าสนใจ ประเด่นเกี่ยวกับ Border Free Trade Zone ตามชายแดนของประเทศ ถ้าสามารถดำเนินการให้เกิดการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันได้ นอกจากจะช่วยพัฒนาพื้นที่เขตแดนให้เจริญขึ้นกับทั้งสองประเทศแล้วยังจะช่วยลดประเด็นการเมืองลงได้อย่างมาก ช่วยลดปัญหาเส้นเขตแดน ประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น International Trade Hubs โดยเริ่มต้นจากแนวคิดการเป็น ASEAN Trade Hubs ก่อนแล้วค่อยขยายตัวออกไป จะช่วยให้ผลผลิตไทย Exposed กับนานาอารยประเทศได้ดี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญๆ รถไฟ เครื่องบิน อินเตอร์เนตเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้แนวคิดเกิดได้ นอกจากนั้นแนวคิดเชิงบูรณาการอื่นๆจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเชื่อมโยงกันและแนวคิดเกี่ยวกับกองทุนเงื่อนไขพิเศษในการสนับสนุนนักประดิษฐ์ไทยให้เป็น “Entrepreneurs” เป็นสิ่งที่ควรรีบทำ อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวจัดเป็นแนวทางการพัฒนาระยะกลางและยาว ส่วนมาตรการระยะสั้นเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเดินก้าวไปข้างหน้าได้รัฐต้องรีบดำเนินการ »

เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

Monday, April 20, 2015
By admin
เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ปัจจุบันจัดได้ว่าประเทศไทยตกอยู่ในวงจรเศรษฐกิจตกต่ำอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าในภาพรวมอาจไม่รุนแรงเหมือนเมื่อครั้งต้มยำกุ้งปี 2540 ซึ่งธุรกิจจำนวนมากต้องตกอยู่ในสภาพล้มละลายเพราะขาดวงเงินหมุนเวียน ในขณะเดียวกันประเทศไทยไม่มีเงินสำรองระหว่างประเทศต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF ทำให้ถูกบีบด้วยเงื่อนไขต่างๆมากมาย ถูกบีบให้รัดเข็มขัดทุกอย่าง รวมทั้งการลอยตัวค่าเงินบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงจนกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วง อาศัยภาคการค้าระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวทำให้ไทยสามารถสะสมเงินสำรองได้เป็นจำนวนมากอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนถึงประมาณ 200,000-220,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ในปี 2558 ประเทศไทยมีเงินทุนสำรองมากถึง 160,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีหนี้ที่เป็นภาระผูกพันประมาณ 130,000 ล้านบาท เป็นหนี้ระยะยาวถึงประมาณ 50% ซึ่งไม่จำเป็นต้องเร่งรัดคืน เงินสำรองระหว่างประเทศจึงเป็นส่วนที่ชี้ให้เห็นถึงความเข้มแข็งด้านการเงินของไทย เป็นปัจจัยช่วยให้การลงทุนภาครัฐกลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2558 ได้อย่างดี ดังนั้นถ้าผู้บริหารประเทศรู้จักใช้เงินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ประเทศน่าจะพัฒนาไปได้อีกไกล สามารถแก้ได้ด้วยมาตรการระยะสั้น วางแผนแก้ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันและปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งในระยะกลางและระยะยาว ปัจจุบันจัดได้ว่าประเทศไทยตกอยู่ในวงจรเศรษฐกิจตกต่ำอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าในภาพรวมอาจไม่รุนแรงเหมือนเมื่อครั้งต้มยำกุ้งปี 2540 ถ้าหากสามารถแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนด้านราคาสินค้าเกษตรและตวามสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน ก็คงจะช่วยแก้สถานการณ์ได้พร้อมกับการเร่งแก้ปัญหาระยะกลางและยาว อยู่ที่ฝีมือการแก้ปัญหาแล้วละ »

วิจารณ์เศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ

Sunday, March 1, 2015
By admin
วิจารณ์เศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ

ถ้าหากรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร์โอชาต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วต้องไม่กลัวคำว่าลอกแบบประชานิยม ใช้เถอะครับนโยบายประชานิยมเพราะเป็นช่วงทางที่จะช่วยให้ระบบเงินสดหมุนเวียนได้เร็วที่สุด ในระยะสั้น นอกจากนั้นนโยบายบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนให้อ่อนตัวลง จะเป็นการกระตุ้นการส่งออก ทำให้เกิดสภาพคล่องให้กับธุระกิจในประเทศ มีโอกาสทำกำไรมากขึ้น เพิ่มกำลังการผลิต เป็นการเพิ่มการจ้างงาน และที่สำคัญคือการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี แถมยังได้โอกาสขายของชำร่วยหรือสินค้าโอท็อปที่ผลิตโดยประชาชนในภูมิภาคนั้นๆ ได้เงินตราต่างประเทศชนิดที่คุ้มที่สุด ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก »

ดัชนีบ่งชี้ระดับเศรษฐกิจของประเทศ

Monday, February 23, 2015
By admin
ดัชนีบ่งชี้ระดับเศรษฐกิจของประเทศ

การพิจารณาว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่นั้นแต่ละท่านอาจมีมุมมองหรือวิธีการที่แตกต่างกัน นักวิชาการอาจใช้ดัชนีสำคัญๆที่รายงานโดยภาครัฐ เช่น ท่านรองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล ท่านเพิ่งสรุปโดยใช้ผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพราะภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นดัชนีบ่งชี้อำนาจการใช้จ่ายของประชาชน พ่อค้าก็จะใช้รายงานการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้น บางคนอาจใช้การประมาณการหรือกึ่งๆเดา บางคนมีฐานข้อมูลเปรียบเทียบการขายของปีนี้เทียบกับปีก่อนๆ บทความต่อไปนี้เป็นการรายงานเศรษฐกิจโดยใช้ดัชนีสำคัญๆเบื้องต้น คือผลการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลการค้าระหว่างประเทศ รายงานราคาสินค้าเกษตร (ไม่ได้แสดงข้อมูลไว้) และได้แสดงถึงอัตราเงินเฟ้อไว้ประกอบการพิจารณาไว้ด้วยว่าเศรษฐกิจของประเทศมีลักษณะอย่างไร นอกจากนั้นยังได้เขียนถึงหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและวิธีการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นปัจจัยแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งแต่ละแนวทางการแก้ปัญหาล้วนแต่มีส่วนในการทำให้อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลประเทศนั้นๆอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตามอยากบอกว่าวิธีการดังกล่าวไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างภาคการผลิตว่าสินค้าอุตสาหกรรมตามโครงสร้างดังกล่าวนั้นมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้หรือไม่ »

อัตราแลกเปลี่ยนกับปัญหาเศรษฐกิจ

Wednesday, February 4, 2015
By admin
อัตราแลกเปลี่ยนกับปัญหาเศรษฐกิจ

อัตราแลกเปลี่ยนได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วหลายต่อหลายครั้งว่าสามารถช่วยในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ดีในระดับหนึ่ง เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเพื่อสร้างสภาพคล่องหรือช่วยให้เกิดการหมุนเวียนเชิงเศรษฐกิจดีขึ้น อย่างไรก็ตามอยากให้เข้าใจว่าแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวนั้นส่วนใหญ่ใช้เป็นแนวทางที่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ เช่น การอ่อนค่าของเงิน Dong ของเวียตนาม การอ่อนค่าลงของเงิน Rupee ของอินเดียหรือการทำให้เงิน Yen อ่อนตัวลงของญึ่ปุ่น อยากให้ศึกษาและวิเคราะห์ดูว่าในกรณีของรัฐบาลสวิสที่ประกาศยกเลิกการผูกติดของเงิน “สวิสฟรังค์” กับ Euro $ ซึ่งทำให้เงินแข็งค่าขึ้นและประเทศสิงคโปร์ที่ทำให้ค่าเงินสิงคโปร์ดอลล่าร์อ่อนค่าลงไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจไม่เข้มแข็งนะครับ แต่เป็นการมองสภาวะเศรษฐกิจระยะกลางและยาวของผู้นำประเทศ ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจึงขึ้นกับวิสัยทัศน์ของท่านผู้มีอำนาจอาจแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับผู้เขียนก็ได้ครับ »

เรื่องเศรษฐกิจจากเฟสบุ๊ค

Wednesday, December 10, 2014
By admin
เรื่องเศรษฐกิจจากเฟสบุ๊ค

ปัญหาเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีหลายสาเหตุ เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายในภาคประชานิยมเกินตัวโดยขาดการพิจารณาถึงผลที่จะกลับคืนมาจากการใช้เงินในนโยบายนั้นๆ เพียงเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตขึ้น ปัญหาราคาน้ำมันซึ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตหรือส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหลายๆประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมันหรือประเทศที่มีรายได้หลักจากการส่งออกน้ำมัน ทำให้เกิดผลเสียต่อนโยบายสาธารณะ และแน่นอนครับต้องส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกในที่สุด แนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่แตกต่างจากแนวทางเดิมๆ จากแนวคิดที่เป็นลักษณะการรัดเข็มขัดกลายเป็นอัดฉีดเงินเพิ่มเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นการบริโภคเป็นวิธีการที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด เพราะอาจแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแต่กลับสร้างปัญหาขึ้นอีกอย่างหนึ่ง การรวมเอาข้อเขียนจากเฟสบุ๊คซึ่งได้เขียนเป็นข้อเท็จจริงและแนวคิดกว้างๆไว้ในข่วงแต่ละเวลาเพื่อให้เห็นว่าหลักคำสอนของพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเดินสายกลางกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ผู้นำทุกชั้นทุกระดับพึงตระหนักไว้ อย่างไรก็ตามในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง วิธีการคิด การปฏิบัติจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มีแนวทางที่แตกต่าง มีแนวคิดหรือจุดยืนที่มั่นคง โดยยึดหลักแห่งความพอเพียงหรือขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า "Dynamic Equilibrium" »

รถไฟความเร็วสูงของจีน

Tuesday, November 12, 2013
By admin
รถไฟความเร็วสูงของจีน

โครงสร้างพื้นฐานเป็นหัวใจในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟซึ่งสามารถขนถ่ายทั้งสินค้าและคน ทำให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจต่ำลง จีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีเทคโนโลยีความเร็วสูง เช่นเดียวกับประเทศในตะวันตก ญี่ปุ่น เกาหลี โดยเหตุที่จีนในฐานะพี่เบิ้มใหญ่ในกลุ่มประเทศเอเซียต้องการขยายอิทธิพลสู่ภูมิภาคอาเซี่ยน จึงมีเป้าหมายในการขยายเทคโนโลยีสู่กลุ่มประเทศอาเซี่ยนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของอาเซี่ยน จีนจึงมียุทธสาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น ออกทุนสร้างให้ก่อนโดยแลกกับสัมประทานในรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา ให้เงินกู้ หรือมีระบบแลกเปลี่ยนสินค้า สำหรับประเทศไทย จีนได้จัดงานแสดงเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง เชื่อว่างานแสดงเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนครั้งนี้คงมีเป้าหมายหลักในการที่จะขยายเทคโนโลยีจีนด้านโครงสร้างพื้นฐานสู่ประเทศอาเซียนทั้งหลายโดยใช้ประเทศไทยเป็นแบบจำลองสำคัญ และยังต้องการให้คนไทยที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีมั่นใจในศักยภาพรถไฟความเร็วสูงของจีนว่ามีทั้งเทคโนโลยีการก่อสร้างราง ตัวรถ การบำรุงรักษาที่ดีไม่แพ้ของญี่ปุ่นและชาติตะวันตก และที่สำคัญน่าจะมีราคาที่ไม่แพงเกินไปสำหรับประเทศต่างๆที่ยังมีพื้นฐานยากจนอย่างในกลึ่มอาเซี่ยน »

วิจารณ์เศรษฐกิจยิ่งลักษณ์

Saturday, November 2, 2013
By admin
วิจารณ์เศรษฐกิจยิ่งลักษณ์

ข้อเขียนนี้คัดลอกจากรายงานการสรุปของ "ผู้จัดการออนไลน์" ซึ่งเป็นข้อสรุปการวิจารณ์เศรษฐกิจยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์โดยกูรูทางเศรษฐกิจระดับประเทศที่เป็นทั้งอดีตทีมเศรษฐกิจในรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตรและจากภาคเอกชน ทั้ง ดร.สมคิด จตุศรีพิทักษ์ ดร.ทนง พิทยะ ดร.วีระพงษ์ รามางกูร นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.ธนิต โสรัตน์ ซึ่งจากการวิจารณ์ของท่านเหล่านี้ผมได้สรุปเป็นประเด็นหลักๆได้คือ ประการที่หนึ่ง ทีมเศรษฐกิจขาดวิสัยทัศน์ในการคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ขาดการเตรียมยุทธศาสตร์และมาตราการรองรับ เมื่อเหตุการณ์นั้นเข้าใกล้ตัวทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในจังหวะที่รวดเร็วพอ ประการที่สอง รัฐบาลมีนโยบายปราบคอรัปชั่น แต่ไม่มีภาคปฏิบัติที่ทำให้เห็นชัดเจนว่ามีการจัดการกับคอรัปชั่นอย่างจริงจัง ทำให้คอรัปชั่นไม่มีแนวโน้มลดลง แต่กลับมีการขยายเพิ่มไปในทุกส่วนของสังคม ประการที่สาม ทีมเศรษฐกิจขาดความเข้าใจในโครงสร้างของการแข่งขัน และขาดศักยภาพในการประเมินเพื่อการพัฒนาหรือสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆทดแทนอุตสาหกรรมเก่าๆ หลงกับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศแทนที่จะวางยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามารถเชิงการผลิตของไทยอย่างมีนัยสำคัญ »

เรื่องต่อเนื่องจาก FB ทักษิณ

Saturday, August 17, 2013
By admin
เรื่องต่อเนื่องจาก FB ทักษิณ

เมื่อวานนี้วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 ได้อ่าน FB ของท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งท่านวิจารณ์ถึงวิธีการแก้ปัญหาแบบไม่ครบวงจร เน้นการแก้ปัญหาแบบรัดเข็มขัด และท่านยังวิจารณ์ถึงการแก้ปัญหาหนี้ของธนาคารซึ่งมีหนี้เสียมาก ลูกหนี้ไม่สามารถใช้หนี้คืน ส่งผลให้รัฐต้องเข้าช่วยเหลือโดยการเพิ่มทุนในธนาคาร แต่เนื่องจากแก้แบบไม่ครบวงจร ส่งผลให้แบงค์เองไม่สามารถปล่อยกู้เพิ่ม ธุระกิจทั้งใหญ่และเล็กต่างก็เจ้งกันระนาว ท่านได้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่ท่านได้เคยแก้ปัญหาด้วยการจัดตั้ง Good bank bad bank ในยุคต้มยำกุ้งหลังจากที่ท่านในฐานะหัวหน้าพรรคไทยรักไทยได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นท่านยังได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ก็เลยขออนุญาตด้วยวาจานำลงในเว็ปไซ้ท์นี้ และก็เลยถือโอกาสขออนุญาตเสริมจากความเห็นส่วนตัวนะครับ »

ลดราคารับจำนำข้าว คำวิจารณ์

Monday, July 8, 2013
By admin
ลดราคารับจำนำข้าว คำวิจารณ์

บทเขียนนี้อ่านแล้วอาจสับสน ทั้งนี้เพราะเขียนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันในช่วงวิกฤตเรื่องราคารับจำนำ คือ ช่วงที่เพิ่งเริ่มลดราคารับจำนำ เป็น คำวิจารณ์ถึงปัญหาที่เชื่อว่าอาจเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศกับคำเสนอแนะให้กลับมติราคารับจำนำ พร้อมทั้งรายงานจากภาครัฐเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บก่อนหักคืนและรายงานผลการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มถดถอยลง และผลจากการพิจารณาของศาลปกครองในโครงการป้องกันน้ำท่วมมูลค่า 350,000 ล้านบาททำให้วงเงินการลงทุนภาครัฐไม่สามารถุใช้จ่ายได้ตามกำหนดเวลา ส่งผลต่อการซ้ำเติมเศรษฐกิจไทย อีกช่วงหนึ่งเขียนขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการ กขช.ได้กลับมติจากราคาจาก 12,000 บาทเป็น 15,000 บาท แต่ท่านอาจดูได้จากวันที่เขียนกำกับไว้ด้วยครับ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-1 pr-600-400-king-3 dsc01365 dsc01364

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1