Learning English with Song for Kids 2

Learning English with Songs for Kids

Wednesday, April 27, 2016
By admin
Learning English with Songs for Kids

ในโลกแห่งการแข่งขัน การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่นิยมใช้กันมากที่สุดเพื่อการสื่อสารระหว่างมนุษย์ในสังคมโลก เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถแข่งขันได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาภาษาให้กับทุกคนในสังคม ทุกผู้ทุกวัยให้สามารถแข่งขันได้ จึงได้พยายามเชื่อมโยงและรวบรวมแนวทางการสอนภาษาอังกฤษที่อยู่ใน Youtube ต่างๆเพื่อให้คนไทยได้ศึกษา การเรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลงเป็นวิธีการหนึ่งในการเรียนรู้ภาษา ไม่ว่าจะเป็นในระดับเด็กหรือในระดับผู้ใหญ่ เนื้อเพลงและทำนองจะช่วยในการเรียนรู้ภาษาอย่างดี อย่างไรก็ตามการคงต้องมีเนื้อและทำนองใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจแตกต่างกันตามวัยและพฤติกรรม สำหรับ Clips VDO เพลงซึ่งมีภาพการ์ตูน มีทำนองน่ารักน่าเหมาะสมยิ่งสำหรับเด็กเล็ก จะช่วยให้เด็กสามารถจำภาษาและเมื่อฟังหลายๆครั้ง เด็กก็จะเชื่อมโยงระหว่างภาษากับภาพ ในที่สุดเท่ากับว่าเด็กเล็กได้เรียนภาษาคล้ายๆกับที่พูดคุยกับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กโดยที่ยังไม่เข้าใจ แต่ก็สามารถสื่อและเรียนรู้ได้ในที่สุด »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

pr-600-400-king-7 pr-600-400-king-8 pr-600-400-king-11 pr-600-400-king-13

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1