การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค

Saturday, April 30, 2016
By admin
การออกกำลังกายแบบแอโรบิค

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกโลกาภิวัตร นอกจากทรัพยากรบุคคลที่ต้องอาศัยความสามารถด้านองค์ความรู้ ความสามารถในการสื่อสารแล้ว องค์ประกอบสำคัญอีกอย่างก็คือ บุคคลต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้น มากกว่าการนั่งทำงานหรืออยู่เฉยๆ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้อยู่ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพอนามัยที่ดี ก็จะช่วยให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส ปลอดโปร่ง อารมณ์เยือกเย็นมั่นคง ไม่เหนื่อยอ่อนเพลียง่าย ลดความเครียด นอนหลับสบาย และช่วยลดปัญหาอันเกิดจากโรคหัวใจ หลอดเลือด และที่สำคัญคือ เมื่อร่างกายแข็งแรง สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ก็จะตามมา เป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคคลได้เป็นอย่างดี »

ออกกำลังกาย เต้นไปตามเพลง

Wednesday, April 27, 2016
By admin
ออกกำลังกาย เต้นไปตามเพลง

การพัฒนาบุคลากรมีปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ 1. มีสุขภาพแข็งแรง มีสมาธิ 2. มีความสามารถในการสื่อสาร และ 3. มีแนวคิดที่มีเหตุมีผล ดังนั้นผู้รวบรวมโครงการนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาเชิงวิชาการจาก Youtube ซึ่งเป็น clips VDO สอนวิธีการออกกำลังกาย การทำสมาธิ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการนำร่องและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาบทเรียนและบทสอนที่พัฒนาขึ้นด้วยคนไทยเอง บทเรียนต่างๆจะเป็นภาษาอังกฤษ ผมเชื่อว่าถ้าหากผู้เรียนเริ่มต้นด้วยใจรัก ในระยะเวลาไม่นานผู้เรียนจะสามารถเข้าภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี อย่างก็ตามผู้จัดทำโครงการเชื่อว่าหลักการและแนวการสอนการทำสมาธิ เรามีผู้สอนที่มีทั้งประสบการณด้านการปฏิบัติสอนเป็นภาษาไทย ในขั้นต้นนี้ได้เชื่อมต่อเข้าไปยัง VDO clips ของ Youtube ของท่านพุทธทาส หลวงปู่ชา และหลวงพ่อวิริยังค์ สำหรับเว็บนี้เป็นการเชื่อมโยงเข้ากับ VDO clips การออกกำลังกายแบบแอโรบิก ขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเต้นออกกำลังกายนะครับ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 pr-600-400-king-3 pr-600-400-king-8 photo-vr-resize-1000-handicraft-1

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1