Creativity and Innovation

Stanford Design Thinking

Saturday, May 7, 2016
By admin
Stanford Design Thinking

ได้เคยกล่าวไว้บ่อยครั้งว่าประเทศใดๆก็ตามจะสามารดำรงความยิ่งใหญ่ มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ ประชากรของประเทศนั้นต้องเข้มแข็ง หมายความว่าประชาชนจะต้องมีพื้นฐานการศึกษาที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการของมวลชน โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตร เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วบุคลากรควรจะมีคุณสมบัติสำคัญคือ มีสุขภาพกายและจิตที่ดี เข้มแข็ง มีสมาธิ ประชาชนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทั้งในด้านการติดต่อกับชาวต่างประเทศ การนำเสนอเป็นภาษาไทยหรือต่างประเทศ และมีความสามารถในการคิดและพิจารณาเชิงเหตุและผล ดังนั้นผู้จัดทำโครงการนี้จึงเริ่มด้วยการให้ผู้สนใจการศึกษา Online ได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับเจ้าของบทเรียนโดยตรงทั้งด้านการเรียนภาษาเพื่อเพื่มความสามารถในการติดต่อและการสื่อสาร ด้านคณิตศาสตร์เพื่อสร้างพื้นฐานการคิดให้เป็นเหตุเป็นผล ตลอดจนให้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเพิ่มความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งคือความมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล »

Harvard Innovation and Startup

Saturday, May 7, 2016
By admin
Harvard Innovation and Startup

การเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ปรารถนาขององค์กรต่างๆ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และความสามารถคิดเชิงนวัตกรรมนี่เอง ทำให้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆในโลก ไม่ว่าจะเป็น Harvard, Stanford, MIT ในสหรัฐอเมริกา หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในยุโรปและเอเซียต่างก็พยายามจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน นักศึกษา จากประจักษ์พยานที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจ แสดงให้เห็นแล้วว่าองค์กรใดที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ องค์กรนั้นก็จะสามารถผลักดันตัวเองให้ขึ้นเป็นองค์กรแถวหน้าของโลกได้ เช่น Apple, Alibaba, Google, Facebook ect., ส่วนองค์กรใดที่ขาดซึ่งวิสัยทัศน์ในนวัตกรรมใหม่ๆก็อาจถูกเบียดตกจากเวทีแข่งขันได้ เช่น Kodak Films, Sony mobile Radio, Nokia Mobile Phones เป็นต้น ผู้รวบรวมได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวและอยากให้คนไทยได้เรียนรู้ในการเพิ่มศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ จึงได้รวบรวมรายชื่อ Clips Youtube ต่างๆเพื่อให้ผู้สนใจสามารถคลิ๊กตรงเข้าไปยัง Youtube นั้นๆได้ เพื่อจะได้ได้รับความรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ »

Creativity; Tedx Talks

Saturday, May 7, 2016
By admin
Creativity; Tedx Talks

เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาองค์กรธุรกิจเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและรูปแบบของสินค้าอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และให้สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆได้เท่านั้นจึงจะสามารถให้องค์กรเจริญเติบโตและอยู่ได้อย่างยั่งยืน »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-8 dsc01363 dsc01366 pr-600-400-king-11

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1