English conversation

English conversation Trung Mai

Sunday, April 3, 2016
By admin
English conversation Trung Mai

เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้มากที่สุดในโลก ในขณะเดียวกันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโนโลยีส่วนใหญ่จะตีพิมพ์หรือได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เราจึงเห็นว่าถ้าหากจะช่วยให้คนไทยเราไม่เสียโอกาสในการแข่งขันกับประชาชนในประเทศต่างๆในกลุ่ม AEC แล้ว ยังทำให้เราเปิดโลกกว้างรับความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆจากชาวโลกได้อีกด้วย เราต้องให้คนไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ของไทยเรียนรู้และเข้าใจการสื่อสารกับชาวโลกด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาสำคัญอืนๆของโลก ผู้จัดทำเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับคนไทย จึงได้รวบรวมบทเรียนภาษาอังกฤษในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่บทเรียนที่จะให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ดีขึ้นเร็วขึ้น เช่น เรียนด้วยภาษาเพลงของเด็กเล็ก เรียนแบบพูด เรียนวลีหรือคำศัพท์ที่มีการใช้บ่อย เรียนวิธีการออกเสียงให้ถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นผู้ฟังอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้ สำหรับบทเรียนบนเว็บหน้านี้ผู้จัดได้คัดสรรมาจากบทเรียนที่มีผู้สอนแล้วนำขึ้นบน “Youtube” และรวบรวมขึ้นเพื่อง่ายต่อการเรียน ผู้จัดสรรได้เชื่อมตรงต่อกับเว็บไซ้ท์ของ “youtube” ที่ผู้สอน Mr.Trung Mai ได้โพสต์ขึ้นให้คนทั่วไปได้เรียนรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้จัดเองต้องขอเรียนว่า เราไม่สามารถทราบได้ว่าผู้สอนจะถอนสิ่งที่โพสต์ขึ้นบน “Youtube” ออกเมื่อไร แต่ผู้จัดจะพยายามนำความรู้จากผู้สอนท่านอื่นๆมาให้คนทยเราได้เปิดหาได้ง่ายขึ้น »

พระแก้วมรกตจำลองเครื่องทรงฤดูร้อนจากนิลดำ

พระบรมมหาราชวัง เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ

พระที่นั่งไอย์ศูรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน

หุ่นกระบอกงานหัตถกรรมช่างฝีมือไทย

รถยนต์ประหยัดพลังงานไฮบริดระหว่างไฟฟ้า 100% และน้ำมัน

ไหมไทยกับแฟชั่น เอกลักษณ์เด่นของไทย

เรือไม้ประดิษฐ์

Metal Crafting

Gallery

dsc01364 dsc01365 photo-vr-resize-1000-handicraft-2 dsc01363

เรียนภาษาอังกฤษ

English Speaking Youtube

มูลนิธิสัมมาชีพ

ตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นโลก

อัตราแลกเปลี่ยน ธปท

อัตราแลกเปลี่ยน

The Japan Times

Asahi Shimbun English

Chinadaily

Xinhua News

Koreatimes

Korea Herald

Aljazeera

หนังสือพิมพ์ข่าว

ข่าวหุ้นออนไลน์

ข่าวหุ้น

World Economic Forum

world bank

UA-28221961-1