เรียนคณิตศาสตร์จาก Youtube

เรียน Math กับ MathAntics

Wednesday, April 20, 2016
By admin
เรียน Math กับ MathAntics

Math Antics เป็นผลงานของบุคคลสองคนคือ Rob และ Jeremy ซึ่งพยายามที่จะหาวิธีการที่ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ง่ายขึ้น เพราะทั้งสองท่านตระหนักดีว่านักเรียนจำนวนมากประสบปัญหากับการเรียนและเข้าใจคณิตศาสตร์ อีกทั้งทั้งครูผู้สอนและผู้ปกครองต่างก็ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนคณิตศาสตร์ให้เข้าใจมากขึ้น ทั้งสองจึงได้จัดทำแบบเรียนที่จะทำให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นที่น่าสนใจและทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนและสามารถทำให้เป็นการเรียนการสอนสำหรับทุกผู้ทุกวัยด้วย ทั้ง Rob and Jeremy ได้จัดตั้งบริษัทเล็กๆและมีความตั้งใจในการทำให้ Math VDO ที่ใช้เรียนใช้สอนมีคุณภาพที่ดีที่สุดทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการผลิตผลงานแต่ละชิ้น และเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนให้มากที่สุด ทั้งสองจึงได้นำ Math VDO ชิ้นหลักๆโพสต์ขึ้นบน Website ของบริษัทและ Youtube เพื่อให้ผู้สนใจเรียนเข้าถึงได้ฟรี และผู้เรียนสามารถวิจารณ์บทเรียนได้ด้วยเพื่อจะได้เกิดการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป »

เรียนคณิตศาสตร์โดยสถาบัน Khan

Tuesday, April 19, 2016
By admin
เรียนคณิตศาสตร์โดยสถาบัน Khan

Math by Khan Academy เรียนคณิตศาสตร์กับสถาบันข่าน สถาบัน “Khan” เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอนสำหรับทุกผู้ทุกวัยโดยไม่จำกัดอายุผู้เรียน การสอนจะมีทั้งการทำแบบฝึกหัด การสอนโดยใช้วิดีโอ หรือใช้การเขียนบนกระดาน สำหรับกลุ่มคณิตศาสตร์เรามีบทเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับแคลคิวลัส (Calculus) นอกจากนั้นสถาบัน “Khan” ยังมีโครงการความรู้มือกับองค์กรสำคัญๆหลากหลาย เช่น องค์กร NASA, California Academy of Science และ MIT เป็นต้น จึงนับได้ว่าสถาบัน “Khan” เป็นสถาบันที่มีคุณภาพสำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากที่สุดแห่งหนึ่ง น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ตั้งใจศึกษาผ่านระบบออนไลน์อย่างยิ่ง ผู้รวบรวมหวังไว้ว่าการเรียนจะเป็นภาษาอังกฤษ เพราะคณิตศาสตร์เบื้องต้นนั้นคำศัพท์ต่างๆไม่ยากนัก ถ้าผู้เรียนสนใจก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษไปพร้อมกันด้วย สำหรับคำที่ผู้รวบรวมคิดว่ายากก็จะโยงเข้ากับพจนานุกรมภาษาอังกฤษ “Cambridge Dictionary” ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องพร้อมเรียนรู้คำแปลด้วย จึงอยากให้อดทนเพื่อการเรียนรู้ครับ Khan Academy, a personalized learning resource for all ages, offers practice exercises, instructional videos, and a... »

คณิตศาสตรขั้นพื้นฐานจาก GCFLearnFree

Monday, April 18, 2016
By admin
คณิตศาสตรขั้นพื้นฐานจาก GCFLearnFree

ประเทศไทยค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งด้านวิทยาศาสตร์และภาษา ทำให้คนไทยไม่ค่อยมีความมั่นใจในการแสดงออกเมื่อเทียบกับประชากรประเทศต่างๆของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถกเถียงกันเชิงวิชาการ การนำเสนอผลงานก็ค่อนข้างไม่ลื่นไหล ทำให้ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้คนบนเวทีนานาชาติได้ คณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับวิชาต่างๆเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิชาด้านการแพทย์ วิชาวิศวกรรม วิชาการเขียนโปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ วิชาวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ทั้งหมด จากความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ผู้รวบรวมจึงได้รวบรวมบทเรียนต่างๆที่มีองค์กรและอาจารย์ผู้สอนที่มีจิตสาธารณะได้นำเสนอผ่านเว็บไซ้ท์และ Youtube และอาจจัดเรียงเพื่อให้มีลักษณะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน นักเรียนหรือผู้สนใจเรียนสามารถเรียนซ้ำได้ถ้าหากยังไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นการเรียนในชั้นเรียนจากคุณครูผู้สอนหรือเรียนโดยตรงจากเว็บ จึงหวังว่าผลงานจากการรวบรวมนี้น่าจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กไทยได้ เนื่องจากเป็นวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น ภาษาอังกฤษที่ใช้ไม่ยากมากเกินไป ถ้านักเรียนพยายามเรียนอย่างตั้งใจ ก็จะได้ความรู้ทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษด้วย จึงไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียนครับ »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 dsc01365 dsc01363 pr-600-400-king-3

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1