เรียนคณิตศาสตร์โดยสถาบัน Khan

เรียนคณิตศาสตร์โดยสถาบัน Khan

Tuesday, April 19, 2016
By admin
เรียนคณิตศาสตร์โดยสถาบัน Khan

Math by Khan Academy เรียนคณิตศาสตร์กับสถาบันข่าน สถาบัน “Khan” เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอนสำหรับทุกผู้ทุกวัยโดยไม่จำกัดอายุผู้เรียน การสอนจะมีทั้งการทำแบบฝึกหัด การสอนโดยใช้วิดีโอ หรือใช้การเขียนบนกระดาน สำหรับกลุ่มคณิตศาสตร์เรามีบทเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับแคลคิวลัส (Calculus) นอกจากนั้นสถาบัน “Khan” ยังมีโครงการความรู้มือกับองค์กรสำคัญๆหลากหลาย เช่น องค์กร NASA, California Academy of Science และ MIT เป็นต้น จึงนับได้ว่าสถาบัน “Khan” เป็นสถาบันที่มีคุณภาพสำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากที่สุดแห่งหนึ่ง น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ตั้งใจศึกษาผ่านระบบออนไลน์อย่างยิ่ง ผู้รวบรวมหวังไว้ว่าการเรียนจะเป็นภาษาอังกฤษ เพราะคณิตศาสตร์เบื้องต้นนั้นคำศัพท์ต่างๆไม่ยากนัก ถ้าผู้เรียนสนใจก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษไปพร้อมกันด้วย สำหรับคำที่ผู้รวบรวมคิดว่ายากก็จะโยงเข้ากับพจนานุกรมภาษาอังกฤษ “Cambridge Dictionary” ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องพร้อมเรียนรู้คำแปลด้วย จึงอยากให้อดทนเพื่อการเรียนรู้ครับ Khan Academy, a personalized learning resource for all ages, offers practice exercises, instructional videos, and a... »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01367 dsc01364 pr-600-400-king-7

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1